ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 26/1/2024
גרסת הדפסה

בשא 6769/06 - שלום, ארנונה

המועצה המקומית גבעת זאב נגד מקמלאן דניאל


23/1/2007

בשא 6769/06

ה"פ 749/06

המועצה המקומית גבעת זאב

נגד

מקמלאן דניאל

בית משפט השלום בירושלים

בפני: כב' השופטת עירית כהן

[23.1.2007]

פסק דין

1. בפניי בקשה של המועצה המקומית גבעת זאב למחיקה על הסף עקב חוסר סמכות עניינית.

2. בתובענה נשוא תיק זה עותר המשיב לפסק דין הצהרתי לפיו התראה לתשלום ארנונה שנשלחה לו על ידי המועצה המקומית גבעת זאב איננה חוקית ולכן בטלה.

לטענת המשיב, המועצה המקומית לא השיבה תוך 90 יום על השגות שהוגשו על ידו בעניין ארנונה המתייחסות לשנים 2000, 2001, 2003 ו- 2005 וכן לא קיימה את חובתה בחוק ולא הקימה ועדת ערר שתדון בעררים שהוגשו על ידו ביחס לשנים 2002, 2004, 2006 ולכן יש לבטל את חיובי הארנונה בגין שנים אלה.

דרישות הארנונה מתייחסות למגרש 304 בשכונת נביא שמואל המצוי בתחום שיפוטה של המועצה המקומית גבעת זאב.

3. לטענת המבקשת, המועצה המקומית גבעת זאב הוקמה על פי צו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892) התשמ"א-1981 והיא רשות מקומית הפועלת באזור יהודה ושומרון בהתאם לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון).

4. על פי סעיף 126 לתקנון :

"על אף האמור בכל דין ותחיקת בטחון, בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון-

(א) לפי הדין ותחיקת הביטחון בעניינים המפורטים בתוספת לתקנון כשנשוא הדיון מצוי בתחום הישובים.

(ב) בכל עניין אחר שבתקנון ובנספחים לו.

(ג) בעבירה על התקנון ועל חיקוק המנוי בנספחים לו ובכל עבירה על חוק עזר, לרבות עבירה שנקבעה בתחום ישוב על הדין ותחיקת הביטחון המפורטים בתוספת לתקנון".

5. הארנונה היא נושא בו דן התקנון בפרק ט', סעיפים 76 – 87, ולכן הסמכות לדון בתביעה בענייני ארנונה היא בבית המשפט לעניינים מקומיים הפועל ביהודה ושומרון, מעלה אדומים.

גם הטלת עיקול לצורך תשלום ארנונה נדון בתקנון (פרק י'1).

אם לא די בכך, הרי סעיף 94 כ"ה לתקנון מורה במפורש כי:

"הרואה עצמו נפגע על ידי עיקול רשאי להגיש תובענה לבית המשפט לעניינים מקומיים שהוקם לפי פרק ט"ז לתקנון."

6. טענת המשיב לפיה המגרש מצוי באזור השייך למועצה המקומית בנימין אינה נתמכת בחומר הראיות שצורף בשלב זה לתיק ומכל מקום אין בה כדי לתמוך בהתנגדות המשיב למחיקת התובענה, שכן ההליך הזה מתנהל נגד המועצה המקומית גבעת זאב, ואת ההליך נגדה יש לברר בביהמ"ש המוסמך במעלה אדומים.

7. גם בטענה לפיה פסק דין הצהרתי מוסמך לתת כל בימ"ש אין כדי להועיל למשיב, שכן כל בימ"ש מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, אולם רק באותם נושאים אשר הם בסמכותו העניינית.

8. המשיב מפנה לה"פ 660/06 המתנהלת בבימ"ש השלום בירושלים, אולם אין בפני נתונים אודות מהות אותו הליך ולא הוגשה החלטה מאותו תיק המתייחסת לשאלת הסמכות העניינית.

9. אני מקבלת, אפוא, את טענת המבקשת לפיה אין לבימ"ש זה סמכות לדון בתובענה.

למסקנה דומה הגיעו בתי המשפט בתיקים הבאים: עת"מ 1186/03 (מחוזי ירושלים) דורקל הסעות ושירותים בע"מ נ' המועצה המקומית גבעת זאב ואח' (צורף לבקשה); עת"מ 612/03 (מחוזי ירושלים) אי"ש הקריה אפרת סופר מרקט בע"מ נ' חברה לפיתוח גוש עציון בע"מ ואח' (צורף לבקשה); ת"א (מעלה אדומים) 83/05 מיכאל רווח נ' המועצה המקומית גבעת זאב (פורסם באתר נבו); בש"א 1028/04 (בית שמש) מועצה מקומית גבעת זאב נ' ר.א. גן ונוי בע"מ (פורסם באתר נבו).

10. מאחר ולא ניתן להעביר משפט מחוץ לגבולות השיפוט, אני מוחקת את התובענה.

11. בנסיבות המקרה ולאור אי התייצבות המבקשת לדיון שהיה קבוע ליום 5.10.06, אין צו להוצאות.

ניתן היום ד' בשבט, תשס"ז (23 בינואר 2007) בהעדר הצדדים.

עירית כהן, שופטת


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן