המגזין כולל עשרה מדורים מדורים המתעדכנים מידי מספר ימים. למרבית המדורים צמוד ארכיב, הכולל את מה שפורסם בעבר.


הרבעון למשפט מסים ונדל"ן
מאוגוסט 1999 ועד יולי 2003 יצא המגזין לאור בפורמט של רבעון. ניתן לצפות ב- 22 הגיליונות שיצאו לאור באמצעות הקישורים שבראש העמודה הימנית.

התכנים
הנושא המרכזי של כתב העת הוא הנדל"ן, דיני המקרקעין, מסי הנדל"ן המוטלים על הבעלים והמשתמשים בנכסים, יחסי הגומלין שבין במיסים צרכני הנדל"ן לבין המדינה, הרשויות המקומיות, מינהל מקרקעי ישראל, ובקיצור בכלכלת הנדל"ן. באתר ימצא הקורא כתבות, מאמרים וסקירה מקצועית בסוגיות - כתבות בסוגיות הפוליטיות ניתן למצוא במדור על סדר היום ובמדורים עקיצות, הומור וסטיקרים ניתן למצוא הומור וסאטירה.

כיצד נרשמים כמנוי לרשימת התפוצה?
עוברים לעמוד של רשימת התפוצה וממשיכים לפי ההוראות..

כמה זה עולה?
זהו, הגענו לעיקר. מחיר מבצע לכל החיים - חינם אין כסף.