ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 21/5/2024
גרסת הדפסה

נמחקה עתירה לבג"צ נגד הרכב ועדות הערר של הארנונה

בית המשפט מחכה לחקיקה חדשה בנושא


2/10/2007

מה שהיה

לשכת עורכי הדין באמצעות עו"ד עדי מוסקוביץ ועו"ד מיוחס עתרו לבג"צ נגד שר המשפטים ומשיבים נוספים בבקשה ליתן צו המורה להוסיף את ועדות הערר לענייני ארנונה, לתוספת לחוק לבתי-דין מנהליים

לטענת העותרים, קיים ניגוד אינטרסים בין חברי הוועדה לעותרים, אין להם כישורים מקצועיים למלא את תפקידם, ועוד טענות הנוגעות בעיקרו של דבר לקיום כללי הצדק הטבעי.

שר המשפטים הודיע לבית המשפט כי מתקיימים הליכים לקידום הצעת חוק העיריות, שתכלול הסדר חדש בנושא הרכבה של ועדת הערר, בכשירות חבריה ובמניעת ניגוד עניינים.

השופט אליעזר ריבלין השתכנע, כי הצעת החוק תיצור הסדר חדש, ולעת עתה אין מקום לקיים דיון בטענות העותרים בהנחה שתוך זמן סביר יושלמו הליכי החקיקה.

העתירה נמחקה, ונקבע, כי אם הליכי החקיקה לא יושלמו תוך זמן סביר יוכלו העותרים לפנות לבית-המשפט בעתירה חדשה.

ומה שאולי יהיה

שר הפנים הקים ועדה ציבורית לגיבוש הצעת חוק העיריות, שתכלול, בין היתר, חקיקה חדשה של דיני הארנונה.

החתום מעלה הגיש לוועדה הציבורית הצעה מקיפה לפרק הארנונה, ובין היתר בסוגיית ועדת הערר. לפי הצעה זו, יוקמו ועדות ערר מחוזיות בראשות שופט או עו"ד במתכונת ועדות הערר לפי חוק התכנון והבנייה, ויו"ר הוועדה וחבריה יחויבו לקבל הכשרה מתאימה במסלול הכשרה מיוחד, שייקבע בידי שר הפנים. לפי ההצעה, חובת ההכשרה תחול גם על מנהל הארנונה פקיד השומה של הארנונה ומנהל הגבייה.

__________

בג"ץ 591/07 10285/06 ועד מחוז תל-אביב והמרכז לשכת עורכי הדין בישראל ואח' נ' שר המשפטים ואח', ניתן ביום 26.8.2007


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן