האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ? join mailing list land tax land tax email

שנה רביעית * גיליון מס' 21 אוקטובר-דצמבר 2002 המו"ל: המכון לחקר מיסוי מוניציפלי בע"מ פקס 036954112


דבר העורך

הרמטכ"ל הוא חייל ותיק שהוכיח את אומץ ליבו בשדה המערכה ובמלחמה בטרור. הוא אינו פוחד מצבאות ערב, ולא ממפגעי הטרור. הוא פוחד מ-20 ישראלים המסרבים לשרת בצבא - חלקם בשירות חובה וחלקם בשירות מילואים.

קרא בעמוד 2

Sumer - The First City
by Dr. Henryk Rostowicz

World history is city history. Ante-dating Babylon, city history begins in Ur, the Babylonian port at the juncture of the Euphrates and Tigris rivers.


Temple-of-Sumer

In the 18th Century 10% of the world population lived in cities. In 1980, 25% lived in cities, and in 2000, 50% of the world population are living in cities according to various estimates. This phenomenon of emigration from the country to the cities began in Sumer.

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

כל עיתון מכובד מתגאה בכך שהוא "בלתי תלוי". ARNONA רבעון למשפט, מסים ונדל"ן גאה בכך שהוא תלוי לחלוטין במדינה וברשויות המקומיות, במעשים ובמחדלים שאין תפארתם עליהם קרא עוד.
לרשותכם מנוע חיפוש באתר, וכן אינדקס המאמרים של הגליונות הקודמים.


קרא בעמוד 4

האדם שמאחורי הגלימה
מאת הנריק רוסטוביץ

האדריכל שתכנן את בניין בתי המשפט בתל אביב הועיד לשופטים מושב רם ונישא. המתדיינים ופרקליטיהם רואים רק את פלג גופו העליון של השופט וכתפיו עטויות בגלימה שחורה

קרא בעמוד 18

מתוך העיתונות

ארנונה גמישה, בנייה חופשית


ביהמ"ש דחה בקשת התביעה להטיל עונש מאסר על עבריין מס
זהירות: מוני המים מזייפים
בקשת תביעה ייצוגית נגד עיריית ירושלים בטענת גביית ארנונת יתר לא כחוק
פינוי מקרקעין מופקעים
הנחה בארנונה למלונות בטבריה ונתניה
הימורים בלי הפסקה
ביהמ"ש בפסק דין תקדימי: זכותו של חולה סופני להתנתק ממכונת ההנשמה

קרא בעמוד 5

הסגנון... כבר לא מה שהיה!!
מאת: שבתאי עזריאל

כיצד אנשים אינם מוחים שהגלימה שקופה, גם כשהם רואים בבירור את ישבנו של המלך? חלקם מתכחשים למראה עיניהם ומאמינים שקיימת גלימה; חלקם מאשימים עצמם שאינם די מוכשרים לראות את הגלימה אך לא יעזו להודות בכך; ויש לא מעטים שמבינים היטב שמדובר בהולכת שולל אך שותקים. חלקם מחשש "שיסומנו" (כחטר-ישי) או רחמנא ליצלן ישלחו לבסטיליה (כמוני) וחלקם, סתם מפאת "כבוד מלכות".

קרא בעמוד 10

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) – האמנם?
מאת: נאוה חן , עו"ד

חוק המכר דירות נועד להתמודד עם נושא יחיד-ומיוחד זה של רכישת דירות מקבלנים ועם החששות לכספיהם של רוכשים המתלווים אליו. אחד האמצעים להגנת הרוכשים נקבע בחיובו של קבלן להבטיח את כספי הרוכשים דירות בדרכים מדרכים שונות וביניהן רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש והוצאתה של ערבות בנקאית לטובת הרוכש כאמור בסעיף 2 לחוק המכר דירות

קרא בעמוד 17

האם נמשיך לראות את הסדרות הפופולריות בכבלים בשנת 2003?
מאת: אוהד רוזן

בשנת 1999, כאשר חברת הלוויין YES החלה במסע רכישות עולמי של סדרות טלוויזיה וסרטים, חברות ההפקה הגדולות (המכונות 'המייג'ורס') זכו לעדנה פתאומית.
בפגישה שנערכה בלונדון, באותה שנה, כבר נפתחו בקבוקי השמפניה ונלחצו הידיים לציון עסקה שאמורה הייתה להיות אחת העסקאות הגדולות בתולדות שוק הטלוויזיה הישראלי.

קרא בעמוד 19

מדור הפסיקה
קיבץ הנריק רוסטוביץ

פסקי דין חדשים בנושאי מיסוי נדל"ן וחברה מובאים בגיליון זה. ניתן למצוא פסיקה קודמת בספריית הפסיקה של השער לנדל"ן ולמסים. לביקור בספרייה הקלק כאן.
והפעם, אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' שר הפנים, הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא נ' באולינג כפר סבא בע"מ, צליח רוטשילד מימון והשקעות בע"מ ואח'נ' מינהל מקרקעי ישראל, עיריית ירושלים נ' אל עמי ייזום השקעות ובניה בע"מ, הומגה נדל"ן בע"מ נ' ברק עינת ועוד.

קרא בעמוד 6

מס במסווה של אגרות והיטלי פיתוח – החתול שומר על השמנת
מאת: עדי מוסקוביץ , עו"ד

השופט אנגלרד יצא חוצץ נגד שיטת החיוב בהיטלי סלילה הנהוגה ברשויות המקומיות: "יש לראות בחוות דעתי תמרור אזהרה כדי שהגורמים הנוגעים בדבר יקחו לתשומת ליבם את הבעיתיות אותה עוררתי"

קרא בעמוד 9

חידושים בפרסום

חדשות טובות לשוחרי מיסוי הנדל"ן. פרסומים חדשים ושדרוג של השער לנדל"ן ולמסים בישראל יקנו לצרכני המידע כלים טובים יותר להתמודד בשפע המידע והחידושים בתחום דינמי זה.

קרא בעמוד 16

מדור שמאות המקרקעין

מודל כלכלי בונה אמון לפיצויים לפולשים בפרויקט פינוי-בינוי
מאת: דן לאופר , שמאי מקרקעין

הביקוש לשומות לקביעת שווי זכויות של פולש במקרקעין מקומם, אך גם מהווה אתגר מקצועי; זכויותיו של פולש הן זכויות לא חוקיות ולכן האתיקה המקצועית מונעת מאיתנו להגיש שומות רגילות לשווי זכויות פולש (כשאין התיישנות)

קרא בעמוד 14

תביעות הבנקים: מדוע הכביסה יצאה מלוכלכת?
מאת: דן לאופר , שמאי מקרקעין

האם השמאים אשמים בכך ששומה למשכנתאות הפכה לחלטורה, או שמא הבנקים ומועצת השמאים, אשר קבעו כללי משחק מטורפים, ואחר כך טמנו ראשם עמוק בחול, הם האשמים האמיתיים?

קרא בעמוד 8

מדור ארנונה עירונית

מורה נבוכים לסבירות תעריפי ארנונה
מאת: עדי מוסקוביץ, עו"ד

בפסק דין יוצא דופן מנתח בית המשפט המחוזי בחיפה את המדדים לבחינת סבירותם של תעריפי ארנונה, בודק את בסיס הנתונים של המומחה ומייצר ניירות עבודה משל עצמו. "יש להשוות את הארנונה הנדרשת מהמפעל ברשות המקומית שבמחלוקת, לעומת ארנונה שהייתה נדרשת מאותו מפעל ברשויות מקומיות אחרות, כמכלול אחד כולל הקרקע והמבנים".

קרא בעמוד 13

שיהוי בארנונה בעתירה מנהלית אליבא דהשופט מודריק
מאת: ירון דיין , עו"ד

בית המשפט המחוזי קבע נורמה לפיה מחזיקי נכסים המשמשים לעסקים, ובעיקר רשתות עתירות נכסים, צריכים להחזיק בצמוד להן, עורך דין המתמחה בארנונה לבדיקת כל חשבון ארנונה המגיע לידיהם, שכן תוך 45 ימים יחלוף המועד להגיש עתירה כנגד החיוב

קרא בעמוד 7

בנק הוא "עסק" לצורך ארנונה
סקירה משפטית

שופטת ביהמ"ש המחוזי בנצרת, ג. (דה-ליאו) לוי, דחתה תביעה שהגיש בנק דיסקונט, להשבת תשלומי ארנונה אשר נגבו, לטענתו, ביתר. המחלוקת התמקדה בהיתר ארנונה משנת 1989, אשר ניתן מכח סעיף 20(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989

קרא בעמוד 15

עלילות שוקרון בעיר הגדולה – שאלות של גזילת ארנונה והשבתה
מאת: ירון דיין , עו"ד

גם בישראל הכלל הוא כי במקרה בו רשות ציבורית גבתה תשלום שלא כדין זכאי האזרח להשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט

קרא בעמוד 11

אתנחתא

מצע תנועת – "גן עדן" וסימנה התשס"ג
מאת: שלום עפרוני

שמחים אנו לבשר לשוחרי "העולם הבא" שיחיו. שלאחר דיונים מעמיקים בבתי דין דלמטה ולמעלה ולאחר טבילה במקוה ושלושה וחצי ימי צום.

קרא בעמוד 23

אני לא מאמין שהצלחנו לשרוד

אם היית ילד או ילדה בשנות ה- 40, 50 או 60, קשה להאמין שאנחנו עדיין חיים. נסענו במכוניות בלי חגורת בטיחות, שקי אויר ומזגן.

קרא בעמוד 24

הומור
ליקט הנריק רוסטוביץ

כמו תמיד, יש גם הפעם תמונות, בדיחות, קישורים לאתרים מיוחדים ועוד.
תודה לכל מי שתרם לאוסף, ותודה למי שיטרח ויתרום.

קרא בעמוד 25