ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 21/5/2024
גרסת הדפסה

הרשויות המקומיות סוגרות חשבון

רשות מקומית שעושה שימוש לא חוקי בסמכות שניתנה לה להמצאת האישור לרשם המקרקעין מזמנת לפתחה תביעות נזיקין מצד בעל הנכס ונמצא רווחה יוצא בהפסדה


מאת: ערן  פייביש, עו"ד  

6/8/2008

יש רשויות מקומיות, אשר מנצלות לרעה את העובדה, שלצורך שינוי רישום בפנקסי המקרקעין נדרש בעל נכס לקבל את אישור הרשות המקומית לכך שאין לו חובות כלפי הרשות המקומית. המועד שבו מבקש בעל הנכס את האישור האמור מסומן אצל הרשויות המקומיות כמועד אטרקטיבי לסגירת חשבונות, רלבנטיים ולא רלבנטיים.

כאשר אדם מוכר נכס, עליו להמציא לרשם המקרקעין שטר מכר, אישור תשלום של מס שבח ומס רכישה, ואישור על תשלום ארנונה ותשלומי חובה אחרים לרשות המקומית בהתאם לתקנה 9(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969). ללא אישורים אלה, לא ניתן להעביר את הבעלות בנכס בפנקס המקרקעין.

סעיף 324 לפקודת העיריות נועד לאפשר לרשויות המקומיות לגבות חובות המגיעים להן ב"גבייה פסיבית". כאשר אדם מוכר מקרקעין, הוא מקבל תמורה ויש בידו לשלם את חובותיו.

בעע"מ 1164/04 עיריית הרצליה נ' דניאלי יצחק, כתבה השופטת עדנה ארבל כי: "אמצעי האכיפה המנהליים מאפשרים לרשות להפעיל מנגנון גבייה אפקטיבי, ללא השקעה רבה של כספי ציבור, על ידי ניצול "הצמתים" על ציר הזמן בהם נזקק החייב לשירותי הרשות. "צמתים" כגון העברת זכות במרשם המקרקעין."

יש רשויות מקומיות, שלא מקפידות לעשות שימוש ראוי בסמכות שניתנה להן בחוק. נציג מספר דוגמאות לאי המצאת האישור לרשם המקרקעין שלא כדין.

א. כאשר בגין נכס מסוים מצטברים חובות ארנונה של השוכר, יש רשויות מקומיות, שמתנות את המצאת האישור בתשלום החוב על ידי הבעלים של הנכס. התניה זו אינה חוקית, והיא מעלה חשד לעבירה של אי קיום חובה המוטלת על פי דין. כאמור, בסעיף 324 לפקודת העיריות נקבע, כי חובות הארנונה שיש לפורעם בגין הנכס הם חובות של בעל הנכס ולא של אחרים, כדוגמת שוכרי הנכס.

ב. לעתים אדם חייב ארנונה בגין מספר נכסים, והוא מבקש לקבל אישור לרשם המקרקעין בגין נכס מסוים שנמכר. לאותו אדם אין חובות בגין הנכס שנמכר, אך יש לו חובות בגין נכסים אחרים באותה רשות מקומית. הרשות המקומית אינה רשאית לעכב את מתן האישור המבוקש בגלל החובות בגין הנכסים האחרים. בסעיף 324 לפקודת העיריות האמור נקבע, כי החובות צריכים להיות ביחס לאותו הנכס. חובות בגין נכסים אחרים אינם עילה לעיכוב מתן האישור.

ג. בנכס נבנתה תוספת ללא קבלת היתר בנייה כדין, וזו עבירה על חוק התכנון והבנייה. יש רשויות מקומיות, המתנות את מתן האישור בהריסת התוספת הלא חוקית. התניית האישור בהריסת מבנה לא חוקי אינה כדין. סעיף 324 לפקודת העיריות מאפשר לעירייה לעכב מתן אישור לרשם המקרקעין רק כאשר לא שולמו כל החובות המגיעים לעירייה מבעל הנכס, והכוונה לחוב כספי ולא לחובה לקבלת היתר בנייה או להריסת מבנה לא חוקיים.

רצוי, כי בעל נכס, העומד למכור נכס, יפנה לרשות המקומית לפני ביצוע העסקה ויבדוק את חובותיו בארנונה, באגרות והיטלי פיתוח, בהיטל השבחה וכיוצא באלה על מנת שיוכל להיערך כדבעי לביצוע העסקה. מי שאינו בודק עלול לגלות "הפתעות".

רשות מקומית אשר עושה שימוש לא חוקי בסמכות שניתנה לה להמצאת האישור לרשם המקרקעין מזמנת לפתחה תביעות נזיקין מצד בעל הנכס בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהעיכוב בהמצאתו, ובהשבת המס שנגבה שלא כדין, ונמצא רווחה יוצא בהפסדה.

_______

הכותב שותף במשרד ד"ר הנריק רוסטוביץ ושות' המתמחה במיסוי מוניציפאלי - ארנונה, אגרות פיתוח והיטל השבחה.

 


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן