ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/1/2024
גרסת הדפסה

ת"פ 012697/00

מדינת ישראל נגד חב' נחמן בסרגליק בע"מ ואח'


18/1/2004

ת"פ 12697/00

מדינת ישראל

נ ג ד

1. חב' נחמן בסרגליק בע"מ

2. נחמן בסרגליק (באר שבע) בע"מ

3. בסרגליק דניאל

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בפני כבוד השופטת אמסטרדם יהודית

[18.1.2004]

 

גזר דין (נאשמות 1 ו- 2)

החלטה(נאשם 3)

 

בתקופה הרלבנטית לכתב האישום המתוקן: שנות המס 2000-1998, עסקה נאשמת 1 בייצור ועיבוד זכוכית, ונאשם 3 (להלן: "הנאשם") היה מנהלה הפעיל.

הנאשמים 1 ו- 3 הורשעו, עפ"י הודאתם, בכך שלא הגישו במועד 39 דו"חות תקופתיים, לתקופת הדיווח: נובמבר 1998 ועד פברואר 2003.

נאשמת 2 עסקה בתיקון כלי-רכב מנועיים בשנת המס 2000, והיא הורשעה עפ"י הודאתה ביחד עם הנאשם, בכך שלא הגישה במועד 7 דו"חות תקופתיים לחודשים מאי 2000 ועד ינואר 2001.

עובר למתן גזה"ד הסירו הנאשמים את מלוא מחדליהם נשוא כתב האישום המתוקן, והם עתרו להמרת כתב האישום בקנס מינהלי.

במקביל לעתירה הנ"ל, הם פנו בבקשה לעיכוב הליכים, אך היוה"מ דחה בקשתם.

אקדים ואומר, כי ביהמ"ש ציין מפורשות בהחלטתו בתיק דנן מתאריך 12/11/01 (עמ' 5 לפרוטוקול), ואח "כ חזר על כך בהחלטה דומה מתאריך 30/5/02 (עמ' 9 לפרוטוקול): "מאחר ומותב זה דן בעניינם של הנאשמים בתיק אחר, ונפרשה בפני ביהמ"ש תמונת ניהולו של העסק ליצור ויבוא זכוכית, כשהבן - נאשם 3 נכנס לנעליו של אביו המנוח - יהיה זה הולם לסיים ההליך בקנס מינהלי, אם יעמדו הנאשמים במלוא התחייבויותיהם ויפעלו לתיקון המחדלים".

בגזה"ד שניתן ע"י מותב זה בעניינם של הנאשמים בת.פ. 8745/99 (נ/9), התייחסתי לבעייתיות הכרוכה כיום בניהול עסק, אשר אינו מקבל תקבולים במועד אספקת הסחורה או בסמוך לכך, ובפועל מקבל תשלום מהלקוחות רק בחלוף 120-60 ימים מיום האספקה, כשכמעט מחצית ממחיר המוצר מורכב ממס קנייה ומע"מ.

עפ"י החוק, נדרש עוסק לדווח ולשלם בחודש שלאחר קבלת התקבול, והחברות-הנאשמות כמו עוסקים אחרים, נאלצו איפוא, לממן את תשלום המס עד לקבלת התשלום בפועל.

בתיק הקודם (נ/9) לא היה מנוס מהרשעת הנאשמים, מאחר והם לא יכלו לעתור להמרת כתב-האישום בקנס מינהלי, לאור העובדה שמחוקק המשנה לא התקין תקנות בדבר גובה הקנס בעבירות לפי חוק מס קניה, והתקנות שהתקין בתאריך 1/1/98 התייחסו רק לקנסות עפ"י פקודת מס הכנסה, חוק מס שבח, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מע"מ ופקודת המכס, אך לא אוזכר בתקנות חוק מס קניה.

בתיק הנוכחי, הבעייתיות שונה אך לא פחותה:

מהטבלה במסמך שנערך ע"י רו"ח הוניגווקס (ראה: נ/1) עולה, כי סכומי הפיגורים של משרדי הממשלה: מס רכוש ומשרד התחבורה, שהיו אמורים להיות משולמים לנאשמת 1, נמצאים בזיקה ישירה לפיגורים בתשלומים למע"מ.

אשר על כן, אין מנוס מן המסקנה שהמאשימה בענייננו "חובשת שני כובעים": מחד גיסא היא מזמינת העבודה, ומאידך גיסא - היא ממונה על גביית המע"מ.

שתי הפונקציות הנ"ל אינן משתלבות זו בזו תמיד בהתאמה, שכן בענייננו, כמזמינת עבודה שילמה המאשימה לנאשמת 1 תשלומים באיחור ניכר, וגרמה לנאשמת 1 לכך שלא היתה מסוגלת לשלם את המע"מ, ובהמשך הוגש נגדה כתב אישום ע"י המאשימה בגין אי-הגשת דו"חות במועד, ואי-העברת התשלומים הנובעים מהדו"חות נשוא כתב-האישום.

מהימנים עלי דברי ב"כ הנאשמים, כי הרשעה נוספת בה יורשע הנאשם תכביד עליו באופן כזה, שהיא אף עלולה לפגוע בעיסקה המתגבשת בינו לבין חברה ציבורית על הסכם שותפות באחזקותיה של החברה החדשה שהוקמה או תוקם ע"י הנאשם.

מוסכם עלי שהתיק דנן אינו בא בגדר התיקים בהם יש להוקיע את העבריין/עבריינים על מעשיו /מעשיהם או יש להענישו/להענישם באופן שירתיע אותו עצמו וגם עוסקים פוטנציאלים.

לאחר שחוב הנאשמת שולם, הגישו הנאשמים בקשה מחודשת להמרת כתב האישום בקנס מינהלי, אך בקשתם לא נדונה עת ארוכה, ובינתיים היתה נאשמת 2 לחברה בלתי פעילה.

נוכח העובדה שכתב האישום המקורי בתיק דנן הוגש בתאריך 28/11/00, החליט ב"כ הנאשמים שלא להוסיף להתמשכות הדיון, והוא הודה בשם מרשיו בעובדות כתב האישום המתוקן.

בטיעוניה לעונש, עתרה ב"כ המאשימה לביהמ"ש, להשית על נאשמות 1 ו- 2 קנס, ועל הנאשם מאסר ע "ת וקנס.

ב"כ המאשימה הדגישה, כי מדובר בעבירות חוזרות, ועקב ריבוי העבירות והישנותן, דחה היוה"מ לממשלה בקשת הנאשמים לעיכוב ההליכים נגדם.

ב"כ הנאשמים עתר לביהמ"ש לבטל הרשעת הנאשם, ולהטיל עליו מבחן ללא הרשעה.

לטענתו, נאשמת 1 הינה חברה פעילה בתחום הזכוכית , והיא מעסיקה כ- 60 עובדים. בין שאר פעילויותיה היא מבצעת עבודות עבור משרד הבטחון ועבור מוסדות ממשלתיים כגון: משרד התחבורה ומשרד האוצר (מיגון כלי רכב וכד').

ב"כ הנאשמים חזר וטען, כי מרשתו לא היתה מסוגלת להעביר את סכומי המע"מ מאחר ולא קיבלה אפילו את סכום הקרן ממזמיני העבודות, ובעיקר ממשרדי הממשלה, כמו גם אי-העברת כספים ע"י לקוחות אחרים.

על-מנת להסיר המחדלים בתיק דנן, מימש הנאשם רכוש משפחתי כמפורט במסמכים נ/4 ונ/6.

אליבא דב"כ המאשימה, בשל אי-העברת דו"חות בשנת המס האחרונה, הפנו רשויות מע"מ "מבטם לאחור", אספו כל דו"ח שהוגש למע"מ באיחור במהלך 5 השנים האחרונות, וביססו על הנתונים שנאספו - כתב אישום.נ

פועל יוצא מהאמור לעיל, שנוכח ריבוי העבירות, נדחתה בקשתו הראשונה של הנאשם ע"י היוה"מ, ובקשתו השנייה נותרה אמנם על תילה, אלא שהשיהוי הרב היה בעוכרי הנאשמים, וב"סיומו של יום" הם ויתרו על מיצוי זכותם, בעניין בקשתם לעיכוב הליכים, הם הודו בעובדות כתב האישום המתוקן, והשליכו יהבם על ביהמ"ש לעניין הענישה.ב

לאחר ששקלתי טיעוני ב"כ הצדדים, ולאור הנסיבות המיוחדות בתיק דנן, כמקובץ לעיל, החלטתי להותיר על כנן את הרשעת החברות - הנאשמות 1 ו- 2, ולקבל תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם על-מנת לשקול ביטול הרשעתו, על אף שקיימת לו הרשעה קודמת, שלא יכול היה למונעה בדרך של תשלום קנס מינהלי, עפ"י חוק העבירות המינהלית תשמ"ו - 1985, כפי שאוזכר לעיל.

המזכירות תעביר עותק ההחלטה בעניינו של הנאשם לשירות המבחן על-מנת שיוכן תסקיר בעניינו.

נדחה לקבלת תסקיר ק. מבחן לתאריך 23/3/04 שעה 09.00.

באשר לנאשמות 1 ו- 2:

אני מטילה על נאשמת 1 קנס בסך 7,500 ₪ אשר ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים החל מתאריך 15/2/04.

נאשמת 2 איננה עוד פעילה, ואני מטילה עליה קנס סמלי בסך 10 ₪.

הודע לנאשמות 1 ו- 2 על זכותן לערער תוך 45 ימים.

ניתן היום כ"ד בטבת, תשס"ד (18 בינואר 2004) במעמד ב"כ המאשימה - מר שוהם כוכבי, הנאשם ובא כוחו עו"ד קליין.

י. אמסטרדם, שופטת


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן