1 - שומת הארנונה ותקיפתה [2]
1 - 31 שנות מאסר נגזרו על בוריס אנטיפקה