ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 21/5/2024
גרסת הדפסה

הגשת השגה על דרישת תשלום

להגיש או לא להגיש, זו השאלה


20/4/2008

עיריית קרית אתא שלחה לנישומה התראות בגין יתרות פיגורים של חובות ארנונה. הנישומה ביקשה לקבל פירוט של החובות והעירייה שלחה את הפירוט המבוקש.

הנישומה הגישה השגה למנהל הארנונה, מנהל הארנונה לא השיב תוך 60 יום, ואז דרשה הנישומה מהעירייה לבטל את החיוב משום שהשגתה התקבלה. עמדתה נדחתה והוגש ערר.

מנהל הארנונה הסכים לבטל את השומה לשנה השוטפת, אולם לא לגבי שנים קודמות בנימוק, שהנישומה הייתה חייבת להגיש השגה בכל שנה ושנה. הערר נדחה, והוגש ערעור מנהלי.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט המינהלי בחיפה, סגן הנשיא השופט ש' ברלינר, פסק, כי הזכות להגיש השגה נצרת בעקבות קבלת "שומת ארנונה", המוצאת בתחילת כל שנה וכוללת את פירוט הנכס, גודלו, סיווגו, התעריף, והסכום הנדרש.

במקרה הנידון קיבלה הנישומה "התראות תשלום" בגין חובות ארנונה של שומות קודמות, במסגרת הליכי גבייה מינהלית, והתראה כזו אינה "שומת ארנונה", ולא ניתן להגיש בגינה השגה. מטעם זה, אי מתן החלטה בהשגה כזו אינה גורמת לקבלת ההשגה.

השאלה המתעוררת במקרה כזה היא, האם הנישומה קיבלה את שומות הארנונה הקודמות במועדן.

בית המשפט קבע, כי לא שוכנע שבעבר לא קיבלה הנישומה את שומות הארנונה כסדרן.

אלא שבכך לא די, משום שהנטל להוכיח כי השומות נמסרו לתעודתן רובץ על העירייה.

העירייה לא הרימה נטל זה, אולם בית המשפט פסק, כי חזקת התקינות מצדיקה את המסקנה כי השומות נמסרו לנישומה והיא לא השיגה עליהן ואיחרה את המועד להשיג עליהן.

חזקת התקינות

חזקת התקינות מניחה, כי רשות שלטונית פועלת כדין. חזקה זו ניתנת לסתירה באמצעות עדות מצד הנישום, כי לא קיבלת את שומות הארנונה. אלא שלא די בעדות בעלמא, משום שדבר זה פותח פתח להתחמקות שיטתית מחובת הגשת ההשגה במועדה.

אם בפנקסי העירייה מצוינת כתובתו המדויקת של הנישום, עשוי רישום כזה להפריך את הטענה כי הנישום לא קיבל שומות ארנונה ותזכורות גבייה במשך תקופה של שנים ארוכות. אולם, אם בפנקסי העירייה מצוינת כתובת שגויה או חלקית של הנישום, עשוי רישום כזה לבסס את הטענה כי השומות לא הגיעו לידי הנישום, וכי העירייה התרשלה באי איתורו של הנישום למרות שהודעות השומה הוחזרו לה על ידי הדואר או על ידי שליחיה. רישום שגוי של כתובת הנישום סותר, אפוא, את חזקת התקינות.

הגשת השגה על דרישת תשלום

צדק בית המשפט כאשר עשה הבחנה בין "שומת ארנונה" לבין "דרישת תשלום". עם זאת, כאשר נישום לא קיבל שומות ארנונה ובבוקר סגרירי אחד קיבל דרישת תשלום, מוטב לו שיגיש השגה תוך 90 יום ולא ישליך יהבו על האבחנה הנ"ל.

ודוק, השגה שאין בה מאום מוטב שלא תוגש משתוגש, משום שחוב הארנונה הוא צמוד למדד ונושא ריבית נשך צמודה של 9.38% לשנה.

_________

עמנ (חי') 436/07 הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית נגד מנהל הארנונה עירית ק. אתא ואח'
בית המשפט לענינים מינהליים בחיפה
סגן הנשיא השופט ש' ברלינר
ניתן ביום 15/04/2008


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן