ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/4/2024
גרסת הדפסה

ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר

שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים

מאת: אירמה  חלי, עו"ד  

11/5/2011

כללי המסלול הירוק

בכל שנה בחודש נובמבר מתכנסות המועצות הנבחרת של כל הרשויות המקומיות על מנת לאשר את תקציב הרשות המקומית של שנת הכספים הבאה ולחוקק את צו הארנונה. המועצה, שהיא הגוף המחוקק של הרשות המקומית, מטילה בצו את הארנונה בגין כל הנכסים שבתחום שיפוטה.

תעריפי הארנונה מעודכנים מידי שנה על פי נוסחה שנקבעה בחקיקת הכנסת. אם המועצה מחוקקת בצו הארנונה העלאה או הפחתה של תעריפי הארנונה המעודכנים, מחויבת הרשות המקומית לפנות לשר הפנים ולשר האוצר בבקשה לאשר את השינוי החריג. השינוי החריג יכול להיות במטרה להשוואת תעריפי הארנונה לתעריפים של רשויות מקומיות סמוכות או דומות, או במטרה לבצע תוכנית ההבראה או התייעלות.

הבקשה לאישור השינוי החריג ערוכה על פי נהלים שנקבעו בידי משרד הפנים, ומפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים. הבקשה מוגשת למשרד הפנים בלבד, ולאחר שהוא קובע את עמדתו, היא מועברת לאישור משרד האוצר. בפועל, מאז הגשת הבקשה ועד לאישורה עוברת תקופה ארוכה, ולעיתים עוברת שנת הכספים מבלי שניתן מענה לבקשה.

הרשויות המקומיות מתלוננות מזה שנים רבות על הסחבת באישור הבקשות לשינוי החריג, ותלונות אלה הגיעו גם לשולחנו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ. ביום 31.3.2011 פורסמה החלטתו של שר האוצר בדבר פיילוט "מסלול ירוק" לאישור מזורז לבקשות לשינוי חריג.

המסלול הירוק מיועד לבקשות של שינוי חריג, אשר עונים על התנאים הבאים: השינוי החריג הוא העלאה בלבד, שיעור ההעלאה הוא עד 3%, ההעלאה תחול על כל הנכסים ביישוב, הבקשה תהיה ערוכה על פי קווים מנחים שנקבעו על ידי משרד הפנים. על פי הקווים המנחים, ודוק, שר האוצר מוסמך לאשר שינוי חריג של תעריפי הארנונה למגזר העסקי בלבד, ואילו הסמכות לאשר שינוי חריג של תעריפי הארנונה למגורים מוקנית לשר הפנים לבדו.

שר האוצר התחייב, כי כל בקשה לשינוי חריג תאושר על ידו תוך 10 ימי עבודה מיום הגעתה למשרדו, ואז היא תועבר לאישורו של שר הפנים. לכל רשות המקומית יש אפשרות לבחור אם להגיש את הבקשה לשינוי חריג בסקטור העסקי לשר הפנים לפי הנוהל הרגיל, או להגיש את הבקשה במסלול הירוק לשר האוצר.

חסרונות המסלול הירוק

ראוי לברך את שר האוצר על תרומתו לזירוז הליכי האישור של הבקשות לשינוי חריג בתעריפי הארנונה ויצירת "מסלול ירוק". החלטה זו מוגבלת לסקטור העסקי בלבד, והיא מיועדת רק לבקשות חריגות להעלאת תעריפי הארנונה ולא להפחתתן.

לדעתנו, החלטה זו לוקה בפגם משפטי וציבורי, משום שהיא חושפת את עמדתו של משרד האוצר להמשיך ולייקר את תעריפי הארנונה של המגזר העסקי, הכורע כבר עתה תחת נטל ארנונה יקר ובלתי סביר. התחייבותו של שר האוצר לאשר כל בקשה שעומדת בתנאי המסלול הירוק מעידה על אי הפעלת שיקול דעת, שהוא תנאי לפעולה שלטונית חוקית.

גם אם שר האוצר יעמוד בהתחייבותו לאשר את השינוי החריג במסלול הירוק תוך 10 ימי עבודה, עתידה הבקשה להגיע לשולחנו העמוס של שר הפנים, ולהכות שורשים בטרם תטופל ותיענה בחיוב או בשלילה.

כיצד אמורה רשות מקומית לנהוג כאשר רק חלק מהשינויים החריגים עונים על כללי המסלול הירוק של שטייניץ - להגיש שתי בקשות - אחת לשר האוצר במסלול הירוק ואחת לשר הפנים במסלול הרגיל, או לוותר על המסלול הירוק ?

השימוש במסלול הירוק אינו עתיד לפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים, אבל ד"ר שטייניץ הקים את המסלול הירוק, שהוריד לו מהווריד את נציגי הרשויות המקומיות.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן