עמוד 6

גיליון מספר 14

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
מתוך העיתונות

אוסף קטעי עיתונות וירטואלית להנאתכם. הקלקה על הקישור תפתח את הכתבה במסך חדש. אם אינם מבטלים את המסך החדש, תיפתח הכתבה הבאה במסך שנפתח לכתבה הקודמת. מרבית הכתבות התפרסמו בגלובס, ועל מנת לקרוא אותן יש צורך להרשם באתר של גלובס ללא תמורה.
יפוי כוח בלתי חוזר - אימתי?
מאת: עו"ד רמי שר-ישראל

בהבדל משליחות רגילה, שביסודה עומד האינטרס של השולח, בשליחות להבטחת זכותו של אחר עומד האינטרס של האחר.

הכתבה המלאה


מבין הפולשים, הקודם עדיף
מאת: עו"ד מוטי בניאן

לפולש למקרקעין אין כל הגנה וזכות, אפילו אם התובע לסילוקו אינו מסוגל להוכיח זכות במקרקעין.

הכתבה המלאה


מי רוצה לקנות שצ"פ?
מאת: עו"ד עפר טויסטר

לצורך חישוב ירידת הערך באיזור הבאסה יש לקבוע מהו שווי שצ"פ, וזו מלאכה קשה.

הכתבה המלאה


האם ההפקעה מעל 40% חייבת במע"מ?
מאת: עו"ד זיו שרון

בעוד שהפקעה ללא תמורה אינה חייבת במע"מ, הפקעת יתר כנגד אחוזי בנייה עשויה להיחשב כמכירה שגלום בה מע"מ.

הכתבה המלאה


תוכנית ארצית והפירוש המרחיב
מאת: אשר שולמן

טוב יעשה המחוקק אם יכלול את כל סוגי התוכניות והחיקוקים הגורמים לעליית שווי מקרקעין בהגדרת ההשבחה.

הכתבה המלאה


ניתוק הקשר בין קיומם של רווחים לגבייתם של מיסים
מאת בעז ילינביץ, יועץ מס

פסק דין תקדימי בהתייחסות לנושא קיזוז הפסדים ממקורות שאינם "עסק" כמשמעותו בפקודת מס ההכנסה.

הכתבה המלאה


בעלי בתים, היזהרו בארנונה
מאת: עו"ד חגי שבתאי וארז בן-ישראל

על פי פקודת העיריות, בהשכרה לתקופה של פחות משנה המשכיר הוא החייב בארנונה; ביהמ"ש קבע לאחרונה, כי הגורם הקובע בעניין השכרה קצרת מועד הוא משך תקופת ההשכרה, ולא מועד מסירת ההודעה לרשות.

הכתבה המלאה


המחיר של זכות שיווק בלעדית
מאת: עו"ד רו"ח אודי ברזילי

זכות שיווק בלעדית הניתנת לקבלן היא "זכות במקרקעין".

הכתבה המלאה


מרבה דירות מרבה גם דאגה
מאת: עו"ד ירדנה סרוסי ועו"ד מאיר מזרחי

בעל דירה יחידה המוכר את דירתו, מומלץ לו שיבקש פטור לפי סעף 49 ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, שכן אז יוכל למכור את הדירה החדשה שקנה, תחת זו שמכר, בפטור לפי סעיף 49 ב(2), מבלי להמתין תקופת צינון.

הכתבה המלאה


הוראות ביצוע מס מכירה מתירות ניכוי מע"מ ממס המכירה
מאת: נעה ווסרמן-עמיר

מס המכירה שיוטל בפועל על קבלנים שמוכרים דירות מגורים, יהיה נמוך ממחצית האחוז.

הכתבה המלאה


היוון שווי המכירה
מאת: עו"ד ירדנה סרוסי ועו"ד מאיר מזרחי

סוגיה שעדיין לא נבחנה לעומק היא ניטרול מנגנוני ההצמדה והריבית מתוך השווי לצורך קביעת שווי המכירה בעיסקה.

הכתבה המלאהrecommendאינטר-עט ARNONA עמוד השער של מגזין נדלן ומיסוי מקרקעין


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל