האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ? join mailing list land tax land tax email

שנה רביעית * גיליון מס' 22 יולי 2003 המו"ל: המכון לחקר המיסוי המוניציפלי פקס 036954112


דבר העורך

הבחירות לרשויות המקומיות יעמדו על סדר היום הציבורי בחודשים הקרובים. סוגית תעריפי הארנונה למגזר המגורים עתידה להיות נושא מרכזי של מועמדים רבים, ונשמע הבטחות של הקלה בנטל. האם זה חוקי ומעשי?

קרא בעמוד 2

שימור בניינים: היופי האדריכלי והשקר התכנוני

מאת: ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד


bauhouse

הרצון לשמר את הבניינים הישנים בתל אביב מבלי להרסם, הניע את הכנת תכנית השימור, אולם זו מונעת למעשה כל אפשרות של שימור. היתרי הבנייה שהוצאו על פי הוראות התוכנית המופקדת עומדים בסתירה להוראות חוק התכנון והבנייה ולכן הם בלתי חוקיים

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

כל עיתון מכובד מתגאה בכך שהוא "בלתי תלוי בממסד". ARNONA המגזין למשפט, מסים ונדל"ן גאה בכך שהוא תלוי לחלוטין בממסד- המדינה והרשויות המקומיות, במעשיהם ובמחדליהם שאין תפארתם עליהם עמוד השער.
לרשותכם מנוע חיפוש באתר, וכן אינדקס המאמרים של הגליונות הקודמים.


קרא בעמוד 4

מלחמות הפיאודלים
יוסף קול, שמאי מקרקעין

במהלך ההיסטוריה קראנו על רפורמות אגרריות שונות. האחרונה שבהם בעולם המערבי, הייתה בתחילת שנות העשרים בפולין. אצלנו - עוד לא. הפיאודלים עדין נלחמים קרבות מאסף במלחמה שהוכרעה כבר מזמן.

קרא בעמוד 18

ונותן בהם סימנים – שב"צ ושצ"פ
מאת: עפר טויסטר, עו"ד

שני מונחים שגורים בלשונם של העוסקים בענייני תכנון ובניה הינם השב"צ והשצ"פ.
שב"צ (במישור התכנוני ולא, חס וחלילה, במישור הקרדיולוגי) הינו ראשי התיבות של המונח שטח לבנייני ציבור, ויסומן בתכנית, בדרך כלל, בצבע חום.
השצ"פ הינו ראשי תיבות של המונח שטח ציבורי פתוח ויסומן בתכנית, בדרך כלל, בצבע ירוק.

קרא בעמוד 17

השבת מס שנגבה ביתר, צדק חלוקתי ורשויות החוק
מאת: ירון דיין, עו"ד

לאחרונה עלתה בפני בית המשפט העליון שאלה מהותית וחשובה של השבת מס שנגבה ביתר. שאלה זו עלתה במספר תיקים שהגיעו לבית המשפט העליון ונתרכז בשאלת גביית היתר של ארנונה כללית על ידי הרשות המקומית

קרא בעמוד 10

סעיף 11א לפקודת המסים (גביה)מול פשיטת רגל, פירוק והוצאה לפועל
מאת: שגיב חנין, עו"ד

על ההתנגשות בין הוראות פקודת פשיטת הרגל לבין הסדרי גביה שונים הקבועים בחקוקים אחרים אמר בית המשפט את דברו עוד בבג"צ 243/60 אולדק נ' עירית רמת גן. נפסק, כי אין להפעיל את הסדרי הגביה המנהליים, כשהם עומדים בעצמם באופן שיביא להעדפת אחד הנושים על פני רעהו, מקום שהדבר נוגד את כלל השוויון ואסור על פי דיני פשיטת הרגל.
עד להכרזת שר האוצר מיום 16.3.00 על ארנונה כעל מס שפקודת המסים (גביה) חלה עליו, לא יכלה הרשות המקומית לקנות לעצמה קדימות מכוח הוראות הגביה המנהליות כאשר הם מתנגשים בסדרי הפירעון הקבועים בדינים המיוחדים.

קרא בעמוד 12

הרשות להגבלים עסקיים זורקת חלשים לכלבים
דן לאופר, שמאי מקרקעין

ד"ר יורם טורבוביץ, שעמד בעבר בראש הרשות להגבלים עסקיים, סיפר פעם, כי אחד המקרים שדרבנו אותו במיוחד במסגרת עבודתו ברשות להגבלים עסקיים, היה מקרהו של יזם שרצה להקים מפעל לגריטת גרוטאות רכב לתעשיית הפלדה, והוכשל שוב ושוב על ידי תעשיות הפלדה המונופוליסטיות.

קרא בעמוד 9

האם חוק יחסי ממון הוא ההסדר הרצוי לפירוק שיתוף במקרקעין של בני זוג?
נאוה חן , עו"ד

טוב יעשה המחוקק אם יעיין שנית בחוק יחסי ממון בין בני זוג ויתקנו באופן שיאפשר את מימוש הסדר איזון המשאבים כאשר הנישואין הגיעו לקצם למעשה, גם לפני מועד פקיעת הנישואין. משעה שעל הצדדים להתגרש על פי הדין האישי, יאוזנו הנכסים מיד, בלא צורך להמתין לגט עצמו, וסרבנות לגט, לא תמנע את חלוקת הרכוש. קן משפחתי אמיתי צריך להיות קן של שוויון ולא כלא כלכלי.

קרא בעמוד 16

מדור שמאות המקרקעין

מע"מ כחלק משווי מקרקעין?
מאת: אבי שנער , שמאי מקרקעין

"כאשר שמאי מעריך שווים של מקרקעין לצורכי היטל השבחה עליו לכלול בשווי אף מע"מ", כך קבע לאחרונה (20/3/2002) כב' השופט ד"ר א' גרוניס, בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ת"א, בע"א 2409/99 הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות לא"י בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון.

קרא בעמוד 14

שטח דירה על פי הפסיקה
מאת: דן לאופר , שמאי מקרקעין

נראה כי הפסיקה העמידה לנו כלים טובים לקביעת שטחה הראוי של דירה - במקרים של מחלוקת בסוף מעשה והותירה חופש פעולה רחב למדידת שטח הדירה - בתום לב ובהסכמה בתחילת מעשה. השונות בשיטות המדידה השונות מקשה, לכאורה, על השוואת מחירים.

קרא בעמוד 8

מדור ארנונה עירונית

גביית ארנונה: אפשר גם בדרך ממוכנת
ערן פייביש, עו"ד

רשות מקומית המבקשת לגבות את חובות הארנונה המגיעים לה מהנישומים יכולה לפעול באחת משתי דרכים אפשריות. האחת, היא גביית הארנונה בדרך מנהלית, והאחרת, היא באמצעות הגשת תובענה לבית המשפט.
רשות הבוחרת לפעול לגביית הארנונה בדרך משפטית יכולה לעשות זאת על ידי הגשת תובענה בסדר דין רגיל, בסדר דין מהיר ובסדר דין מקוצר. תובענות שניתן להגישן בסדר דין מקוצר נכללות בקבוצת התובענות שניתן להגישן כתובענות ממוכנות.

קרא בעמוד 5

ויסעו ויחנו
הנריק רוסטוביץ, עו"ד

בע"א 2600/00 עיריית הרצליה נגד חבס בע"מ יצר ביהמ"ש המחוזי בת"א כמה הלכות חדשות בדיני הארנונה. האמנם רשאי מנהל הארנונה לדון בסוגיות של אי חוקיות, והאם יש הבדל בין חניון בתשלום לדיירים לבין חניון בתשלום לציבור הרחב?

קרא בעמוד 13

לשון מנדטורית בדיני הארנונה: "חייבת" ולא רשאית
עדי מוסקוביץ, עו"ד

החוק נוקט בלשון מנדטורית לפיה הרשות המקומית חייבת להטיל ארנונה לפי כלל השימוש, סוג הנכס והמקום בו הוא נמצא. רשימה קצרה על מהפכה גדולה שבדרך.

קרא בעמוד 7

אגרות היטלים ודמי השתתפות לעומת ארנונה כללית ומה שביניהם
מאת: עפר שפיר , עו"ד אחיקם שוסטר , עו"ד

ראוי לשקול מתן הנחיות להטלת אגרות אחזקה של מערכות התשתיות לצד היטלי פיתוח שמאושרים ומוטלים דרך קבע ושתכליתן מימון התקנת התשתיות. אין הגיון וצידוק לקיום אגרה לאחזקת מערכת הביוב ואין בנמצא אגרה כזו למטרת אחזקת מערכת הכבישים והמדרכות.

קרא בעמוד 15

אישור חריג או כללי בארנונה כללית
מאת: ירון דיין , עו"ד

בדוח מבקר המדינה לשנת 2000 בחן המבקר את מערכת הבקרה של השלטון המרכזי בצורת ה"אישורים החריגים". בביקורת שהקיפה 112 רשויות נמצא שבשנת 1999 למעלה ממחצית מהן, 65 במספר, הגישו בקשות לאישור חריג בשל שינויי סיווגים, העלאות בארנונה או הפחתות.

קרא בעמוד 11

אתנחתא

קפיטליזם

לקפיטליזם למעלה מתריסר גרסאות ואפילו גרסה רוסית. קפיטליזם קלאסי:
יש לך שתי פרות. אתה מוכר אחת וקונה שור. העדר שלך גדל והכלכלה צומחת. אתה פורש לגמלאות וחי מההכנסות.

קרא בעמוד 23

Polish Mother

Hi Mom. Can I leave the kids with you tonight?
You're going out?
Yes.
With whom?
With a friend.
I don't know why you left...

קרא בעמוד 24

הומור
ליקט הנריק רוסטוביץ

כמו תמיד, יש גם הפעם תמונות, בדיחות, קישורים לאתרים מיוחדים ועוד.
תודה לכל מי שתרם לאוסף, ותודה למי שיטרח ויתרום.

קרא בעמוד 25