ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 16/4/2022
גרסת הדפסה

פגע וברח

נהג שהורשע בתאונת פגע וברח נידון לשש שנות מאסר בפועל: שנה אחת בגין גרימת המוות וחמש שנים בגין הפקרה לאחר הפגיעה


10/11/2003

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (השופט אורי שהם) הרשיע את הנאשם ישראל ישראלי בשלוש עבירות. להלן ציטוט קצר מגזר הדין שניתן ביום 9.11.2003:

"לאחר שבחנתי את כלל השיקולים לקולא ולחומרה, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. בגין העבירה שעניינה גרימת מוות ברשלנות, שלוש שנות מאסר, מתוכם שנה אחת לריצוי בפועל והיתרה על תנאי לשלוש שנים לבל יעבור אותה עבירה.
ב. בגין עבירת ההפקרה לאחר פגיעה שבע שנות מאסר, מתוכם חמש שנים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי לשלוש שנים לבל יעבור עבירה לפי סעיף 64א' לפקודת התעבורה.
ג. בגין העבירה שעניינה שיבוש מהלכי המשפט, שתי שנות מאסר, שמחציתן לריצוי בפועל והיתרה על תנאי לשלוש שנים לבל יעבור עבירה לפי סימן א' של פרק ט' לחוק העונשין.
עונשי המאסר אשר נגזרו על הנאשם בסעיפים א' ו- ב' (גרימת מוות ברשלנות והפקרה אחרי פגיעה) יצטברו אלה לאלה. העונש אשר נגזר על הנאשם בסעיף ג' (שיבוש מהלכי המשפט) יהיה חופף ליתר העונשים. (על השיקולים להטלת עונשים מצטברים ראו: ע"פ 3503/01 תפאל נגד מדינת ישראל, (טרם פורסם)).
התוצאה היא, כי על הנאשם לרצות שש שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 6.9.2002 עד 19.9.2002.
הנני פוסל הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לרכב מנועי לתקופה של חמש עשרה שנים מתום המאסר.
בשים לב לתקופת המאסר אשר הושתה על הנאשם, הנני נמנע מלהוסיף לגזר הדין מרכיב של קנס כספי."

איני בקי בדין הפלילי ובהלכות המשפטיות לגזירת עונשים, ואין בדעתי למתוח ביקורת על גזר הדין. מה שצרם את עיני הוא, כי העונש בגין הפקרה לאחר תאונה הוא פי 5 יותר כבד מהעונש בגין גרימת מוות ברשלנות לשתי נערות צעירות.

ומוסר השכל: אם חלילה הינכם מעורבים בתאונת דרכים, קבלו אחריות למעשיכם ופעלו בהתאם לחוק.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן