ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/1/2024
גרסת הדפסה

ת.א. 8941/04 - שלום, היטלי פיתוח

עיריית ירושלים נגד מפעלי פרג בע"מ


1/5/2005

ת.א. 8941/04 (בש"א 7878/04)

ת.א. 8942/04 (בש"א 7882/04)

ת.א. 8943/04 (בש"א 7885/04)

עירית ירושלים

נגד

מפעלי פרג בע"מ

בבית משפט השלום בירושלים

ג. כנפי-שטייניץ, שופטת

[1.5.2005]

החלטה

זוהי בקשה לסילוקן על הסף של שלוש תביעות כספיות שהגישה התובעת, עירית ירושלים, נגד הנתבעת, בין היתר בגין העדר סמכות עניינית לדון בהן (בת"א 8942/04, בת"א 8943/04 ובת"א 8941/04).

ביום 26.7.04 הגישה העיריה שלוש תביעות נגד הנתבעת לתשלום סכומים שונים בגין היטל סלילת רחוב ואגרת תיעול.

על פי הנטען בכתבי התביעה, ביום 30.5.95 הכריזה מועצת העיריה, מכוח סמכותה לפי ס' 3 לחוק העזר לירושלים (סלילת רחובות), התשל"ה-1975, על רחוב בית חורון (להלן: "הרחוב") כרחוב ציבורי, והחליטה על ביצוע עבודות סלילת הרחוב. כן החליטה מכוח סמכותה לפי סעיף 2 לחוק העזר לירושלים (תיעול), התש"ם-1980, על התקנת תיעול באיזור איסוף שליד הרחוב.

בעת תחילת עבודות הסלילה היתה הנתבעת בעלים של נכס הנמצא באיזור התעשיה עטרות הידוע כחלק ממגרש 58 תב"ע 1689, ואשר גובל ברחוב.

על פי הנטען, ביום 17.8.97 החלו עבודות הסלילה והתיעול ברחוב. ביום 11.8.99 או בסמוך לכך נשלחו לנתבעת שלוש דרישות לתשלום היטל סלילת רחוב ושלוש דרישות לתשלום אגרת תיעול כדלהלן:

  1. דרישה לתשלום היטל סלילה בסך 104,479 ₪, ואגרת תיעול בסך 20,640 ₪ (דרישות נשוא ת"א 8942/04). סכומים אלה מגיעים, נכון למועד הגשת התביעה, לסך 201,067 ₪.
  2. דרישה לתשלום היטל סלילה בסך 816,386 ₪, ואגרת תיעול בסך 161,280 ₪ (דרישות נשוא ת"א 8943/04). סכומים אלה מגיעים, נכון למועד הגשת התביעה, לסך 1,571,109 ₪.
  3. דרישה לתשלום היטל סלילה בסך 791,049 ₪, ואגרת תיעול בסך 156,274 ₪ (דרישות נשוא ת"א 8941/04). סכומים אלה מגיעים, נכון למועד הגשת התביעה, לסך 1,522,350 ₪.

הנתבעת לא נענתה לדרישות, ולפיכך הגישה העיריה נגדה שלוש תביעות לתשלום ההיטלים והאגרות.

  1. הנתבעת הגישה, כאמור, בקשות לסילוק שלוש התביעות על הסף, מחמת העדר סמכות עניינית, התיישנות, ויתור, שיהוי, העדר זיקה בין הנכס שבבעלות הנתבעת לבין הכביש נשוא ההיטל. ביחס לתביעה שבת"א 8941/04 נטען גם להעדר עילה.
  2. באשר לטענת העדר סמכות עניינית טוענת הנתבעת כי בהגישה שלוש תביעות פיצלה התובעת את סעדיה בגין אותה עילה שלא כדין. לטענתה, דרישות ההיטלים והאגרות בשלוש התביעות מתייחסות לאותו נכס, חלקה 58 בגוש 30510, אותו שטח קרקע (18,600 מ"ר), אותו נפח בנין (27,620 מ"ק), אותו סכום כולל בגין היטל הסלילה (1,711,932 ₪), ואותו סכום כולל בגין אגרת תיעול (338,198 ₪). לטענתה, מקימות שלוש התביעות עילה אחת וסעד אחד, וכי התובעת עשתה פיצול מלאכותי של החיוב, בהתבסס על סיווגם השונה של חלקים בנכס לצרכי ארנונה (קרקע תפוסה, מחסנים וכיוצ"ב), וללא כל טעם שבדין.

    הנתבעת טוענת כי שלוש התביעות הינן פרי עילה אחת שלא ניתן לפצל את סעדיה. לטענתה, יש לראות בשלוש התביעות משום תביעה אחת ששוויה כ- 3.3 מליון ש"ח, אשר אינה בתחום סמכותו של בית משפט זה, ויש לדחותה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

  3. בתגובתה, מאשרת התובעת כי פיצול הסעד לשלוש תביעות שונות נבעה מסיבות מינהליות של העיריה, בהתאם לנתוני מדידת השטחים הקיימים אצלה לצרכי גביית ארנונה והמהווים בסיס לגביית ההיטלים. התובעת מבקשת, לפיכך, כי בית המשפט יתיר לה לתקן את כתבי התביעה באופן ששלוש התביעות יאוחדו, ויורה על העברת הדיון בתביעה לבית המשפט המחוזי. סילוק התביעות על הסף בשל פגם זה יהווה, לטענתה, משום פגיעה באינטרס הציבור בשל חלוף תקופת ההתיישנות.
  4. אין חולק, איפוא, כי שלוש התביעות מקורן בעילה אחת שסעדיה פוצלו שלא כדין. יחד עם זאת, הכלל הוא כי בית המשפט לא ינקוט צעד קיצוני של מחיקת כתב התביעה על הסף אם ניתן להצילה על דרך של תיקון כתב התביעה (ר' ע"א 557,556/84 קומפני פריזיין נ' פלאטו שרון, פ"ד מ (2) 298, בעמ' 299, ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מא (1) ע' 577). סילוקה של תובענה על הסף הינו בגדר אמצעי הננקט בלית ברירה ובית המשפט יעדיף תיקונה על מנת לאפשר דיון ענייני בפלוגתאות השנויות במחלוקת, קל וחומר, בשלב המוקדם בו הוגשה הבקשה.

הנני מתירה, איפוא, לתובעת לתקן את כתב תביעתה באופן ששלוש התביעות תוגשנה במאוחד כתביעה אחת. כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 15 יום מהיום.

עם הגשת התביעה המתוקנת יועבר הדיון בה לבית המשפט המחוזי בירושלים שהוא בעל הסמכות העניינית לדון בה.

התובעת תשלם לנתבעת את הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ניתנה היום כ"ב בניסן, תשס"ה (1 במאי 2005) בהעדר הצדדים.

מזכירות בית המשפט תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים ותפעל להעברת התביעה כאמור לעיל.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן