email

האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?

אינטר-עט של נדל"ן ומיסוי מקרקעין

גיליון מס' 6 מרס-אפריל 2000

המול: המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

פקס 035626222


barדבר העורך

קוראת נכבדה, קורא נכבד

על הנדל"ן של רמת הגולן וירושלים וברק שביניהם. שר האוצר מאיים עלינו ברפורמה, הכוללת בין היתר מס עיזבון. שר האוצר הכריז על הארנונה העירונית כעל "מס" לעניין פקודת המסים (גבייה).

קרא בעמוד 2

שמאות מקרקעין בישראל - קולאג' של תמונות

אומרים שתמונה שווה 1000 מילים. אז הרי לפניכם כתבה
ששווה 9000 מילים, והיא מתארת את מדינת ישראל בשנת 2000.
צילום לווין של כל המדינה וחצי האי סיני, חופי הארץ, מחלף,
העיר המחדשת פניה, הרי הנגב, וכמובן ירושלים - בירת ישראל

קרא בעמוד 3

מדורים קבועים

אינטר-עט ARNONA כולל מדורים קבועים של כתבות בנושאים אקטואליים, מאמרים מפרי עטם של מומחים בעלי שם, סקירה של פסקי-דין, וכתבות קלילות.

קרא בעמוד 4

חדשות המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

ספר חדש, כנס בנצרת עלית, קהילה ב- IOL, וספריית הפסיקה - עדכונים על כל מה שחדש בתחום.

קרא בעמוד 24

ארנונה: זכות ההשבה גוברת על סופיות השומה
מאת עו"ד רמי שר-ישראל

כאשר העירייה גבתה ארנונת יתר בגלל מדידת שטחים שגויה, יש לצפות שתחזיר את הכסף אפילו ללא התדיינות וטענת השיהוי לא תעמוד לה. עיריית חולון תחזיר את הכסף לחברת פרץ אברהם.

קרא בעמוד 11

מס מותרות
הטור של ד"ר אבי אלתר
וצבי אלטמן


ניכוי דמי חכירה - התיקון לכללים
האמנם סגירת פרצה לגיטימית?

ביום 1.3.2000 התקבל תיקון מס' 2 לכללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התש"ס-2000, אשר, לאור דברי ההסבר שפרסם משרד האוצר, מטרתו "למנוע תכנוני מס".
כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל"ח-1978 קובעים, כי מי שחכר מקרקעין לתקופה של פחות מ-49 שנים, והמקרקעין משמשים לייצור הכנסתו, יוכל לנכות את דמי החכירה בשיעורים שנתיים שווים במשך תקופת החכירה. עוד קובעים הכללים, כי יותר לחוכר לנכות, גם כן בשיעורים שנתיים שווים, את שהשקיע בבנייה...

קרא בעמוד 6

מירוץ העכברים
מאת עו"ד נדב מזור

לאחרונה ביקרתי באחד ממשרדי עורכי הדין שבמחוזותינו. על שולחנו המפואר של בעל המשרד, בין צעצועי החמדה, ניצב לו גם מחשב מפואר. במהלך שיחתנו בנושא סימני מסחר, עלתה השאלה האם מלה פלונית רשומה כסימן מסחר. עורך הדין פתר את העניין בתשובה: "עלי לבדוק עניין זה לעומק, אודיע לך בקרוב...".
"מדוע שלא נברר את הסוגייה כעת, באמצעות האינטרנט?" הצעתי והצבעתי בידי לעבר המחשב. לשמע דברי התפשט חיוך נבוך על פניו המכובדות, ובנימה מתוודה הסביר כי הוא איננו נוהג להשתמש במחשב. ואינטרנט?! לשם מה לו אינטרנט? ובכן, עורך הדין, חברי, האינטרנט הוא כלי עבודה יוצא מן הכלל למשפטן!

קרא בעמוד 12

המיסוי העירוני במקורות
מאת מנחם רוזנטל ורו"ח ורד פלהיימר

לאורך כל שנות ההיסטוריה, בעת ישיבת עם ישראל בארצו, ולאורך שנות נדודיו, חיי הקהילה ברמה המקומית היוו נדבך מרכזי בהווי ובחוסן היהודי. אך טבעי הדבר שחכמי ישראל לאורך הדורות נדרשו לקבוע את מכלול סדרי הקהילה ובכלל זה את אופן המימון של הפעילות הציבורית, והשאירו לנו ספרות ענפה בתחום זה. שיבת עם ישראל לארצו לאחר שנות גלות רבות ובניית תחייתו הלאומית המחודשת בארצו, יש בה כדי לתבוע מאתנו - נושאי תחיה זו, את חידוש חיי האומה בכל מסגרות חייה - בריבונות, בביטחון, בכלכלה, במשפט ובסדרי חיינו הציבוריים בפרט, ובכלל זה שיטת חיוב בני הקהילה במס שמטרתו רווחת בני המקום.

קרא בעמוד 9

קרקעות מדינה במסלולי הפשרה
מאת משה פרטיג ואבי שנער שמאיי מקרקעין

להמחשת המורכבות בהליכי ההפשרה של קרקעות חקלאיות בבעלות המדינה, המוחכרות ע"י מינהל מקרקעי ישראל למושבים והשפעתם של הליכים אלו על השווי הנקי של הקרקע, בחרנו לנתח שווי קרקע באזור התעשיה כנות, המצוי בתחום המועצה האזורית באר טוביה כקילומטר דרומית לצומת גדרה. אזור התעשיה משתרע על קרקעות בשטח של כ-600 דונם, חלקן בבעלות פרטיות וחלקן בבעלות המדינה.

קרא בעמוד 18

Born Free. Taxed to Death

Collected by Henryk Rostowicz

מוקדש לכל הנישומים באשר הם שם, שהמסים המוטלים עליהם גורמים להם לעצב ולדכאון.

קרא בעמוד 19

האש"ח במלחצי המצ"ב
מאת עו"ד יעקב פוטשבוצקי

פלוני, אזרח שומר חוק (להלן: אש"ח) ניהל לו עסק של אספקת מוצרים למגזר הציבורי (להלן: מצ"ב). הנהלת החשבונות של האש"ח פשוטה ביותר: אחת לחודש הוא מקבל חשבונית מס מרוכזת מספקיו (נניח שיש לו ספק אחד) ואחת לחודש הוא מוציא חשבונית מס מרוכזת למצ"ב; גם תזרים המזומנים של האש"ח פשוט לעילא: ע"פ מערכת החוזים שלו הוא מקבל מהמצ"ב תשלום על בסיס שוטף פלוס 30 ולפיכך, ועל סמך התשלום המובטח בהתחייבות שכמוה לפחות כערבות מדינה, אף הוא משלם לספק באותם תנאים בדיוק. האש"ח מפריש מההפרש מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי, קונה בנותר שירותים "משלימים" שאין המצ"ב מספק, על אף המסים הכבדים, כמו רפואה משלימה, חינוך משלים ופנסיה משלימה ובשארית הוא משביר בר לפי טפו.
כך התנהלו להם חיי האש"ח בשלווה, סדר שלמות ונחת עד שבאחד באפריל (תאריך מקרי לחלוטין) השתנה משהו במצ"ב...

קרא בעמוד 14

ההגנה החוקתית על הקניין - הלכה למעשה
מאת ד"ר יחיאל בהט

המאמר סוקר את המגמות המסתמנות לגבי מידת ההתערבות השיפוטית מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו בנושאים כלכליים וקנייניים. דומה, שבית המשפט העליון הותיר מרחב די ניכר להתערבות מכוח זכות יסוד הקניין, מרחב המוגבל מאוד, אמנם, על ידי "פיסקת ההגבלה".
המאמר מובא כקובץ של Acrobat Reader

קרא בעמוד 16

תלמידים לנצח
מאת בתיה שורר

עם סיומו המוצלח של "קורס דיני תשלומי החובה של הרשויות המקומיות" ומזווית הראייה של מרכזת הקורס, הבחנתי ב- 5 קבוצות אופייניות של תלמידים, שלמעשה ניתן למצאם בכל הקורסים, הסדנאות וההשתלמויות.
הקבוצה הראשונה היא קבוצת המתרצים - ניתן לזהותם מרחוק כשהם מגיעים בצעדים נמרצים ובקוצר נשימה, נעצרים בפתאומיות בכניסה לאולם ההרצאות, כדי לחתום על נוכחות. עצירה זו בעמדת ההחתמה, מאפשרת להם לבחור את הנימוק המשכנע ביותר לסיבת האיחור: היה חפץ חשוד בדרך, יש פקק אימים מעכו, פסי הרכבת התעקמו כתוצאה מהחום ...

קרא בעמוד 22

היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית (2)
מאת זוהר ברניר

בהמשך למאמרי שפורסם בגיליון מס' 5 של ARNONA, מובא מקרה נוסף המדגים את החידה המסתתרת בשומת היטל ההשבחה של שמאי הוועדה ודרך פתרונה.

קרא בעמוד 23

לחתולים יש פטור מארנונה (ב)
מאת דליה ישעיה

לפני שאספר על פגישתי של אחה"צ עם בעלת הדירה ופרקליטה אספר את אשר עבר בי ועלי בשעות הביניים. הדרך מרחוב ביאליק לשדרות הילד הייתה מלאת רשמים. רגלי הובילו אותי כיודעות את דרכי וראשי מבולבל ומסוחרר.

קרא בעמוד 21

מסעותיה של רינת במזרח הרחוק

רינת זסלבסקי עובדת עמי כשנה וחצי, והיא מופקדת על הוצאתם לאור של ספרי הוצאת אוריאן. בחודש ינואר היא יצאה לטיול בן שלושה חודשים במזרח הרחוק. מכתב זה נשלח אליי, והוא מתפרסם לאחר שובה בשלום.

קרא בעמוד 20