ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/4/2024
גרסת הדפסה

הארנונה בשנת 2016

בימים אלה נשלחו חיובי הארנונה לשנת 2016 לכל מחזיקי הנכסים - כיצד לבדוק את השומה צעד אחר צעד

מאת: ערן  פייביש, עו"ד  

5/2/2016

חיובי הארנונה הם נטל כבד והוצאה משמעותית בכל עסק. רוב בעלי הנכסים לא בודקים את חיובי הארנונה, וממשיכים את תשלומי הוראת הקבע. אפשר להפחית את חיובי הארנונה או לפחות לערוך בדיקה ראשונית כדי לוודא שאתם לא משלמים ביתר.

בימים אלה נשלחו חיובי הארנונה לשנת 2016 לכל מחזיקי הנכסים. אם חיובי הארנונה מופרזים, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט תוך 45 יום וגם השגה למנהל הארנונה תוך 90 יום. ההחלטה אם להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי או להגיש השגה למנהל הארנונה נגזרת מהנושאים שאותם מבקשים לתקוף.

בקליפת האגוז, השגה מוגשת בנושאים טכניים עובדתיים כגון שטח הנכס, השימוש בנכס, האזור שבו נמצא הנכס, או כי אדם אחר מחזיק בנכס, ואילו עתירה מנהלית מגישים בנושאים בעלי גוון משפטי כגון חוקיות תעריפי הארנונה וסבירותם, חיוב רטרואקטיבי, חיוב לא חוקי, הפרת הסכמים וכיוצא באלה.

סכום הארנונה הוא מכפלה של שטח הנכס בתעריף ארנונה המשקף את הפעילות שנעשית בנכס. בפועל, העניין יותר מורכב. להלן כמה טיפים כללים לבדיקת חיובי הארנונה שזה אתה קבלתם:

שטח הנכס – יש לבדוק אם השטח המופיע בחיוב הארנונה שקיבלתם הוא אכן שטח הנכס שבו אתם מחזיקים. בשלב זה, לא נעמיק באבחנה בין שיטות המדידה השונות של נטו, ברוטו וכו', שמשתנות מרשות מקומית אחת לאחרת ומשפיעות על השטח לחיוב. מדידה שגויה תביא לחיובי יתר בארנונה.

תעריף הארנונה – לכל רשות מקומית יש צו ארנונה, ובו נקבעים תעריפי הארנונה לשימושים השונים באותה רשות. כך למשל – יש תעריפי ארנונה שונים לבנק, לתעשייה ומלאכה, למסחר, למשרד, ולקרקע שנעשים בה שימושים שונים. חיוב בתעריף שגוי הוא בדרך כלל חיוב בתעריף יקר ממה שאתם צריכים לשלם.

נכס שבו נעשים מספר שימושים – יש נכסים שבהם נעשה יותר משימוש אחד כגון שטח מכירה, שטח אחסנה ושטח המשמש לתעשייה. לעתים, שומת הארנונה מחילה תעריף אחד על כל השטח, ולא מן הנמנע, כי זה תעריף הגבוה ביותר מבין השימושים הנ"ל. ניתן להפחית את סכום הארנונה על ידי חלוקת השטח לחלקים לפי השימושים השונים, וכל חלק יחויב בתעריף שונה.

האזור בו נמצא הנכס – ברשויות המקומיות הגדולות השטח המוניציפאלי של הרשות מחולק למספר אזורי חיוב, ולכל אחד תעריף ארנונה שונה לאותו שימוש. יש לבדוק אם הנכס נמצא באזור א', ב' או ג'. אם חיובי הארנונה הם באזור א' ואילו הנכס נמצא באזור ב', כנראה שאתם משלמים ארנונה ביתר.

מי המחזיק בנכס – יש לבדוק אם חיוב הארנונה אכן מתייחס לנכס שמוחזק על ידכם! לעתים מדובר בנכס שפינתם ואתם ממשיכים לשלם עליו ארנונה, או בנכס שמעולם לא החזקתם, ובשל טעות חיובי הארנונה מיוחסים לכם. קורה לעתים, שחברות עתירות נכסים משלמות חיובי ארנונה ללא בדיקה ראויה. שומת הארנונה כוללת את כתובת הנכס ולעתים גם גוש וחלקה. בדקו.

בדיקת הסכמי העבר – אם בעבר הייתה לכם מחלוקת עם הרשות המקומית בגין נכס מסוים, והגעתם להסכם ארנונה לגביו, יש לבדוק אם חיובי הארנונה תואמים את ההסכמות. יתכן שההסכם היה מוגבל בזמן, תוקפו פג, וחיובי הארנונה חזרו להיות אותם חיובים גבוהים כפי שהיו לפני חתימת ההסכם.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן