ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 24/10/2020
גרסת הדפסה

יחי הקומוניזם

משרד הפנים בודק הצעות כיצד לחלק "באופן שוויוני" את הארנונה בין הרשויות המקומיות באמצעות העברת כספים מ"העשירות" ל"עניות". למי שהזדרז להספיד את הקומוניזם יש למה לקוות


2/4/2004

המצוקה הכספית של הרשויות המקומיות מולידה חדשות לבקרים הצעות "גאוניות" כיצד להתמודד עמה.

שלוש פעמים הועלתה ההצעה "המבריקה" לחייב את בעלי הנכסים בארנונה של הדיירים שלהם שלא שילמוה. באותה נשימה ניתן היה לחייבם בחשבונות החשמל והטלפון שלא נפרעו, בשלב השני בתשלומי מס ההכנסה והמע"מ שלא הועברו לאוצר המדינה, ולבסוף בתשלום המשכורת לעובדיהם והחובות לספקים.

שלוש פעמים הורדה ההצעה מסדר היום, אולי משום שהמחוקקים הנבונים השתכנעו שהיא לא הייתה מחזיקה מים בבג"צ. במקומה, הוטלה בשנת 2004 האחריות לחובות הארנונה של חברות בע"מ על בעלי המניות שלהם. כאשר יגיע התיק הראשון לבית המשפט העליון תיבדק מחדש האישיות הנפרדת של חברה בע"מ.

הרעיון החדש המתגלגל בימים אלה במשרד הפנים הוא להעביר כספי ארנונה מרשות מקומית אחת לאחרת. הרעיון הוא לחלק בין רשויות מקומיות סמוכות את כספי הארנונה הנגבים ממחנות צה"ל, מאזורי תעשייה וכיוצא באלה.

מנכ"ל משרד הפנים, גדעון בר-לב, בודק כיצד ניתן לבצע רעיון מקורי זה בנימוק הנועז שרשויות מקומיות "עשירות" יידרשו לתת חלק מההכנסות שלהן עם רשויות מקומיות "עניות". הפילוסופיה החברתית שלו היא, שאין הצדקה לכך, כי רשות מקומית שיש בתוכה בסיס צבאי תיהנה לבדה מההכנסות הארנונה.

יישום רעיון נלבב זה יצריך הקמת ועדה מיוחדת, שתקבע מיהי רשות מקומית עשירה שניתן "למרוט" את קופתה, ומיהי רשות מקומית ענייה, שתסעד על שולחנה של שכנתה העשירה. ראשי הרשויות המקומיות שיופיעו בפני הוועדה המיוחדת ילבשו בגדי עניים, וישאפו אדי בצל בטרם יופיעו בפני שליטיהם הפיננסיים בעיניים דומעות.

נראה, כי הוועדה שתוקם לבחון את ההיבטים של רעיון "החלוקה מחדש" תתבקש לקרוא תחילה את הקפיטל של מרכס, את המניפסט הקומוניסטי של מרכס ואנגלס, ולבסוף את משנתו של לנין. בשלב השני מוצע להקים ועדה נוספת שתמליץ להוסיף לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו סעיף שבו יקבע: "כל אחד יעבוד לפי יכולתו וישתכר לפי צרכיו". מכאן הדרך לחוות החיות קצרה ובטוחה, ונוכל כולנו להגר לרוסיה המנסה ליישם את תורת הקפיטליזם.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. מאוד בוגר   מאת: בינו    14/5/2007

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן