Municipal Tax Research Institute

תודוקפ - תישאר הקיקחל םיקלחנ תינוריעה הנונראה יניד לש םיקוקיחה
ידיב ונקתוהש םיווצו תונקת - הנשמ תקיקחלו ,תסנכה יקוחו תוירוטדנמ
תוצעומה ידי לע הנש ידימ םיקקחנה הנונראה תלטה יווצ ןכו ,םירשה
.תוימוקמה תויושרה לש

תונקת ,םיקוח ,תודוקפ םיללוכה ,םיקוקיח םישולשמ הלעמל םויכ םימייק
ירבד עפש .1999 תנשל הנונרא תלטה יווצ םישימחו האמכמ דבל ,םיווצו
.הז ךובס ךובמב אצמתהל עייסתש הפמ ךירצמ הקיקחה
תינוריעה הנונראה יניד לש םיקוקיחה תפמ תניעטל דע ןיתמהל אנ


tavla arnona