ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 21/5/2024
גרסת הדפסה

זכויות האזרח כנישום במס

בית המשפט: אם לאחר מיצוי תהליך הפרשנות נשארת ההוראה סתומה, כי אז יש ליתן אותו פירוש, שאין בו חיוב האזרח להיפרד מהחופש האישי שלו או מרכושו ונכסיו


26/8/2008

בית המשפט העליון נדרש לסוגיה - האם חברה ציבורית בישראל שנסחרת בחו"ל בלבד, והגישה לרשם החברות דו"ח על הקצאת מניותיה בחו"ל, חייבת בתשלום מס בולים.

בית המשפט המחוזי, השופטת ד' קרת-מאיר, קיבל את טענת הנישומה כי דו"ח על הקצאת מניות של חברה אינו מקים חבות במס הבולים. בית המשפט העליון, בפסק דין ארוך ומפורט של השופט א' ריבלין, החליט לדחות את הערעור, ואמר, ההוראה בדבר החיוב במס הבולים מפנה לסעיף 93 לפקודת החברות המנדטורית. אילו תוקנה הוראה זו לאחר כניסתו של חוק החברות לתוקף, היה בכך כדי להבהיר את המצב המשפטי, אולם ההוראה לא תוקנה וחוסר הבהירות שבה לא הוסר. אין זו הפעם הראשונה בה נגועים דיני המסים בכשל ניסוחי. תחת לומר דברים מפורשים - מי חייב ומי פטור - בחר המחוקק בתלי-תילים של הפניות המזמינות עליהן דרש, ניחוש, חיבוט והשערה.

אין הכרעה חד משמעית אם ראוי להשוות חברה ציבורית שנסחרת בחו"ל לחברה פרטית או לחברה ציבורית שנסחרת בארץ. לאחר מיצוי תהליך הפרשנות לא הגיע בית המשפט להכרעה:

"אם לאחר מיצוי תהליך הפרשנות נשארת ההוראה סתומה, כי אז יש ליתן אותו פירוש, שאין בו חיוב האזרח להיפרד מהחופש האישי שלו או מרכושו ונכסיו. כך תושג אותה מזיגה ראויה בין הצורך לקיים את צורכי המדינה לבין הצורך לשמור על זכויות הפרט."

התוצאה היא שאין בהוראות חוק מס הבולים לחייב את הנישומה במס בולים.

השופט י' דנציגר הגיע לאותה מסקנה.

השופט א' רובינשטיין בדעת מיעוט הגיע למסקנה שונה "לא בלי לבטים".

מה למדנו?

כאשר אדם תובע כסף מרעהו, עליו להוכיח את צדקת תביעתו. ספק בצדקת התביעה יפעל לטובת הנתבע.

כאשר רשות תובעת תשלום חובה מנישום, עליה להוכיח את צדקת שומת המס.

ספק בצדקת התשתית הנורמטיבית של הדין יפעל לטובת הנתבע.

השלטון רשאי לעשות רק מה שהותר לו במפורש, והוא רשאי לשלוח את ידו אל ביכו של הנישום רק ראשר הוראת החוק היא ברורה.

הכוח לחוקק דיני מס מוקנה לשליט, ואם התרשל בביצוע מטלה זו, יש להעדיף את האינטרס של הפרט על האינטרס של קופת הציבור. הכוח לחוקק מאפשר לריבון לתקן דבר חקיקה מעורפל, ונמצא הנישום שנמלט מרשת המס מועיל בהתנגדותו למס זורה אור על פינה חשוכה.

יש טעם משפטי גם בפסק דינו של השופט א' רובינשטיין שהיה בדעת מיעוט, אולם לדעתי, בראיה הרחבה של זכויות האזרח במדינה דמוקרטית וליברלית הגיע בית המשפט לתוצאה הראויה.

לשליט יש כוח לחוקק, להשית שומה ולגבות מס. לנישום נותר סדק צר של התנגדות משפטית. הנישום הוא under dog ויש לקחת זאת בחשבון כאשר הדין אינו חד משמעי.

_______

ע"א 9453/06 מנהל מע"מ ומס קניה תל אביב נגד שופינג.קום בע"מ

בית המשפט העליון

א' ריבלין, א' רובינשטיין, י' דנציגר

11.8.2008


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן