ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/1/2024
גרסת הדפסה

א 1126/05 בשא 2855/06 - מחוזי, פסיקת הוצאות

מינהל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה נגד אגודה שיתופית "נצרים"


10/4/2006

א 1126/05

בשא 2855/06

המבקשות (הנתבעות)

1. מינהל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה

2. קרן קיימת לישראל

3. חברת הימנותא בע"מ

נגד

המשיבה (התובעת)

אגודה שיתופית "נצרים"

בית משפט מחוזי חיפה

בפני כב' השופטת חני הורוביץ
[10/4/2006]

החלטה

1. המבקשות/הנתבעות עותרות למחיקת התובענה ללא צו להוצאות.

2. המשיבה/התובעת הגישה ביום 20.11.05 תביעה, במסגרתה עתרה להורות לנתבעים להשלים את ההליכים לצורך רישום התובעת כבעלת זכויות החכירה ל-49 שנים בשטח של כ-750 דונם (להלן: "משבצת האגודה").

המבקשות טוענות כי הסכימו להסדיר רישום "משבצת האגודה" כמבוקש ובהתאם לכך אף הוכן הסכם שכירות מתאים.

כיוון שהוסכם על הסעד המבוקש בתובענה, מתייתר בירורה.

3. לעניין ההוצאות נטען כי אין מקום לחייבן בהן.

ב"כ המבקשות הודיעה לב"כ התובעת אודות ההסכמה עוד בינואר 2006.

כמו כן ב"כ מבקשת מס' 3 הודיעה לב"כ המשיבה "עובר להגשת התביעה" כי אין מקום להגיש את התביעה, כיוון שנעשה נסיון להגיע לפתרון מוסדר וליישב את המחלוקת שהתגלעה בין המבקשות/הנתבעות באשר לזכויות התובעת.

תושבי המשיבה המשיכו להחזיק במשבצת האגודה ולעבדה ולא נגרם להם שום נזק מאי החתימה על הסכמי החכירה.

כמו כן, התובעת זכאית להחזר אגרות, לא נגרם לה שום נזק ויש מקום להיעתר לבקשה.

4. המשיבה מתנגדת למחיקת התביעה ללא צו להוצאות ומבקשת לדחות את הבקשה ולחלופין להורות כי התביעה תמחק רק לאחר חתימת הצדדים על חוזה השכירות בתנאים המוצעים, תוך חיוב המבקשים בהוצאות ריאליות לטובת המשיבה בגין ניהול ההליך דנן.

ב"כ התובעת מפרטת פניות לנתבעות לאורך תקופה ממושכת, לאורך שנים, לפני הגשת התובענה שלא הניבו פתרון.

לפיכך, גם מחשש להתיישנות, הייתה המשיבה חייבת להגיש את התובענה.

5. על טענות אלו השיבו המבקשות כי את עניין ההתיישנות ניתן היה להסדיר בהסכמה עמן וללא צורך בהגשת תובענה.

המבקשות נקטו צעדים יוצאי דופן להחזרת נשוא התביעה לטובת המשיבה ולמשיבה לא נגרם שום נזק בשום שלב.

דיון

6. כלל הוא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאות.

"...הכלל הוא, שבאין נסיבות מיוחדות, המצדיקות, לשלול מבעל דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בל דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על ידי בעלי הדין הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות". א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהד' שביעית בעמ' 550.

7. רק הגשת התביעה דנן, לאחר פניות שנמשכו שנים ארוכות, הביאה בסופו של דבר להסכמה דלעיל. לפיכך התובעת זכאית להוצאות. מאידך גיסא יש לקחת בחשבון בפסיקת ההוצאות, את ההסכמה (כבר ב-1/06, זמן קצר לאחר הגשת התובענה), את העובדה שלא נגרם נזק פרט להוצאות הגשת התביעה וההליכים שקדמו לה.

כמו כן את העובדה שהמבקשות ייתרו דיון ממושך בבית המשפט וחסכו מזמנו היקר של בית המשפט ובזמנם של הצדדים.

  1. לפיכך, הנני קובעת כי התביעה תמחק בכפוף לכך שהנתבעות תחתומנה עם התובעת על חוזה השכירות בתנאים המוצעים וזאת בתוך 20 יום מהיום.

כיוון שטרם התקיים דיון ניתן פטור מתשלום האגרה בכפוף להוראת תקנה 15 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987. הגזברות תחזיר אגרה במידה ושולמה ביתר, זאת לאחר קיזוז אגרת המינימום (אותה לא ניתן להשיב), כפי שקבוע בתקנה הנ"ל.

הנתבעות ביחד ולחוד, תשלמנה לתובעת הוצאות האגרה שלא תוחזר בהתאם לאמור לעיל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ששולמה ועד התשלום המלא בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ.

נתבעות מס' 1 ו-2 ישאו במחצית הסכומים הנ"ל ונתבעת מס' 3 במחצית השניה.

ניתנה היום י"ב בניסן, תשס"ו (10 באפריל 2006).

חני הורוביץ, שופטת


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן