ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 23/6/2024
גרסת הדפסה

5,445 ש"ח אינם מצדיקים הליך משפטי

מדוע אין פקיד במס שבח, שתפקידו הוא למנוע בזבוז זמן וכסף?


12/2/2009

 

גבריאלה ברק רכשה דירת מגורים והסמיכה את פרקליטו של הקבלן לפעול לרישום הדירה על שמה. מחיר הדירה הוצאות משפטיות של 1.5% ממחיר הדירה. בשומה העצמית למס רכישה לא נכללו ההוצאות המשפטיות, אולם מנהל מס שבח הטיל מס רכישה גם על הוצאות אלה. ההשגה נדחתה והוגש ערר מס שבח.

נפסק, כי תשלום שכ"ט עו"ד באמצעות הקבלן לא שינה את אופי התשלום. כל תשלום שחייב המוכר לשלם בקשר לנכס והקונה מתחייב לשלם במקומו, הוא חלק משווי המכירה. אותו דין חל על תשלום שחייב הקונה לשלם והמוכר מתחייב לשלמו במקומו, או אז יש לגרוע תשלום כזה לצורך קביעת שווי המכירה. הערר התקבל, ומנהל מס שבח חויב בהוצאות של 20,000 ש"ח.

מה למדנו

מחיר הדירה היה 6,286,329 ש"ח ושכר הטרחה היה 911,108 ש"ח. מס הרכישה על שכר הטרחה היה 5,445 ש"ח, מה שלא מנע ממנהל מס שבח להטריח את ועדת הערר בסוגיה עקרונית וחשובה זו לקופת האוצר. הרפתקאה זו עלתה עד כה לאוצר המדינה 20,000 ש"ח. אם מנהל מס שבח יגיש ערעור לבית המשפט העליון, יעלה הערעור לקופת האוצר עוד עשרות אלפי ש"ח.

ושאלתי היא: מדוע אין פקיד במס שבח, שתפקידו הוא למנוע בזבוז זמן וכסף?

__________

וע 1093/07 גבריאלה ברק יעקבס נגד מנהל מס שבח תל-אביב , ועדת ערר מס שבח מקרקעין התשכ"ג-1963 יהושע בן שלמה, שופט (דימוס) - יו"ר הועדה, דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין - חבר, צבי פרידמן, רו"ח - חבר. ניתן ביום 2.2.2009.


תודה למי שיקליק על האייקון של פייסבוק


    תגובות   שלח תגובה >>

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן