2 - שיקולים לפני מכירת מגרש - תכנון אסטרטגי
1 - עמ"נ 144/07 - מנהלי, ארנונה
2 - עע"ם 2314/10 עליון, היטלי פיתוח