האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?אינדקס המאמרים והכתבות
גיליונות 10 - 1 (1999 - 2000)


קדימה לגיליונות 11-16 (2001)
קדימה לגיליונות 17-22 (2002)
כניסה ראשית למגזין

על מנת לקרוא את הכתבה המבוקשת, יש להקליק על "עמוד השער" שבו מופיעה הכתבה


גיליון

שם המאמר או הכתבה

שם המחבר

1 עמוד השער  
1 דמי תיווך בעידן ההזמנה שבכתב הנריק רוסטוביץ ופנחס גלדקוב
1 בקיעים בסופיות השומה של הארנונה משה וקנין
1 סעיף 323 לפקודת העיריות חובת ההפקדה כתנאי לעיכוב הליכי הגבייה המנהלית דן ארטן
2 עמוד השער  
2 הקשיים של הרשויות המקומיות לא יפתרו בשנת 2000, ראיון עם גיורא רוזנטל הנריק רוסטוביץ
2 תחולה למפרע של הארנונה וסופיות מעשה השומה הנריק רוסטוביץ ופנחס גלדקוב
2 האם נסתם הגולל על תביעות נגד חוקי העזר של הרשויות המקומיות, ראיון עם עופר שפיר חוה אייזיק
2 שינויים במיסוי מקרקעין מיום 1.1.2000 - ביטול מס רכוש הטלת מס מכירה ושינויים במס רכישה אבי אלתר וצבי אלטמן
2 מע"מ על עסקאות אקראי של מלכרים יעקב פוטשבוצקי
3 עמוד השער  
3 מיסוי המקרקעין בשנת 2000, ראיון עם אודי ברזילי הנריק רוסטוביץ
3 מס הכנסה, הערכות לקראת סוף השנה (א) שלמה סמולסקי
3 תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (א) אבי אלתר וצבי אלטמן

3

האם תצליח עיריית רמלה לשנות אגרה והיטל של ביצוע תשתיות למס? ראיון עם מלכה אנגלסמן חוה אייזיק
3 השחיקה במעמדם של הדיירים המוגנים, ראיון עם עמי חרלף חוה אייזיק
3 סמכותו של השמאי המכריע בהיטל השבחה לדון בסוגיות משפטיות הנריק רוסטוביץ וזוהר ברניר

4

עמוד השער  
4 כיצד נשלם פחות ארנונה בשנת 2000? הנריק רוסטוביץ
4 מס הכנסה, הערכות לקראת סוף השנה (ב) שלמה סמולסקי
4 תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (ב) אבי אלתר וצבי אלטמן
4 הטלת מס מכירה, הגדלת מס רכישה וביטול מס רכוש מנחם כהן והילה פלטיאל
4 אז העירייה אמרה... סקירת ת"א 1853/91 גזית ושחם נ' עירית רחובות דן חן
4 חוק החברות החדש, סקירת ספרו של פרופ. יוסי גרוס הנריק רוסטוביץ
4 הפטור ממס שבח לדירת מגורים הנריק רוסטוביץ
4 סיכוני מס בדירת נופש שי עינת
4 האשה שבחייו בתיה שורר
5 עמוד השער  
5 מועצה אזורית אפעל "הפקיעה" את כל החנייה מהציבור הרחב הנריק רוסטוביץ
5 סמכותו של השמאי המכריע ונינה ויסמן לוי
5 תשלום מס רכישה על קרקעות מושבים לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737 (ג) אבי אלתר וצבי אלטמן
5 החלפת דירה בדירה בפטור ממס שבח שי עינת
5 האם תטרוף רשת האינטרנט את כללי עולם המשפט ? אברהם טננבאום
5 היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית ? (א) זוהר ברניר
5 הבנקים העיריות והארנונה שביניהם הנריק רוסטוביץ
5 שווי זכויות חכירה בקרקעות מ.מ.י המיועדות לחקלאות עדי צביקל
5 ספינת השוטים בתיה שורר
5 ארנונה, פרי הדומה לאננס (א) דליה ישעיה
6 עמוד השער  
6 9 תמונות של מדינת ישראל בשנת 2000 הנריק רוסטוביץ
6 ארנונה: זכות ההשבה גוברת על סופיות השומה רמי שר ישראל
6 ניכוי דמי חכירה - התיקון לכללים - האמנם סגירת פרצה לגיטימית? אבי אלתר וצבי אלטמן
6 מרוץ העכברים נדב מזור
6 המיסוי העירוני במקורות מנחם רוזנטל וורד פלהיימר
6 קרקעות מדינה במסלולי הפשרה משה פרטיג ואבי שנער
6 Born Free. Taxed to Death הנריק רוסטוביץ
6 האש"ח במלחצי המצ"ב יעקב פוטשבוצקי
6 ההגנה החוקתית על הקניין - הלכה למעשה יחיאל בהט
6 היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית ? (ב) זוהר ברניר
6 תלמידי לנצח בתיה שורר
6 לחתולים יש פטור מארנונה (א) דליה ישעיה
6 מסעותיה של רינת במזרח הרחוק רינת זסלבסקי
7 עמוד השער  
7 שבעת פלאי תבל הנריק רוסטוביץ
7 הקדשות בישראל - הדין הרצוי והמצוי ד"ר אברהם טננבוים ואברהם קפלן
7 "וכי הרבים גזלנים הם?"
על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי
אביעד הכהן
7 תכנון מס בהענקת דירה במתנה דורון מאור
7 סף השבירה של משלם המסים הנריק רוסטוביץ
7 פטור למוסד ציבורי במכירת "דירה מזכה" מנחם כהן
7 המדריך לפטורים ממס שבח, רכישה ומכירה שי עינת
7 ועדת בן בסט עיקרי הרפורמה בנושאי נדל"ן ועיזבון אבי שנער
7 מס עיזבון צידוקו הנורמטיבי כרפורמת "מס" שאול ויסמן
7 סופיות השומה בארנונה על העדר סימטריה בין הרשות לנישום עדי מוסקוביץ
7 הערכת שווי של קרקע לתחנות דלק ושל תחנות דלק ששון יצחק
7 חלוקת הוצאות התקנת מעלית בבתים משותפים ד"ר גד נתן ויעקב כהן
7 הנעליים של מגלי עולם בתיה שורר
8 עמוד השער  
8 הקסם של מחלף קסם הנריק רוסטוביץ ובתיה שורר
8 הלכה חדשה או סתם טעות אומללה עדי מוסקוביץ
8 חוק מיסוי מוניציפלי - צו השעה (א) עפר שפיר ואופיר ארגמן
8 הארנונה על קו פרשת יחסי הגומלין - שלטון מקומי ומרכזי ובצל חוק ההסדרים משה לחמי, יעקב שרביט, שלומית בוטבול, מאור נורני
8 סופיות השומה כנגזרת מזכויות הקניין של הנישום בכלל ומהזכות לוודאות בפרט לימור אופז-רצון
8 הגבייה המנהלית של הארנונה - הסמכויות והאצלתן אפרת ואש
8 סיכוני מס בדירת נופש שי עינת
8 חישוב ימי פגרה לצורך הליכי השגה וערר עדי מוסקוביץ
8 האם אזרח ותושב ישראל רשאי לרכוש מגרש לבניית בית בישראל? הנריק רוסטוביץ
8 יש חיים אחרי הלכת "קזז" הנריק רוסטוביץ
8 עתירה לבג"צ: לבטל את האכרזה על הארנונה כמס בהתאם לפקודת המסים גבייה הנריק רוסטוביץ
8 הרפורמה במס שבח, כיצד מתמודדים עמה? דורון מאור
8 השקעה בדירה בחו"ל - האומנם מקלט מס? שי עינת
8 זכויות החקלאים בקרקע בחוקי המיסוי בועז מקלר
8 על הקרן הקיימת לישראל, מינהל מקרקעי ישראל, והקיפאון בהפשרת קרקעות זאב כהן וצחי טנא
8 תיווך בלעדי ונינה וייסמן-לוי
8 קרקעות בפולין - השקעה מצוינת לטווח הבינוני הנריק רוסטוביץ
8 והוא הביא את אשתו... בתיה שורר
8 תחרות סירות המחבר לא ידוע
8 Shalom Salaam Peace יצירתה של כרמלה טל ברון הנריק רוסטוביץ
9 עמוד השער  
9 אילו הנריק רוסטוביץ
9 הארנונה בשנת 2001 האם צפוי משבר כספי ברשויות המקומיות ? הנריק רוסטוביץ
9 הטלת ארנונה על קרקעות לסוגיהן הנריק רוסטוביץ ופנחס גלדקוב
9 היטל השבחה על קרקע חקלאית כתוצאה משינוי יעוד בועז מקלר ועודד שמעון
9 מסים ותשלומי חובה לרשויות מקומיות עדי מוסקוביץ
9 "קרקע תפוסה" כמשמעה בפקודת העיריות הנריק רוסטוביץ
9 היקף שיקול דעתה של הרשות המקומית בקביעת הארנונה - מתחם הסבירות אילנה בראף-שניר
9 פסיקת ימי הפגרה עדי מוסקוביץ
9 פסיקה חדשה במיסוי מקרקעין זיו שרון
9 השמאי ושומת המקרקעין אבי שנער
9 ת"א 506/98 יפת לוי נ' הוועד המקומי כפר העבודה ומקורות מולי אופיר
9 הרפורמה במס שבח גזירות בהצעת החוק דורון מאור
9 ועדת בן בסט וחוק מע"מ יעקב פוטשבוצקי ודוד גולדמן
9 תכנון מס או "תכמון" מס שי עינת
9 אישיות רב קווית בתיה שורר
9 קובץ בדיחות על עורכי דין ליקט הנריק רוסטוביץ
9 לנהל את המדינה הנריק רוסטוביץ
10 עמוד השער  
10 מלחמת העולם במקלטי המס ד"ר אברהם אלתר וצבי אלטמן
10 תקבולים מהיטלי פיתוח והיטל השבחה כחלק מתקציב שוטף עפר שפיר
10 היקף סמכויותיה של ועדת ערר של מיסוי מקרקעין הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד
10 בית החלומות של האלפיון העליון בתיה שורר
10 זכויות במקרקעין אבי שנער
10 העקרונות לקביעת ערך מבנה לצורכי ביטוח ירמיהו אלוני
10 על ההשגה והחלטת מנהל הארנונה והמועדים שביניהם הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד
10 הגדרת סככה לעומת מבנה תעשייה לעניין ארנונה הנריק רוסטוביץ
10 דמי הסכמה - הסבלנות משתלמת ארז כהן
10 היוון זכויות במגזר החקלאי על פי הצעת חוק עיגון זכויות החקלאים בקרקע ארז כהן
10 חידושים בתחום איגודי המקרקעין ד"ר אברהם אלתר וצבי אלטמן
10 "שווי המכירה" בקניית בעלות בנכס וזכויות הדיירים המוגנים הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד
10 רכישת קרקע והזמנת בנייה מאורגנת דורון מאור
10 מדריך לסטייליסט המצוי בתיה שורר
10 הנס האמיתי של חנוכה דליה ישעיה
10 אחרי מה ששמעתי בחדשות נותר רק לצחוק הנריק רוסטוביץ