ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 30/6/2021

שומת הארנונה ותקיפתה

שומת הארנונה ותקיפתה [5]
ערר על החלטת מנהל הארנונה בהשגה
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
7.9.2005
אם הנישום אינו שבע רצון מהחלטת מנהל הארנונה בהשגה, הוא רשאי לערור על החלטתו לוועדת הערר.

שומת הארנונה ותקיפתה [4]
החלטת מנהל הארנונה בהשגה
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
9.6.2005
לאחר שמנהל הארנונה מקבל את השגת הנישום, עליו לבדוק את הסתירות העובדתיות בין אלו ששימשו להשתת שומת הארנונה לבין אלו המועלות בהשגה.

שומת הארנונה ותקיפתה [3]
סמכויות מנהל הארנונה בהשגה
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
17.5.2005
ככלל, קובע הדין מהם גבולות הסמכות בלשון חיוב כפי שנקט המחוקק בסעיף 3(א) לחוק הערר. והנה, בסעיף 3(ב) לחוק הערר מצא המחוקק לנכון לתחום את גבולות סמכותם של מנהל הארנונה ושל ועדת הערר בלשון שלילה, ולקבוע במפורש מה אינו בסמכותם.

שומת הארנונה ותקיפתה [2]
השגה על שומת הארנונה
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
5.5.2005
השלב הראשון של התנגדות הנישום לשומת הארנונה הוא שלב ההשגה. בדומה לחוקי מס אחרים, נועד שלב זה לאפשר לפקיד השומה ולנישום לקיים דיאלוג מבלי להיזקק להליכים משפטיים.

שומת הארנונה ותקיפתה [1]
מבוא
מאת: עו"ד רונית כהן כספי
5.5.2005
פקיד השומה של הארנונה מפיק את שומת הארנונה. במעשה השומה מיישם פקיד השומה את הכללים המופשטים שבדין על בסיס הנתונים המצוי בספר הנישומים והנכסים.

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן