ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/8/2021
גרסת הדפסה

ארנונה: תיקוני חקיקה

שר הפנים, אברהם פורז, חתם על תיקון תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשס"ג - 2003, המשנות את הכללים למתן הנחות מארנונה


5/12/2003

הנחה מארנונה למקבלי הבטחת הכנסה ודמי מזונות

תבוטל התקנה לפיה רשאית רשות מקומית לתת הנחה של עד 70% למקבלי הבטחת הכנסה למעט במקרים הבאים:

א. מי שהחל לקבל הבטחת הכנסה לפני ה- 1.1.03 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

ב. מי שהחל לקבל גמלה לאחר ה- 1.1.03 והגיע לגיל 50 - ביטול ההנחה יידחה בשנה ויהיה בתוקף רק החל מיום 1.1.05.

תיקון זה, אשר ייכנס לתוקפו ביום 1.1.04 יחול גם על מקבלי דמי מזונות, לאור העובדה שהקריטריונים לקבלת הבטחת ההכנסה דומים לאלו של מקבלי דמי מזונות.

קצבאות הילדים ייכללו בהגדרת "הכנסה" לקבלת הנחה מארנונה

מתן הנחות בארנונה נבחן גם לפי 'הכנסתו' של מגיש הבקשה. בעבר הוחלט לבטל את ההוראה לפיה קצבאות ילדים ייכללו בהגדרת 'הכנסה'. מעתה הגדרת 'הכנסה' תתייחס גם לקצבאות הילדים.

מתן הנחה לנכס ריק

החל מיום 1.1.2004 תיכנס לתוקפה תקנה המקנה פטור מארנונה לנכס ריק.

א. 6 חודשים ראשונים - הנחה של 100% (כמו היום);

ב. מהחודש ה- 7 עד ה- 12 - הנחה של 66.66%.

ג. מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 - הנחה של 50%.

התקופות הנ"ל יהיו מצטברות, תחילת החישוב יהיה ביום 1.1.2004, כל עוד אותו אדם הוא הבעלים של הנכס. המשמעות היא, כי מי שקיבל פטור של 6 חודשים בעבר זכאי לפטור נוסף של 100% לתקופה נוספת של 6 חודשים.

מבקש ההנחה ימציא ראיות על היותו של הנכס ריק בהתאם להוראות הרשות המקומית.

שר הפנים, אברהם פורז, הבהיר, כי מטרת התקנות לבטל עיוותים בארנונה שנוצרו במהלך השנים. עיוותים אלו נוצרו בגלל פטורים בלתי מוצדקים, אשר מבוטלים מעתה - עם התקנת התקנות. מאידך, התיקון מאפשר לנכסים העומדים ריקים תקופה ארוכה -במצב הכלכלי הקשה הקיים היום - להיות פטורים מארנונה מעבר ל- 6 החודשים, כאמור.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. הנחות מארנונה   מאת: רחל טרם    16/1/2005
  2. זכאות להנחה בארנונה   מאת: סמדר ביטון    16/12/2009

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן