ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/8/2021
גרסת הדפסה

המדד ירד, ומה עם הארנונה?

בתקופה בה האינפלציה שלילית אמורים תשלומי הארנונה הדו-חודשיים להצטמק. מסתבר שיש רשויות מקומיות שנוהגות אחרת


14/12/2003

בתקופה בה האינפלציה שלילית אמורים תשלומי הארנונה הדו-חודשיים להצטמק. מסתבר שיש רשויות מקומיות שנוהגות אחרת.

חובת תשלום הארנונה היא אחת לשנה. שוברי התשלום הדו-חודשיים המוכרים לנו מקורם "ברצון טוב" של הרשות המקומית, אשר הסכימה לפרוס את הארנונה השנתית לשישה תשלומים חודשים שווים. החוק קובע, כי במקרה של פריסת תשלומי הארנונה הכללית, יחויב המשלם "בתוספת הפרשי הצמדה".

הפרשי ההצמדה שהחוק מדבר עליהם מתייחסים לשינוי במדד המחירים בין מדד חודש אוקטובר של שנת הכספים הקודמת לעומת המדד שקדם למדד הידוע ביום התשלום. אם ניישם, למשל, את העיקרון שנקבע בחוק על שובר הארנונה הדו-חודשי של חודש נובמבר שנה זו, הרי שהוא היה אמור לקטון ב- 2.08% לעומת שובר הארנונה שנשלח בחודש ינואר. החישוב אמנם נראה מעט מסובך, אבל הדברים פשוטים בתכלית לישום. למרות זאת, יש רשויות מקומיות שלא הפנימו את הוראות החוק ומבחינתן המשק הישראלי מתנהל בערכים מוחלטים שאינם מאפשרים התייחסות למדדים שליליים.

זו אינה הפעם הראשונה שמדדים שליליים אמורים להפחית את הארנונה. בפעם הקודמת הוגשה תובענה ייצוגית במסגרתה צורפו כל הרשויות המקומיות כנתבעות. מטעמים שבסדרי הדין התביעה נכשלה, אולם בשנת 2000 החוק שונה באופן המבהיר כי הפרשי הצמדה יתייחסו לכל שינוי במדד המחירים לצרכן ולא רק לעליה במדד זה. בעקבות התיקון לחוק המליץ מרכז השלטון המקומית לראות בתיבה "תוספת הפרשי הצמדה" כביטוי המעגן בתוכו גם "תוספת שלילית" של הצמדה. להמלצתו צירף מרכז השלטון המקומי הסתייגות בכל הקשור להפחתת תעריפים מתחת לתעריף המזערי. לדעת מרכז השלטון המקומי התעריף המזערי לסוגי הנכסים השונים, הוא הוראה ספציפית הנקבעת מדי שנה בחקיקת ההסדרים וככזה הוא גובר על ההוראה הכללית המתייחסת להפרשי הצמדה וריבית.

ההמלצה של מרכז השלטון המקומי להפחית את התעריף במקרה של אינפלציה שלילית, על אף שאינה מיושמת במלואה, היא המלצה ראויה. אולם ההמלצה שלא להפחית את התעריף מתחת לתעריף המזערי נראית כשגויה. עמדה זו אינה מתיישבת עם תכלית החוק להטיל ארנונה בשיעורים ריאליים. אין כל הגיון כלכלי שלא לראות את התעריפים המזעריים כחלק בלתי נפרד מעיקרון החיוב הריאלי, זה העובר כחוט השני בדיני הארנונה. כפי שנאמר, הארנונה היא שנתית ומוטלת אחת לשנה. עדכון החיוב במסגרת התשלומים הדו-חודשיים אינו אלא יישום טכני של הוראות החוק בדבר הצמדת התשלומים הנגזרים מהחיוב השנתי. עמדה זו של מרכז השלטון המקומי היא גם חרב פיפיות, שכן נגזר ממנה שאין לחרוג מהתעריפים המרביים במקרה של אינפלציה חיובית הנפוצה הרבה יותר במקומותינו.

לאינפלציה השלילית השפעות נוספות על חיובי הארנונה - ההצמדה למדד היא חלק בלתי נפרד מריבית הפיגורים הגבוה המשולמת לרשויות המקומיות. שיעור הריבית עומד כיום על ריבית צמודה בשיעור של 0.75% לחודש, היינו ריבית אפקטיבית צמודה בגובה של 9.38% לשנה. ריבית זו, "ריבית נשך", נקבעה כאשר האינפלציה הרימה ראש והריבית על משיכת היתר הייתה נמוכה באופן משמעותי מזו שגבו הרשויות המקומיות. כיום, כשהאינפלציה שלילית והריבית במשק עשויה להיות נמוכה מזו שגובות הרשויות המקומיות, החשש קטן יותר שמא הפחתת הריבית ברשויות המקומיות תהווה תמריץ להימנע מתשלומי ארנונה. נחמה ניתן למצוא בכך שריבית הפיגורים לרשויות המקומיות היא צמודה למדד, ובשעה של מדדים שליליים היא מקטינה משהו מעוצמתם של "תשלומי הפיגורים" בכללותם.

אינפלציה שלילית טומנת בחובה גם השפעות אחרות על תשלומי חובה אחרים המשולמים לרשויות המקומיות, שאינם ארנונה כללית. מדדים שליליים אמורים להפחית את אגרת השמירה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרות שילוט ושאר תשלומי חובה הצמודים כולם למדד המחירים לצרכן. בדיקה מדגמית תגלה שגם בעניין זה המחשבים של חלק מהרשויות המקומיות עובדים בערכים מוחלטים.

על-פי הנוהג שיעורי העדכון השנתי של הארנונה נגזר מגובה האינפלציה בשנה הקודמת (מספטמבר עד ספטמבר). לפי נוהג זה הארנונה בשנת 2004 צריכה להיות נמוכה מזו של 2003. בשנה שעברה עלה בידי שר הפנים לשחוק ריאלית את ההכנסות מארנונה, עת שנקבע ששיעור העדכון יהיה נמוך מהאינפלציה. נראה שהשנה משימתו תהיה קשה יותר.

_____________

* הכותב עו"ד וכלכלן, יועץ לנישומים בארנונה


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. ריבית ה"נשך" של פיגורי ארנונה    מאת: רובי    22/10/2009

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן