עמוד 25

גיליון מספר 14

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
הומור

הומור הוא תיאור חולשות ופגימות של בני-אדם בצורה מבדחת צחוק מתוך יחס לבבי וסלחני - להבדיל מן ה"סטירה", שיש בה חריפות ועוקצנות. הומור נובע מאהבת האדם, מהשקפת עולם אופטימית, (אברהם אבן-שושן, המילון החדש).תעתועי עיניים jpg 219 kb
היא והוא jpg 16 kb
דון קישוט jpg 105 kb
שקרים jpg 72 kb
עשרת הדברות jpg 75kb
חלב ובשר jpg 100 kb
NT server jpg 39 kb
password jpg 28 kb
איטלקי במלטה mp3 284kb
נערה במקלחת exe 384kb
משחק לפירוק מתחים exe 1252kb
recommendאינטר-עט ARNONA עמוד השער של מגזין נדלן ומיסוי מקרקעין


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל