עמוד 14שנה שניה * גיליון מס' 8 יולי-אוגוסט 2000  

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
האם אזרח ותושב ישראל רשאי לרכוש מגרש לבניית בית בישראל?

העותרים אברהים והילדה דויירי עתרו לבית המשפט הגבוה לצדק נגד מינהל מקרקעי ישראל ו"הסוללים" – קבוצת המכבי הצעיר להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ. העותרים ביקשו מבג"צ לבטל את סע' 4(א) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 מאחר והיא התפרקות המינהל מסמכויותיו, והעברתם שלא כחוק לגוף אחר

מאת הנריק רוסטוביץסיפור המעשה

העותרים הם בני זוג, תושבי נצרת ובשנות החמישים לחייהם. הבעל הינו אדריכל במקצועו, בעל משרד לאדריכלות בנצרת, שעבד במשך 28 שנים בשירות המדינה כמתכנן במשרד החקלאות, ורעייתו עובדת כמזכירתו.

העותר קרא מודעה, המזמינה את הציבור הרחב לרכוש בתים בשכונת מגורים חדשה, "נוף אלונים", ההולכת ונבנית בשטח של קיבוץ הסוללים. העותר וידידו, יעקב שריד מנצרת-עילית, החליטו לרכוש שני מגרשים סמוכים. כאשר ביקש העותר להרשם לפרוייקט, נאמר לו, כי השכונה מיועדת ליהודים בלבד.

העותר פנה למינהל מקרקעי ישראל, ותשובת המינהל הייתה, כי על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 מגרשי המגורים יוחכרו למועמדים שיומלצו ע"י האגודה (הקיבוץ).

העותר פנה לקיבוץ, ותשובתה של פרקליטת הקיבוץ הייתה, כי סעיף 6 לתקנון האגודה קובע את התנאים לחברות באגודה. התנאים בסעיף 6 הם, כי המועמד הוא בן 20 שנה לפחות וסיים שירות חובה שלו בצבא ההגנה לישראל וכי הוא כשיר להיות חבר בהסתדרות הציונית העולמית.

טענות העותר

באמצעות פרקליטם עו"ד זוהיר פ. נערה, טענו העותרים לשוויון זכויות ולמניעת אפלייתם לרעה של אזרחי המדינה הערביים בהקצאות מקרקעי המדינה, כפי שנקבע בהלכת "קעדאן" על ידי בית המשפט העליון. השאלה בהקשר זה היא - האם עקרון זה משתרע גם על הקצאת מקרקעי ישראל שבבעלות רשות הפיתוח, או שמא מקומו לא יכירנו בתוך אותה טריטוריה?

אפילוג

מאחר שהנושא נמצא בפני בית המשפט, חל עליו עיקרון ה - sub judice . כלל זה אוסר על התבטאות ציבורית בסוגיה המונחת בפני בית המשפט במטרה למנוע "לחץ ציבורי" על מערכת המשפט, ואני מכבד כלל זה. לפיכך, אין בדעתי לפרש את הדין המצוי או הרצוי, ויש לי רק הערה אחת שאינה בעלת אופי משפטי - לפני מספר שנים קראתי בעיתון, כי הגיע הקץ למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה.


הנוסח המלא של העתירה (קובץ doc)


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל