עמוד 18שנה שניה * גיליון מס' 8 יולי-אוגוסט 2000  

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
השקעה בדירה בחו"ל - האומנם מקלט מס?

מאת שי עינת, עו"ד (רו"ח)*עיון בהמלצות ועדת בן בסט מלמד כי הוועדה עשתה מאמץ רב כדי לחסום את מקלטי המס אשר היו במשך שנים שמורים לתא המשפחתי בישראל. תמוהה בעיננו ההתמקדות של חברי הוועדה הנכבדים בהכבדת המס על התאים המשפחתיים זאת על ידי ביטול פטורים וסגירת פרצות מס , אך השארה על כנן פרצות מס גדולות ומשמעותיות מהן עשויים ליהנות התאגידים הגדולים. דוגמא לסגירת פרצת מס אשר הייתה במהלך השנים האחרונות נחלת תאים משפחתיים רבים - השקעה בדירת מגורים מניבה בחו"ל.

לשון החוק הבעייתית הקבועה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה ביחס ל"הכנסה שהתקבלה בישראל" והפסיקה אשר באה בעקבותיה, זאת מחד גיסא, והליברליזציה במטבע חוץ ,מאידך גיסא, מאפשרים לתושבי ישראל לרכוש דירות בחו"ל , מבלי שהתשואה השוטפת מדמי שכירות תתמסה בישראל. מובן שהתשואה ברוטו הגבוהה אשר מקומות מסוימים בעולם מציעים למשקיעים , וה"פטור" ממס על דמי שכירות אלו בישראל באמצעות תכנון מס פשוט, הופכות את ההשקעה בדירת מגורים בחו"ל לאטרקציה נדלנית של ממש

עובדה זו לא נעלמה מעיניהם של חברי ועדת בן בסט, אשר חסמו פרצה זו, על ידי שינוי שיטת המיסוי הבינ"ל בכל הנוגע ליחיד "תושב ישראל". החל מינואר 2001 יחידים תושבי ישראל (להבדיל מחברה) יתמסו על הכנסותיהם מכל סוג בחו"ל על בסיס תושבות ישראלית בלבד. לשם כך , ובצדק לדעתנו, דאגה הועדה לאמץ הגדרה נוקשה ל"תושבות ישראלית" של יחיד. משמע, הכנסה מדמי שכירות אשר יפיק תושב ישראל מדירה אשר בבעלותו בחו"ל עשויה להתמסות בישראל בכל מקרה, החל מהשנה הבאה באם האמור בהמלצות אכן יהפוך לחוק.

העוקץ מרכישת דירה בחו"ל ניטל, אך כנראה לא לחלוטין. הפרצה לא נסגרה עד תומה, זאת מאחר ויחידים בנסיבות מסוימות יוכלו להימנע בכל זאת מתשלום מס בישראל על דמי השכירות ועל רווח ההון במימוש הדירה זאת באם הרכישה בחו"ל תתבצע על ידי חברה זרה, כפוף לתנאים מסוימים ביחס לבעלות בהון החברה. להערכתנו השימוש בחברות הרשומות ומנוהלות בחו"ל, אשר עד כה היה כלי תכנוני עיקרי בידי יזמי ההי-טק אשר ביקשו להימנע מתשלום מס בישראל, יהפוך שמיש ביותר בידם של התאים המשפחתיים אשר תרים אחר השקעות נדל"ן בחו"ל.

נציין עוד, כי בעקבות תיקון תקנות מס הכנסה ( פטור מהגשת דין וחשבון) התשמ"ח-1988, תושב ישראל יחיד אשר ברשותו נכס כלשהו בחו"ל , לרבות זכות בדירת מגורים, מחויב להגיש דין וחשבון על מלוא הכנסותיו בישראל ובחו"ל.

_________________

*הכותב הוא עורך דין (רו"ח)
האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל