עמוד 1

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
Happy birthday to ARNONA


מגזין ARNONA חוגג את יום הולדתו השני, ונכנס במז"ט לשנתו השלישית. למען הנוסטלגיה, קפצו נא לביקור קצר בגיליון הראשון. אגב, אמרו לי שגם הנוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.
recommendאינטר-עט ARNONA עמוד השער של מגזין נדלן ומיסוי מקרקעין


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל