ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 16/4/2022
גרסת הדפסה

על חובות הארנונה והמים ועל מה שביניהם

יש רשויות מקומיות המתרות בנישומים, כי אם לא ישלמו את חוב הארנונה תנותק אספקת המים. מעשה כזה הוא בלתי חוקי בעליל, ויש בו ניסיון לקבל דבר במרמה


25/7/2003

מעשה שהיה כך היה

לפני כחודשיים קיבלתי מכתב התראה מעיריית רמת גן. במכתב נאמר, כי יש לי חוב של ארנונה וחוב של אגרת מים. נדרשתי לסור לעירייה תוך 7 ימים ולהסדיר את החוב, והוזהרתי שאם לא אעשה כן, ינתקו לי את אספקת המים.

הודעה כזו היא ניסיון לקבל דבר במרמה. אין לרשות המקומית סמכות ורשות לנתק את אספקת המים בגין אי תשלום חובות ארנונה. הודעה כזו יוצרת מצג שווא.

יש להניח, כי רשויות מקומיות נוספות פועלות כך, וכי נישומים רבים הוטעו לחשוב, כי אי תשלום חוב ארנונה יגרום לניתוק אספקת המים שלהם. כאשר שולם חוב ארנונה כתוצאה מהטעיה כזו, יש בכך קבלת דבר במרמה על ידי הרשות המקומית.

פניתי לעיריית רמת גן והתרעתי באוזניהם על דבר ההטעיה. בעקבות פנייתי תוקן נוסח ההתראה, ומעתה מפורטים בה חובות הארנונה ואגרת המים, והנישומים מוזהרים כי אם לא ישלמו את אגרת המים - תנותק אספקת המים.

מוסר השכל

קוראים יקרים. אם גם במקומותיכם נוהגים כך, פנו לרשות המקומית בכתב, והתרו בהם לחזור למוטב, שנאמר: מודה ועוזב ירוחם. אם פנייתכם תעלה חרס, הגישו תלונה למשטרת ישראל. ולסיום עצה, אל תצברו חובות לרשות המקומית. אלה צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית צמודה של 9.4% לשנה.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן