ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/4/2024
גרסת הדפסה

בשורת איוב

על המשכיר להודיע בכתב לעירייה על השכרת נכס, ועל הדייר שמחזיר מפתחות להודיע על כך מיד עם החזרת המפתחות

מאת: ערן  פייביש, עו"ד  

28/1/2005

מעשה באליפז, שהיה בעלים של דירת מגורים, ולימים השכיר את דירתו ליהודה. יהודה התגורר בדירה במשך שנתיים ולאחר מכן עזב אותה. מקץ חודש ימים, קיבל אליפז דרישה לתשלום חוב ארנונה של 20,000 ₪ בגין השנתיים שיהודה התגורר בדירה.

בלדד, חברו של אליפז, עבר להתגורר בדירה שכורה, ושילם את הארנונה במשך כל התקופה שבה התגורר. כעבור שנתיים, עזב בלדד את הדירה והחזיר את המפתחות למשה. מקץ שנה, קיבל בלדד דרישה לתשלום חוב ארנונה של 10,000 ₪ בגין השנה שלאחר שעזב את הדירה.

בארוחת הערב השבועית נפגשו אליפז ובלדד, ותינו את צרות הארנונה שלהם זה באוזני זה. חברם, איוב, שסעד עמם, בישר להם, כי לפי החוק הם ייאלצו לשאת בתשלומי הארנונה למרות שלא החזיקו ולא השתמשו בדירות.

איוב סיפר לחבריו על סעיף 325 לפקודת העיריות. בסעיף זה נקבע, כי כאשר אדם חדל להחזיק בקרקע או בבניין, שהוא מחויב בגינם בארנונה עירונית, עליו למסור על כך הודעה בכתב לעירייה. רק לאחר מסירת ההודעה בכתב, הוא פטור מלשלם ארנונה נוספת.

אליפז סיפר לאיוב, כי לא הודיע לעירייה שהשכיר את הדירה ליהודה, ובלדד סיפר, כי לא הודיע לעירייה שהחזיר את המפתחות למשכיר.

"סעיף 325 נועד למנוע מצב שבו מחזיק חדש בנכס לא יחויב בארנונה", בישר איוב לחבריו, "משום שהעירייה לא ידעה על קיומו ולא הייתה יכולה לחייב אותו."

את ההודעה בכתב על השכרת נכס חייב המשכיר למסור לעירייה מיד עם תחילת השכירות, ואת ההודעה בכתב על החזרת המפתחות למשכיר צריך השוכר למסור לעירייה מיד עם החזרת המפתחות.

את ההודעה בכתב יש למסור למחלקת הארנונה. מאחר שלא מומלץ לסמוך על העירייה כי תשנה את שמו של המחזיק בנכס, רצוי מאוד להצטייד בהעתק ולהחתים אותו בחותמת "נתקבל". הודעה בכתב בדבר חדילת חזקה בנכס, מחייבת את העירייה לשנות את שם הנישום בארנונה, גם אם למי שמודיע שהפסיק להחזיק בנכס יש חובות קודמים.

בסעיף 326 לפקודת העיריות נקבע, כי בהודעה בכתב צריך לרשום את שמו של מי שקיבל את החזקה בנכס, בין אם מקבל החזקה הוא השוכר ובין אם הוא הבעלים של הנכס שקיבל את המפתחות מהדייר. אותו כלל חל גם במכירה של נכס, ואז יש להודיע על מסירת החזקה לקונה. כל עוד לא ניתנה הודעה בכתב, אזי המוכר, המשכיר או הדייר שעזב - חייבים בארנונה.

לכלל זה יש יוצא מהכלל. בהשכרה לתקופה של פחות משנה אחת, המשכיר חייב בארנונה גם אם הוא מודיע על ההשכרה. מטעם זה, דורשות העיריות לצרף להודעה בכתב גם את הסכם השכירות, על מנת לוודא שההשכרה היא לתקופה של שנה אחת לפחות.

מה קורה כאשר העירייה תובעת אדם לשלם ארנונה לגבי תקופה שלא החזיק בנכס?

העירייה הגישה שתי תביעות משפטיות נגד אליפז ובלדד. במסגרת תביעות אלה, הגיש פרקליטם תביעות נגד יהודה ומשה. תביעות אלה מכונות "הודעת צד ג".

בית המשפט חייב את אליפז לשלם את הארנונה של יהודה, משום שהתברר שיהודה דל וחסר אמצעים, והעירייה תתקשה לגבות ממנו את חוב הארנונה. יהודה חויב להחזיר את הארנונה לאליפז. לעומת זה, בית המשפט לא חייב את בלדד לשלם את הארנונה, משום שהעירייה יכולה לגבות אותה ללא קושי ממשה, הבעלים של הדירה.

סיפור זה מבוסס על מקרים שהיו, אולם במקרים אחרים ניתנו פסקי דין שונים, והדייר שלא הודיע על חדילת החזקה בנכס חויב לשלם את הארנונה לעירייה.

כאשר אדם משכיר או מוכר נכס, וכאשר שוכר מחזיר את המפתחות בנכס לבעלים, עליהם להודיע לגופים שונים על השינוי. מלבד ההודעה בכתב שיש למסור לעירייה, יש להודיע לחברת החשמל על הפסקת החוזה לאספקת חשמל לנכס, יש להודיע על כך לחברת הגז, לספק שירותי הטלוויזיה, לסוכן הביטוח, ולכל גוף אחר הנותן שירותים לנכס.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>
  1. סעיף 325   מאת: שלום קרמר    7/2/2005
  2. ס' 325   מאת: שלום קרמר    7/2/2005

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן