אינדקס המאמרים והכתבות
של אינטר-עט ARNONA

גיליון

שם המאמר או הכתבה

שם המחבר

1

עמוד השער

 

1

דמי תיווך בעידן ההזמנה שבכתב

הנריק רוסטוביץ ופנחס גלדקוב

1

בקיעים בסופיות השומה של הארנונה

משה וקנין

1

סעיף 323 לפקודת העיריות חובת ההפקדה כתנאי לעיכוב הליכי הגבייה המנהלית

דן ארטן

2

עמוד השער

 

2

הקשיים של הרשויות המקומיות לא יפתרו בשנת 2000, ראיון עם גיורא רוזנטל

הנריק רוסטוביץ

2

תחולה למפרע של הארנונה וסופיות מעשה השומה

הנריק רוסטוביץ ופנחס גלדקוב

2

האם נסתם הגולל על תביעות נגד חוקי העזר של הרשויות המקומיות, ראיון עם עופר שפיר

חוה אייזיק

2

שינויים במיסוי מקרקעין מיום 1.1.2000 - ביטול מס רכוש הטלת מס מכירה ושינויים במס רכישה

אבי אלתר וצבי אלטמן

2

מע"מ על עסקאות אקראי של מלכרים

יעקב פוטשבוצקי

3

עמוד השער

 

3

מיסוי המקרקעין בשנת 2000, ראיון עם אודי ברזילי

הנריק רוסטוביץ

3

מס הכנסה, הערכות לקראת סוף השנה (א)

שלמה סמולסקי

3

תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (א)

אבי אלתר וצבי אלטמן

3

האם תצליח עיריית רמלה לשנות אגרה והיטל של ביצוע תשתיות למס? ראיון עם מלכה אנגלסמן

חוה אייזיק

3

השחיקה במעמדם של הדיירים המוגנים, ראיון עם עמי חרלף

חוה אייזיק

3

סמכותו של השמאי המכריע בהיטל השבחה לדון בסוגיות משפטיות

הנריק רוסטוביץ וזוהר ברניר

4

עמוד השער

 

4

כיצד נשלם פחות ארנונה בשנת 2000?

הנריק רוסטוביץ

4

מס הכנסה, הערכות לקראת סוף השנה (ב)

שלמה סמולסקי

4

תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (ב)

אבי אלתר וצבי אלטמן

4

הטלת מס מכירה, הגדלת מס רכישה וביטול מס רכוש

מנחם כהן והילה פלטיאל

4

אז העירייה אמרה... סקירת ת"א 1853/91 גזית ושחם נ' עירית רחובות

דן חן

4

חוק החברות החדש, סקירת ספרו של פרופ. יוסי גרוס

הנריק רוסטוביץ

4

הפטור ממס שבח לדירת מגורים

הנריק רוסטוביץ

4

סיכוני מס בדירת נופש

שי עינת

4

האשה שבחייו

בתיה שורר

5

עמוד השער

 

5

מועצה אזורית אפעל "הפקיעה" את כל החנייה מהציבור הרחב

הנריק רוסטוביץ

5

סמכותו של השמאי המכריע

ונינה ויסמן לוי

5

תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (ג)

אבי אלתר וצבי אלטמן

5

החלפת דירה בדירה בפטור ממס שבח

שי עינת

5

האם תטרוף רשת האינטרנט את כללי עולם המשפט ?

אברהם טננבאום

5

היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית ? (א)

זוהר ברניר

5

הבנקים העיריות והארנונה שביניהם

הנריק רוסטוביץ

5

שווי זכויות חכירה בקרקעות מ.מ.י המיועדות לחקלאות

עדי צביקל

5

ספינת השוטים

בתיה שורר

5

ארנונה, פרי הדומה לאננס (א)

דליה ישעיה

6

עמוד השער

 

6

9 תמונות של מדינת ישראל בשנת 2000

הנריק רוסטוביץ

6

ארנונה: זכות ההשבה גוברת על סופיות השומה

רמי שר ישראל

6

ניכוי דמי חכירה - התיקון לכללים - האמנם סגירת פרצה לגיטימית?

אבי אלתר וצבי אלטמן

6

מרוץ העכברים

נדב מזור

6

המיסוי העירוני במקורות

מנחם רוזנטל וורד פלהיימר

6

קרקעות מדינה במסלולי הפשרה

משה פרטיג ואבי שנער

6

Born Free. Taxed to Death

הנריק רוסטוביץ

6

האש"ח במלחצי המצ"ב

יעקב פוטשבוצקי

6

ההגנה החוקתית על הקניין - הלכה למעשה

יחיאל בהט

6

היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית ? (ב)

זוהר ברניר

6

תלמידי לנצח

בתיה שורר

6

לחתולים יש פטור מארנונה (א)

דליה ישעיה

6

מסעותיה של רינת במזרח הרחוק

רינת זסלבסקי

7

עמוד השער

 

7

שבעת פלאי תבל

הנריק רוסטוביץ

7

הקדשות בישראל - הדין הרצוי והמצוי

ד"ר אברהם טננבוים ואברהם קפלן

7

"וכי הרבים גזלנים הם?"
על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי

אביעד הכהן

7

תכנון מס בהענקת דירה במתנה

דורון מאור

7

סף השבירה של משלם המסים

הנריק רוסטוביץ

7

פטור למוסד ציבורי במכירת "דירה מזכה"

מנחם כהן

7

המדריך לפטורים ממס שבח, רכישה ומכירה

שי עינת

7

ועדת בן בסט עיקרי הרפורמה בנושאי נדל"ן ועיזבון

אבי שנער

7

מס עיזבון צידוקו הנורמטיבי כרפורמת "מס"

שאול ויסמן

7

סופיות השומה בארנונה על העדר סימטריה בין הרשות לנישום

עדי מוסקוביץ

7

הערכת שווי של קרקע לתחנות דלק ושל תחנות דלק

ששון יצחק

7

חלוקת הוצאות התקנת מעלית בבתים משותפים

ד"ר גד נתן ויעקב כהן

7

הנעליים של מגלי עולם

בתיה שורר

8

עמוד השער

 

8

הקסם של מחלף קסם

הנריק רוסטוביץ ובתיה שורר

8

הלכה חדשה או סתם טעות אומללה

עדי מוסקוביץ

8

חוק מיסוי מוניציפלי - צו השעה (א)

עפר שפיר ואופיר ארגמן

8

הארנונה על קו פרשת יחסי הגומלין - שלטון מקומי ומרכזי ובצל חוק ההסדרים

משה לחמי, יעקב שרביט, שלומית בוטבול, מאור נורני

8

סופיות השומה כנגזרת מזכויות הקניין של הנישום בכלל ומהזכות לוודאות בפרט

לימור אופז-רצון

8

הגבייה המנהלית של הארנונה - הסמכויות והאצלתן

אפרת ואש

8

סיכוני מס בדירת נופש

שי עינת

8

חישוב ימי פגרה לצורך הליכי השגה וערר

עדי מוסקוביץ

8

האם אזרח ותושב ישראל רשאי לרכוש מגרש לבניית בית בישראל?

הנריק רוסטוביץ

8

יש חיים אחרי הלכת "קזז"

הנריק רוסטוביץ

8

עתירה לבג"צ: לבטל את האכרזה על הארנונה כמס בהתאם לפקודת המסים גבייה

הנריק רוסטוביץ

8

הרפורמה במס שבח, כיצד מתמודדים עמה?

דורון מאור

8

השקעה בדירה בחו"ל - האומנם מקלט מס?

שי עינת

8

זכויות החקלאים בקרקע בחוקי המיסוי

בועז מקלר

8

על הקרן הקיימת לישראל, מינהל מקרקעי ישראל, והקיפאון בהפשרת קרקעות

זאב כהן וצחי טנא

8

תיווך בלעדי

ונינה וייסמן-לוי

8

קרקעות בפולין - השקעה מצוינת לטווח הבינוני

הנריק רוסטוביץ

8

והוא הביא את אשתו...

בתיה שורר

8

תחרות סירות

המחבר לא ידוע

8

Shalom Salaam Peace יצירתה של כרמלה טל ברון

הנריק רוסטוביץ