ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/1/2024
גרסת הדפסה

עתמ 224-09 מנהלי, ארנונה

מכללת בילדינג בע"מ נגד מועצה אזורית חוף השרון ואח'


22/5/2011

עתמ 224-09

מכללת בילדינג בע"מ

נגד

מועצה אזורית חוף השרון ואח'

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

בפני: כבוד השופט ר' שפירא

22/05/2011

פסק דין

 

1. ערעור על החלטתה מיום 3.5.09 של ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית חוף השרון (להלן: "הועדה").

2. המערערת, מכללת בילדינג בע"מ, מפעילה, בין היתר, מכללה פרטית למקצועות הבנייה. המערערת פועלת במתחם בשטח המועצה האזורית חוף השרון (להלן: "המועצה") המשתרע על שטח כולל של 2,330 מ"ר, והמשמש לפעילות המרכז הישראלי לבניה, אשר בו שטחים המשמשים כאולמות תצוגה, שטחי מסחר, ופעילויות נוספות בתחום הבניה.

המחלוקת נשוא הערעור נוגעת לסיווגו לצורכי ארנונה של שטח בהיקף 600 מ"ר המצוי בקומה אחת במתחם ובו כיתות לימוד (להלן: "שטח המכללה").

עד לשנת 2008 סווג שטח המכללה על ידי המועצה לפי הסיווג של "אולמות ורשתות". לאחר הגשת השגה על שומת הארנונה לשנת 2008, תיקנה המועצה את סיווג שטח המכללה לסיווג של "שירותים ומסחר" (סעיף ב(1) לצו הארנונה הרלוונטי).

3. המערערת חלקה על סיווג זה בפני הועדה, בטענה, כי מכללה אינה כלולה בסיווג של "שירותים ומסחר", וכי מאחר ואין סיווג ספציפי למכללה, יש לסווגה בסעיף השיורי של "נכס אחר" (סעיף יא(3) לצו הארנונה הרלוונטי).

הועדה דחתה את עמדת המערערת, בקבעה, כי יעוד שטח המכללה הינו לפעילות מסחרית ומטרת פעילות המערערת בו היא הפקת רווח מהספקת שירותי חינוך וקבלת שכר לימוד בגינם.

4. על החלטת הועדה הוגש הערעור שבפני, בו טענה המערערת כי הפעלת מכללה אינה מהווה מתן שירות לאדם זה או אחר, ואין בה לקיים את הקריטריונים של נתינת שירות. לטענתה, נותן שירות כפוף למקבל השירות, ולמעשה הוא "משרת" את הלקוח. במכללה התלמיד אינו יכול לבחור את עיתוי קבלת השירות, תוכנית הלימודים והמרצים, ואלה נכפים עליו על ידי המכללה. על כן, אין לראות בהפעלת מכללה מתן שירות והחלטת הועדה שאישרה את הסיווג של "שירותים ומסחר" לשטח המכללה, היא שגויה.

5. עמדת המשיבים, היא, כי בצדק אשרה הועדה את הסיווג שקבעה המועצה לשטח המכללה. לטענתם, המערערת היא מוסד פרטי להכשרה מקצועית, הנותן שירות לתלמידיו תמורת תשלום. העובדה כי המערערת אינה מתאימה את השירות לכל תלמיד ותלמיד לפי צרכיו הספציפיים, אינה משליכה לעניין הסיווג, אלא נוגעת לאופי ולאופן מתן השירות. מה גם, כי בעיון באתר האינטרנט של המערערת (ראה, תדפיס מתוך האתר, נספח ב' לסיכומי המשיבים) עולה כי היא מציעה , בין היתר, "יועצים אישיים ומקצועיים" ללקוחותיה.

5. הדיון בשאלת סיווג נכסים לצרכי ארנונה במסגרת ערעור מנהלי על החלטות ועדות הערר, אינו כדיון בשאלה פרשנית הבאה כרגיל בפני בתי המשפט. בהליך של ערעור מנהלי בענייני ארנונה, עומדת בפני בית המשפט החלטת ועדת הערר, ובה פרשנות של הוראות הדין לפי מיטב הבנתה. פרשנות זו, היא הצריכה לעבור תחת שבט הביקורת השיפוטית, ובית המשפט נדרש לבחון את סבירותה, תוך שמירה על הכלל כי הסמכות לסיווג נכסים נתונה לשיקול דעתה של הרשות המקומית (ראו, ע"א 8588/00 עיריית עפולה נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נז(3) 337, 348; עמ"ן 321/08 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל ארנונה של עיריית ת"א (טרם פורסם, ניתן ביום 20.07.10).

ברור הוא, שדרך פרשנות הסותרת את הוראות הדין אינה סבירה. אך כאשר הדין מאפשר מספר סיווגים חוקיים, לא ימיר בית המשפט את שיקול הדעת הנתון לוועדה בשיקול דעתו, גם אם היה הוא עצמו מגיע למסקנה אחרת אילו בחן את הסיווג מלכתחילה.

6. סיווג שטח המכללה תחת הסיווג של "שירותים ומסחר" (סעיף ב(1) לצו הארנונה הרלוונטי) אינו רק סביר בעיני, אלא הוא הסיווג מתבקש בנסיבות העניין.

המונח שירותי חינוך הוא מונח שגור בשפת המסחר.

תורת הכלכלה מחלקת את ענפי המשק לכאלה המספקים מוצרים כלכליים מוחשיים שהשימוש בהם נעשה לאחר ייצורם, ולכאלה המספקים מוצרים לא מוחשיים, שהשימוש בהם מתבצע בד בדד עם ייצורם. חינוך שייך לסוג המוצרים השני בדומה לבריאות, לתחבורה, למשפט ולכיוצ"ב מוצרים שהענפים העוסקים בהספקתם יסווגו לענפי השירותים (א' אבניאון, לקסיקון לכלכלה (איתאב, 2004?) בעמ' 440).

העובדה כי מוצר החינוך אינו מיוצר לפי טעמיו של התלמיד הצורך אותו, אשר אינו יכול לבחור, בדרך כלל, את עיתוי צריכתו, תוכנית הלימודים ומורים, אינה משליכה על מהותו של המוצר כמוצר שירותי והיא נובעת מאופי של מוצר זה.

7. בעמ"ן 439/07 א.ש.מ אלקטריק בי"ס למקצועות החשמל והאלקטרוניקה נ' מנהל הארנונה חדרה (לא פורסם, ניתן ביום 23.12.07) עסק השופט ר' שפירא, בין היתר, בשאלת סיווגו של נכס שבו פעל מוסד פרטי להכשרה מקצועית. השופט שפירא דחה את טענת המערערת דשם כי סיווג הנכס כשטח "משרדים, שירותים ומסחר" נעשה בניגוד לצו הארנונה של עיריית חדרה.

8. סיכום של דברים: שטח המכללה משמש את המערערת להספקת שירותי הכשרה מקצועית וסיווגו בסיווג של "שירותים ומסחר" (סעיף ב(1) לצו הארנונה הרלוונטי) נעשה כדין.

9. אשר על כן, אני דוחה את הערעור ומחייבת את המערערת בתשלום הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

הפיקדון שהופקד בתיק בית המשפט יועבר לב"כ המשיבים על חשבון שכר טרחתו.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לכל אחד מב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"א, 22 מאי 2011, בהעדר הצדדים.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן