ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

הפרדס של חובות הארנונה של עובדי הרשויות המקומיות

שר הפנים מתכוון להטיל חיוב אישי על ראשי עיריות ומועצות שלא יגבו את חובות הארנונה של עובדי הרשויות המקומיות עצמם


10/10/2009

פרדס

המסורת שהתקבלה משמו של האר"י, ר' יצחק לוריא, דורשת את המילה "פרדס" כראשי תיבות של המילים פשט, רמז, דרש וסוד. הראשון מבין פרשני המקרא שהביא בביאורו לתורה את ארבעת הרבדים האלו יחד היה הרמב"ן בשלהי המאה ה- 13.

פשט – פרשנות מילולית, "פשוטו של מקרא", דברי הכתוב על דרך ההסבר הפילוסופי.

רמז – פרשנות שאינה מקישה מכתובים על כתובים אלא ממאורע אחד על מאורע אחר, מעשה אבות סימן לבנים. כך למשל ששת ימי הבריאה כרמז לכל המאורעות העתידים לבוא.

דרש – פרשנות אלגורית לדרך ההשגחה האלוהית על האנושות בכלל ועל עם ישראל בפרט.

סוד – ביאור הפסוקים על פי הקבלה, וראיית המקרא כחלק ורמז של האלוהות עצמה והיחסים בין חלקיה על פי תורת הספירות.

פשט

בביקורת שערך משרד הפנים התברר, כי ב- 170 רשויות מקומיות חלק מהעובדים לא שילמו ארנונה. החוק מתיר למשרד הפנים לחייב ראשי רשויות לשלם מכיסם הפרטי חיובי ארנונה שלא נגבו עקב הסדר לא חוקי. במשרד הפנים יש יחידה שתפקידה להטיל חיוב אישי על ראשי הרשויות המקומיות, והיא אינה שוקטת על שמריה.

יחידה זו שלחה התראה לעשרות ראשי עיריות ומועצות בישראל, כי הם יחויבו לשלם את חובות הארנונה והמים של עובדיהם אלא אם יוכיחו תוך חצי שנה, כי פעלו לגביית החובות. יו"ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, זעם על משרד הפנים, ואמר, כי מרכז השלטון המקומי יילחם בהחלטה זו.

רמז

ראש הרשות המקומית מעסיק עובדים ומשלם להם שכר מקופת הציבור, כלומר מכספי הארנונה שאת, אתה ואני משלמים בחרוק שיניים. חלק מהעובדים אינם משלמים ארנונה וצוברים חובות לאותה קופה ציבורית, שממנה משולמת המשכורת שלהם. ראש הרשות המקומית אינו מצווה על אגף הגבייה לעקל את המשכורת של אותם פקידים כפי שהוא מקפיד לעקל את חשבון הבנק של חייבים אחרים.

שלמה בוחבוט, יו"ר מרכז השלטון המקומי, שמקבל את משכורתו מקופת הציבור, כלומר מכספי הארנונה שאת, אתה ואני משלמים בחרוק שיניים, אינו מרוצה מכך, שמעובדי הרשויות המקומיות תוסר החסינות מחובת תשלום הארנונה.

מעשה אבות סימן לבנים. כאשר קמה המדינה ניתן היה להסדיר כל דבר באמצעות פתקים מהמפלגה, כגון: נא לתת לאברהם עבודה בעירייה, או נא לתת ליצחק דירה. כיום, אומרים נא לא לגבות חובות ארנונה מעובדי הרשות המקומית, וכבר אמרנו, ששת ימי הבריאה הם רמז לכל המאורעות העתידים לבוא.

דרש

ראש רשות מקומית, שאינו מורה לגבות את חובות הארנונה של עובדיו, יוצר תקדים המסכן את קופת הרשות המקומית. כך למשל, אם הוטל עיקול על חשבון הבנק שלי בגלל חוב ארנונה, ומתברר לי שהגובה שחתם על צו העיקול קיבל הוראה לא לעקל את חשבון הבנק של עובדי העירייה, אפנה לבית המשפט בבקשה לבטל את צו העיקול בנימוק של אפליה פסולה, ונמצאה קופת הציבור מפסידה ממון רב.

צא ולמד, כי באותן רשויות מקומיות פורשים ראשי הרשויות המקומיות ויו"ר מרכז השלטון המקומית את ההשגחה הפרטית על מקורבים בכלל ועל עובדי הרשויות בפרט.

סוד

יש ראשי רשויות מקומיות שלמען שלום בית אין הם מצווים לגבות את חובות הארנונה של עובדיהם, ואולי חס וחלילה, יש כאלה שמצווים לא לגבות חובות ארנונה של מקורבים, שהם חפצים בייקרם על שום תרומתם החשובה למערכת הבחירות הדמוקרטית, או על שום שהם חלק מהגבורה עצמה.

שנאמר, ראיית המקרא כחלק ורמז של האלוהות עצמה והיחסים בין חלקיה על פי תורת הספירות.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. הפרדס של חובות הארנונה   מאת: חבר    18/11/2009
  2. ה פ ר ד ס   מאת: דליה    20/2/2011

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן