ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/4/2024
גרסת הדפסה

פטור מתשלום ארנונה ל"קווי תשתית" ו"פרוזדור חשמל"

כשל ניסיון נוסף של רשויות מקומיות למצוא פתרון יצירתי להגדלת הכנסותיהם באמצעות הטלת חיובי ארנונה על קווי חשמל עיליים ועל קרקע מתחתם

מאת: שרית  שוורץ ארז, עו"ד  

27/4/2008

מעשה בשלוש רשויות מקומיות, עיריית יבנה, מועצה מקומית גבעת שמואל ועיריית ראש העין, אשר השיתו חיובי ארנונה על חברת החשמל בגין קווי מתח עיליים ובגין הקרקע שתחתם. חיובי הארנונה הושתו בגין "קרקע תפוסה" המצויה מתחת לקווי מתח עליון וקווי מתח על-עליון, ובגין עמודי חשמל שסווגו כ"בניין".

חברת החשמל הגישה השגה למנהל הארנונה בעיריית יבנה, ההשגה נדחתה, והוגש ערר לוועדת הערר, וכן המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי. כמו כן, הגישה חברת החשמל עתירות מנהליות נגד המועצה המקומית גבעת שמואל ועיריית ראש העין. כל הדיונים אוחדו.

חברת החשמל גרסה כי אין לחייב בארנונה "מתקני חיבור" ו"קווי תשתית" להולכת חשמל, משום שלפי סעיף 274ב(ג) לפקודת העיריות הם פטורים מארנונה.

הרשויות המקומיות גרסו, כי הפטור מארנונה עד לשנת 2001 לא חל על קווי תשתית, ולכן אין להחילו על שטח הקרקע מתחת לקווי חשמל במתח עליון ומתח על-עליון, ולא על שטחי הקרקע שלצדי קווי החשמל.

היועץ המשפטי לממשלה צורף להליכים, ותמך בעמדת חברת החשמל.

בית המשפט המחוזי, השופט ד"ר עמירם בנימיני, קיבל את העתירות ופסק, כי הרציונל העומד מאחורי סעיף 274ב(ג) הוא כפול:

א. מתן פטור מארנונה לקווי תשתית שאינם תופסים שטחי קרקע ניכרים;

ב. מתן פטור מארנונה לחברות תשתית, שאינן צורכות שירותים מוניציפליים לגבי קווי התשתית.

חיוב ארנונה בגין קרקע, שתילי החשמל מתנופפים מעליה בשל משבי רוח, הוא חיוב אבסורדי. משני צדי קווי החשמל מצוי "פרוזדור חשמל", המשמש כמרווח ביטחון למניעת התחשמלות. שטח זה אינו חלק אינטגרלי-פיזי מקווי החשמל, אך הוא חלק אינטגרלי-תכנוני, והפטור חל גם עליו.

השופט בנימיני דחה את ההבחנה בין קווי מתח עליון ועל-עליון לבין קווי מתח גבוה ונמוך, וקבע כי אלה גם אלה זכאים לפטור מארנונה. העתירות התקבלו, ובוטלו חיובי הארנונה של 169 מיליון ש"ח.

פסק דינו של השופט בנימיני הוא נדבך נוסף בפסיקת בתי המשפט לרסן יצירתיות מופרזת של הרשויות המקומיות בהגדלת הכנסותיהן מארנונה.

ללא ריסון האקטיביזם המוניציפלי בהגדלת נטל הארנונה, אנו עלולים להתמודד עם "יצירתיות" חסרת מעצורים של הרשויות המקומיות, ובבוקר מעונן לגלות, כי חויבנו בארנונה בגין המלונה של הכלב.

_________

ה"פ 1325/00, עת"מ 1150/01, עת"מ 1072/03, עת"מ 2147/03 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עיריית יבנה ואח'

השופט ד"ר עמירם בנימיני

ניתן ביום 14.04.08


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן