ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/8/2021
גרסת הדפסה

מאה ושתים דרכים כיצד לחרבן על אנשים

הידעת כי בטרם פיזור הכנסת הקודמת הצליח השר האציל שרנסקי להעניק לשכמותו בחוק (אסירי ציון) הנחה מארנונה בשעור 100% על 100 מ"ר?

מאת: מולי  אופיר  

28/1/2005

בשנת 1993, עם חוק ההסדרים, בוטל סעיף 280 לפקודת העיריות שקבע: "מועצה רשאית להפחית או לוותר על ארנונה כללית עקב מצבו החומרי של החייב או עקב סיבה אחרת שתאושר ע"י השר;" בנוסחו הרחב והיפה של הסעיף, מצאה הפוליטיקה המקומית כר פעילות רחב וקרדום לחפור בו.

כוחו הפוליטי של חבר המועצה שמונה ליו"ר ועדת הנחות (שלא היתה ועדה סטטוטורית) היה ענק והוביל במקרים רבים להחלטות "מוזרות" לשני הכיוונים. הפן המכוער של הבירוקרטיה בא לידי ביטוי במלוא עוצמת כיעורו. משרד הפנים, שהבין שהגיעו מים עד נפש החליט לשים קץ לתופעה ולבירוקרטיה ותיקן תקנות מכוח חוק ההסדרים שקבעו איזה הנחות תינתה לאוכלוסיות מחלשות ללא כל מבחן נוסף וללא בירוקרטיה כלל.

איזה יופי,

ברביעי בינואר 2005 התפרסם ברשומות תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993. לכאורה אין בפרסום כל חדש והתיקון מתפרסם כשגרה לפחות אחת לשנה על מנת להתאים את התקנות לשינויים במשק, למדד, לרמת ההכנסה וכיו"ב.

דא-עקא, בשנת 2005, כפי הנראה על מנת להציל את המדיניות כלכלית הנמכרת במסגרת מכירת החיסול של חוק התקציב לחרדים (אלא למי), ועל מנת להוכיח קבל עם ועדה כי אנחנו (השלטון) לא פריירים, ועוד רמה ידינו להכביד על החלשים ולהקל על גבירי המדינה המוליכים בגאון את כלכלתה, תוקנו תקנות מוזרות אלו.

מוזרות ונפלאות עד כדי כך שאילולא היו חוק מדינה הרי שהיה ניתן לערוך אודותם ערב שלם של בדיחות חידודים וצחוקים.

ונתחיל:

 1. הידעת כמה סוגי הנחות שונים קיימות היום, גם תחשוב גדול לא תגיע למספר העולה על 100 סוגים ושעורים שונים, נכון?
 2. הידעת שארנונה על דירה ממוצעת אינה עולה על 3,000 ₪? 30 ₪ בממוצע לכל מדרגה.
 3. הידעת שרוב הרשויות המקומיות הפיקו את התלוש השנתי על פי התקנות שהיו שרירות ערב שנת הכספים 2005 ועליהן (ם ברצונן לפעול על פי החוק) לבטל את חישוב ההנחות בחשבון השומה השנתית?
 4. הידעת שגם אם שילמת את החשבון השנתי במועדו, אתה צפוי לקבל חשבון הפרשים?
 5. הידעת שאם תפנה למחלקת גביה סטנדרטית, אפילו נאמר טובה, ואתה זכאי להנחה כלשהי, ואפילו הבאת את כל המסמכים הנדרשים, חלק גדול מהפקידים יתקשה לקבוע את שיעור ההנחה לה אתה זכאי ויטרטרו אותך בלך ושוב אחרי שחיכית שעות בתור?
 6. הידעת שרוב ההנחות, ולו הנמוכות ביותר, דורשות המצאת ראיות מעבר לקבוצת הזכאות?
 7. הידעת כי לגמרי לא בטוח שהכנסות הרשויות בפועל, תגדלנה עקב שלילת ההנחות? ויתכן כי עקב קשיי גביה, מאנשים שהמקרר בביתם ריק, הן דווקא תקטנה?
 8. הידעת כמה חוקים מתערבים היום בהנחות בארנונה? ארבעה (חוק חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים, חוק אסירי ציון, חוק ההסדרים, חוק האזרחים הותיקים).
 9. הידעת שכבר אשתקד, כגרורה של מלחמתו של ביבי במקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, נשללה מהם הזכאות האוטומטית להנחה .
 10. הידעת כי יתכן בו אדם בודד המרוויח 2,173 ₪ לא יקבל הנחה בעוד אדם המרוויח עד ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (27,688) יקבל הנחה בשעור של 22.5% בגין 110 מ"ר משטח ביתו?
 11. הידעת כי בטרם פיזור הכנסת הקודמת הצליח השר האציל שרנסקי להעניק לשכמותו בחוק (אסירי ציון) הנחה מארנונה בשעור 100% על 100 מ"ר?
 12. הידעת שזו ההנחה הסקטוריאלית הגבוהה ביותר הניתנת היום לזכאים? יותר מנכי צהל, משפחות שכולות וכיו"ב).

אין מה להמשיך פשוט צריך להבין שמאה ושתים הנחות הן גם מאה ושתים דרכים לחרבן על אנשים.

ותחי הבירוקרטיה .


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
 1. מה שטח המקסימאלי להנחה לאזרח ותיק?   מאת: אורי כ"ץ    28/1/2005
 2. שינוי בהנחות בארנונה לנכי צה"ל   מאת: תמירה    27/2/2005
 3. נכי צה"ל מעוגן בחוק - אז אין שינוי   מאת: מולי אופיר    1/3/2005

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן