ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

ארנונה - גבייה מנהלית

בית המשפט: אני רואה בחומרה את מתן האישור לפעולה זו, על ידי העירייה, ואת ביצועה על ידי הדס, לאחר התרשלותן בבדיקה נאותה של דו"ח העיקול ברישום

מאת: ד"ר הנריק  רוסטוביץ, עו"ד  

1/3/2011

נלה המר תבעה את עיריית פתח תקוה ואת הדס, חב' עורכי דין - חברת גבייה מטעם העירייה בגין עיקול שנערך בביתה עקב דוח חנייה משנת 1996.

במהלך המשפט התברר שהדוח שולם, וקבלה על כך הוצגה למעקלים. עוד התברר, כי לפני הליך הוצאת המעוקלים לא בוצע עיקול ברישום בניגוד לדוח העיקול שהוגש לבית המשפט על ידי הדס. נלה הוכיחה, כי במועד הנטען של העיקול ברישום שהתה בהונגריה.

העיקול ברישום תועד בדו"ח של משה איבגי, וצוין, כי עוקלה מכונת כביסה "אקליפסה", דא עקא, לנלה לא הייתה מעולם מכונת כביסה כזו. בדו"ח העיקול נכתב, כי הוא נמסר לאלדרן, ובדף אחר של נרשם כי הוא נמסר לאלבין, דא עקא שני אלה לא היו מוכרים לנלה. למרבה התמיהה, לא הוגש תצהיר של משה איבגי.

בית המשפט פסק, כי שני הצדדים תרמו למצב הדברים שנוצר. עם זאת, נפלה תקלה חמורה לגבי פעולת העיקול ברישום:השופטת יעל קלוגמן

מהעדר מוחלט של שמות הנוכחים בעיקול, שהיה על המעקל למלא בדף מס' 2 של הדו"ח, עולה סימן שאלה גדול לגבי כניסה לבית החייב וזיהוי אדם כלשהו בתוך הבית. סימן שאלה זה מתחזק, לנוכח העדר כל סימון, על ידי המעקל, לגבי איזו מהחלופות שבשוליו של דף זה. לו אמנם בוצע עיקול ברישום בתוך הבית, היה על המעקל לסמן את החלופה הראשונה, וזאת ביחד עם רישום מלא של פרטי הזיהוי של הנוכחים בבית, באותו דף.

החלק החשוב ביותר של פסק הדין נוגע לדרכי הביצוע של הליכי גבייה מנהליים, וכך פסק בית המשפט:

סמכות הגבייה המינהלית, שהוענקה לעירייה על פי פקודת המיסים (גבייה), היא סמכות מרחיקת לכת, אשר פגיעתה בפרט קשה ומכאיבה...

...שומה על הרשות להפעיל סמכות זו בזהירות, תוך הקפדה בבדיקת קיומם של כל התנאים להפעלתה. על העירייה, בעלת סמכות הגבייה המינהלית, וגם על חברת הגבייה שפועלת מטעמה (ובמיוחד הדס, שהיא חברת עורכי-דין), חלה חובה מוגברת לדקדק בקלה כבחמורה, בכל הנוגע להליכי הגבייה המינהלית...

למרבה הצער, במקרה דנן "נרדמו" הבודקים "בשמירה" ולא נתנו דעתם על הליקויים החמורים בדו"ח העיקול ברישום, אשר על פניו מעורר ספק רב בדבר תקינות הפעולה של העיקול ברישום...

אני רואה בחומרה את מתן האישור לפעולה זו, על ידי העירייה, ואת ביצועה על ידי הדס, לאחר התרשלותן בבדיקה נאותה של דו"ח העיקול ברישום. טרם אישור הפעולה של הוצאת המעוקלים, היה על הנתבעות לדחות את הדו"ח של העיקול ברישום, כפי שהוגש, ולהורות על ביצוע מחודש של פעולת העיקול ברישום, תוך דיווח מלא ונאות, שאמנם ניתן להסתמך עליו.

לנוכח תרומת-אשם של נלה, פסק לה בית המשפט פיצוי של 7,500 ש"ח, הוצאות משפט, ושכ"ט עו"ד של 5,500 ש"ח.

האם העיקול ברישום אכן בוצע ?

בית המשפט לא קבע, כי העיקול ברישום לא בוצע כלל, אולם העובדות מעלות תמיהות רבות. לא מדובר במקרה זה רק באי מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים בדוח, אלא בעיקול שבוצע לכאורה בתוך דירה סגורה, שבעליה שהו בהונגריה. לו הייתה גרסת המעקל מחזיקה מים, היה המעקל עצמו מעיד על העיקול שביצע, שופך אור על העובדות ועל הסתירות בדוח העיקול, ומפריך את טענת התובעת.

המחוקק המנדטורי העניק סמכויות רבות מדי לרשויות השלטוניות. לו היו כל הרשויות מקפידות על הכללים ומחמירות עם עצמן, דיינו. הבעיה היא, כי בדרך לגביית חובות מוצדקים, יש מקרים רבים של רמיסת זכויות האזרח.

ראש רשות מקומית, אשר אינו דואג להנחות את שליחיו לשמור על החוק ולהקפיד על זכויות האזרח, כורת את הענף שהוא יושב עליו, משום שנפגעי הגבייה המנהלית יזכרו את מחדליו ביום הבחירות.

______

תא"מ 9031-07 נלה המר נגד עיריית פתח תקווה והדס-חברת עורכי דין הדס - חברת עורכי דין בית משפט השלום בנתניה השופטת יעל קלוגמן ניתן ביום 21.2.2011

________

לפסק הדין


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן