ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/1/2024
גרסת הדפסה

א 011721/01 - שלום, ארנונה

עיריית ירושלים נגד שריון גרף (1982) בע"מ ואח'


16/8/2005

א 011721/01

עיריית ירושלים

נגד

1. שריון גרף (1982) בע"מ

2. משחקי שלמה (1979) בע"מ

בית משפט השלום ירושלים

בפני כב' השופטת ר' שלו-גרטל

[16.8.2005]

פסק דין

1. ראשיתם של ההליכים בתביעה כספית בסדר דין מקוצר, שהגישה עיריית ירושלים (להלן: "התובעת") נגד חברת שריון גרף בע"מ (להלן: "שריון גרף"), בה תבעה חוב ארנונה, סכום של 54,070 ₪, בגין נכס הידוע "כגוש/חלקה 01900100 30130 בירושלים" [סע' 2, 3 בכתב התביעה].

2. שריון גרף הגיש בקשת רשות להתגונן, ובהסכמת התובעת, ניתנה לה רשות להתגונן.

3. לאחר שניתנה רשות להתגונן, הגישה התובעת, בהסכמה, כתב תביעה מתוקן, לפיו, צורפה נתבעת נוספת, משחקי שלמה (1979) בע"מ (להלן: "משחקי שלמה").

בכתב התביעה המתוקן נטען, כי שריון גרף ומשחקי שלמה החזיקו ו/או מחזיקות בנכס הידוע כגוש 30130 חלקה 19 בירושלים, הנמצא ברח' האומן 19 בירושלים, ושתיהן, ביחד ולחוד, חייבות ארנונה כללית עבור הנכס, לתקופה מיום 10.9.00, ועד ליום 31.8.01 (להלן: "תקופת החיוב"), בסכום כולל של 47,916.24 ₪ נכון ליום 6.10.02.

4. משחקי שלמה לא הגישה כתב הגנה, ככל הנראה מפני שלא ניתן היה לבצע המצאה כדין. בקשת התובעת ליתן נגדה פסק דין, נדחתה על ידי, בנימוק שאין התאמה בין שם מקבל כתבי בי-דין על גבי אישור המסירה, לבין פרטי הבעלים הרשומים ברשם החברות [עמ' 13 החלטה מיום 2.5.04].

5. שריון גרף חזרה על טענת ההגנה שלה, כמפורט בתצהיר עדותו של עמרם שריקי, מנהלה הבלעדי ובעל המניות (להלן: "שריקי"). לטענת שריון גרף, מעולם לא שכרה את הנכס נשוא התביעה, ולא היה לה כל קשר אליו.

6. מטעם התובעת נתנה עדות ראשית בתצהיר גב' פנינה שלום, העובדת במחלקת עסקים בעיריה (להלן: "פנינה"). בתצהיר עדותה מעידה פנינה, כי התביעה מתייחסת לחוב ארנונה בגין נכס הנמצא ברח' האומן 16 בירושלים, המנוהל בעיריה בחשבון מס' 009 - 4571451 [סע' 3 בתצהיר]. החשבון נפתח בעיריה על שם שריון גרף, ביום 25.9.00, והיא נרשמה כמחזיקת בנכס החל מיום 10.9.00, לפי חוזה שכירות מיום 8.9.00 בין בעלי הנכס משחקי שלמה, לבין שריון גרף [סע' 5 בתצהיר]. בתאריך 31.8.01 בוצע שינוי מחזיקים לפי הסכם שכירות חדש, והודעה על סגירת החשבון נשלחה לשריון גרף ביום 15.1.02 [סע' 6 בתצהיר]. פנינה נחקרה חקירה נגדית על תצהיר עדותה, ואישרה, כי בהסכם השכירות בין משחקי שלמה לשריון גרף, בחותמת החברה המופיעה בסוף ההסכם, מופיעה כתובת שריון גרף "כנפי נשרים 68 ירושלים" [עמ' 14 שו' 15-16]. היא גם אישרה, שמעולם לא בדקה ברשם החברות, מה הכתובת הרשומה של שריון גרף, וכי לא שלחה הודעות לשריון גרף לכתובת המופיעה בחותמת על גבי ההסכם, ברח' כנפי נשרים [עמ' 15 שו' 1-6].

7. שריקי נתן תצהיר עדות, בנוסף לתצהיר עדותו, אשר שימש כתב הגנה, וטען, כי כל החתימות וההסכמים, נחזות להיות חתימות בשם שריון גרף מזוייפות, והוא היחיד שהיה בעל זכות החתימה בשריון גרף, מעולם לא חתם על מסמך כלשהו מהמסמכים שצורפו להוכחת התביעה [סע' 2, 3 בתצהיר עדותו]. לטענתו, מדובר בתרגיל עוקץ של רמאים שניסו להתשלט על חברת שריון גרף, וגרמו לו נזקים בסכומי עתק [סע' 4, 5 בתצהיר]. שריקי נחקר חקירה נגדית על תצהיר עדותו, נשאל היכן היה המשרד הרשום של שריון גרף, והשיב, שלאורך כל התקופה המשרד היה בגבעת שאול, ברח' כנפי נשרים, ומעולם שריון גרף לא שכרה נכס ברח' האומן 16 [עמ' 17 שו' 1-5].

הוא חזר והדגיש, כי רק הוא היה מורשה חתימה מטעם שריון גרף, לא רק בתקופה הרלוונטית לתביעה אלא מאז שהחברה הוקמה [עמ' 17 שו' 16-24]. בחקירתו הנגדית הוא חזר על גירסת ההגנה, לפיה, אדם בשם רן קפלן ניהל איתו משא ומתן לקנות את חברת שריון גרף, שכר את הנכס ברח' האומן, הזמין סחורה מספקים תחת השם של שריון גרף, לא שילם עבור הסחורה, לא שילם דמי שכירות למשחקי שלמה, ונעלם. משחקי שלמה שמו ידם על הסחורה, והוא נאלץ לשלם לספקים עבור הסחורה, מבלי שקיבל מאותו רן קפלן שום תמורה. אין מחלוקת ששריקי הגיש תלונה במשטרה, נפתחה חקירה, וחומר החקירה מצוי בפרקליטות מחוז ירושלים. שריקי לא נשאל בחקירתו הנגדית שאלה ישירה, ביחס לחתימה על הסכם השכירות בין משחקי שלמה לשריון גרף, למרות שנשאל מתי הגיש תלונה במשטרה על הזיוף. ניתן היה לצפות שב"כ התובעת תעמת אותו בצורה ישירה עם החתימה המופיעה על גבי הסכם השכירות, ותשאל אותו, האם זו חתימתו. היא לא עשתה כן. הימנעות מלשאול שאלה בחקירה נגדית, בנקודה מהותית למחלוקת, כמוה כהימנעות מהבאת עד רלוונטי, הפועלת לחובת בעל הדין, הנמנע מלעשות כן. גירסתו של שריקי, ביחס לטענת הזיוף והמירמה, לא נסתרה בחקירה נגדית, ולא בראיה אחרת. הוא הותיר רושם אמין בעדותו, ואין כל סיבה שלא לקבל את עדותו.

8. מעבר לאמור לעיל, יש אי התאמות עובדתיות בין האמור בכתב התביעה, לבין הנתונים העובדתיים בעדותה של פנינה. בכתב התביעה המתוקן, נטען שמדובר בנכס ברח' האומן 19, פנינה מעידה על נכס ברח' האומן 16, ואין בעצם מחלוקת שמשרדיה של שריון גרף ברח' כנפי נשרים 68. התובעת לא טרחה לזמן לעדות את בעלי הנכס, מי שחתם על הסכם השכירות, כביכול, עם שריון גרף, כדי שיבוא ויעיד, האם האדם שישב מולו וחתם על הסכם השכירות הוא שריקי, או שמא אדם אחר, אותו רן קפלן, כפי שטען שריקי. הימנעות התובעת מלהעיד עד רלוונטי, פועלת לחובתה.

עדותה של פנינה אינה מספיקה, כדי לבסס את התביעה, לאור טענת ההגנה, אשר לא נסתרה. אומנם, קיימת חזקת תקינות רישומי העיריה, אולם, זאת כל עוד לא הוכח אחרת. במקרה דנן, הוכיח שריקי בעדות אמינה, כי הוא לא חתם על הסכם שכירות עם משחקי שלמה, ונפל קורבן למעשי מירמה של נוכלים, אשר ניהלו איתו משא ומתן לקנות את שריון גרף, משא ומתן שלא יצא לפועל.

יתרה מכך, אין בתצהיר עדותה של פנינה תשתית עובדתית ראויה, ביחס לסכום החוב הנתבע. עדותה כוללנית וסתמית, ולפיה, התביעה הוגשה לגבי חוב ארנונה, בסכום של 54,070 ₪, בגין נכס הנמצא ברח' האומן 16. הסכום עליו היא מצהירה, אינו הסכום המופיע בכתב התביעה המתוקן. אין בתצהיר עדותה פירוט החשבון המתייחס לחוב הארנונה, וצילום תמציות יתרות החשבון שצורפו לתצהיר עדותה, מתייחסות לתקופה שאינה נוגעת לתקופה הנטענת בכתב התביעה, ומכל מקום, לא ניתן ללמוד מצילום מסמכים אלה דבר וחצי דבר, לגבי חוב הארנונה לתקופה הרלוונטית.

בנסיבות אלה, קשה לומר, שהתובעת הוכיחה במידת ההוכחה הדרושה במשפט אזרחי את התביעה, כפי שהוגשה בגדר כתב התביעה המתוקן. כאמור, יש אי התאמה בנתונים עובדתיים, הן לגבי כתובת הנכס, הן לגבי סכום התביעה, וכשמצרפים עובדה זו לעדותו של שריקי, אין מנוס מדחיית התביעה.

9. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה נגד שריון גרף, ומוחקת את התביעה נגד משחקי שלמה, בהעדר המצאה כדין.

התובעת תשלם לשריון גרף הוצאות 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

10. ניתן היום י"א באב, תשס"ה (16 באוגוסט 2005) בהעדר הצדדים.

ר' שלו- גרטל, שופטת


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן