עמוד 14

גיליון מספר 14

אינטר-עט ARNONA מגזין של נדלן ומיסוי מקרקעין
מועד תשלום היטל השבחה
בעת מימוש זכויות בדרך של עסקה

מאת: משה גלברד, עו"דשני פסקי דין, אשר ניתנו בסמיכות זמנים, האחד בבית משפט השלום ברמלה והאחר בבית משפט השלום בפתח-תקווה, עסקו בפרשנותו של סעיף 1 (א) (3) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. שאלת פרשנותו של סעיף זה טרם נדונה בפסיקתו של בית המשפט העליון, ובשל חשיבותה המעשית ראוי לתת עליה את הדעת. בטרם נתייחס לפסקי הדין הללו ולשאלה הפרשנית שנדונה בהם, נעמוד בקצרה על מהותו של היטל ההשבחה ועל מספר כללים החלים ביחס להיטל זה.
ת.א. (רמלה) 3785/97 יעקב יצחקי נכסים בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "המרכז" (לא פורסם). פסק הדין ניתן על ידי השופטת נ' קפלינסקי ביום 9/10/98. ת.א. (פ"ת) 4650/96 שפירא יואל ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "המרכז", תקדין-שלום 99 (1) 152.מחמת אורכו של המאמר והערות השוליים הרבות, מובא המאמר המלא כקובץ rtf במשקל של 330KB
להורדת הקובץ הקלק כאן נא להתאזר בסבלנות עד לסיום תהליך הורדת הקובץ במסך חדש שייפתח.
לאחר תחילת תהליך הורדת הקובץ ניתן להמשיך ולגלוש במגזין.


recommendאינטר-עט ARNONA עמוד השער של מגזין נדלן ומיסוי מקרקעין


הפורטל לנדלן ןלמיסים בישראל