גיליון מס' 5 ינואר-פברואר 2000      

אינטר-עט של דלא-ניידי ומיסוי מקרקעין        האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?


הפחתת תשלומי ארנונה עירונית לשנת 2010
ד"ר הנריק רוסטוביץ ושות' חברת עורכי דין
מחבר הספר "ארנונה עירונית"
34 שנות ניסיון
אתר המשרד      מידע על הפחתת הארנונה


דבר העורך

קוראת נכבדה, קורא נכבד

רפורמות המיסוי בשנת 2000 במיסוי מקרקעין וארנונה, מלחמות הארנונה של כולם נגד כולם, קהילה חדשה של נדל"ן ומיסוי מקרקעין ב- IOL, ספרייה וירטואלית של פסקי-דין יצאה לדרך, וכמה מלים על העריכה החדשה של כתב העת.

קרא בעמוד 2

מדורים קבועים

אינטר-עט ARNONA כולל מדורים קבועים של כתבות בנושאים אקטואליים, מאמרים מפרי עטם של מומחים בעלי שם, סקירה של פסקי-דין, וכתבות קלילות על מנת

קרא בעמוד 4

efal

מועצה אזורית אפעל "הפקיעה" את כל החנייה מהציבור הרחב

קרא בעמוד 3

סמכותו של השמאי המכריע
מאת עוה"ד ונינה, ויסמן לוי


האם על השמאי המכריע למקם שומתו בין גבולות המחלוקת שנקבעו ע"י בעלי הדין ?
האם הוא כבול לשומות הצדדים, או שמא, שומתו היא עצמאית ובלתי מוגבלת ?

קרא בעמוד 14

מס מותרות
הטור של ד"ר אבי אלתר
וצבי אלטמן


מיסוי החלטה 737 - חלק ג'
מכתב היועמ"ש – האמנם יש מקום למיסוי המשתכנים?

החלק השלישי במאמרנו בעניין מיסוי החלטת מינהל מקרקעי ישראל 737, מתייחס לסוגייה בעלת קשר הדוק לדיני המשפט המנהלי במדינת ישראל, והמשפיעה ישירות על פעולת רשויות המס כגוף מנהלי בבואו למסות את המשתכנים במס רכישה.

כאמור בחלקים הקודמים של מאמרנו, לדעת רשויות מיסוי מקרקעין בישראל, התחייבות המושב למשתכנים להמליץ עליהם בפני ממ"י לצורך חתימת הסכם פיתוח מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה מצדם על הסכום ששילמו למושב. כל זאת לאור גישת רשויות המס שבידי המושב זכות לחייב את המינהל לחתום על הסכם פיתוח עם מי שהומלצו על ידו.

קרא בעמוד 6

החלפת דירה בדירה בפטור ממס שבח
מאת עו"ד שי עינת

לנוכח המיתון המתמשך בענף הנדל"ן, המבקשים לרכוש דירה חוששים לא פעם לרכוש דירה אחרת שמא לא יצליחו למכור את דירתם הנוכחית. קבלנים רבים אשר זיהו חשש זה, מנסים גישה שיווקית חדשה - סיוע במכירת הדירה הישנה בעת רכישת דירה חדשה. לבד מהסיוע הניתן מצד הקבלנים, מתברר, כי חוקי המס מקלים אף הם עם הרוכשים המתלבטים, כפי שאפרט הפעם במדור זה.

קרא בעמוד 12

האם תטרוף רשת האינטרנט את כללי עולם המשפט ?
מאת ד"ר אברהם טננבאום

רבות נאמר ונכתב על השינויים שתגרום רשת האינטרנט בעולמנו. לדעת רבים וטובים אנו נמצאים בתקופה של שינויים טכנולוגיים מהותיים, ואולי בפתחה של "מהפכת המידע". היו שהשוו זאת למהפכה החקלאית הקדומה (המעבר מנוודות לחקלאות), מהפכת הדפוס, ולמהפכה התעשייתית. כל אלו מדברים על השינויים המהותיים שתגרום הרשת בדרך בה אנו קוראים, קונים, מטיילים, מתקשרים, לומדים, עובדים, ועוד.

קרא בעמוד 9

היטל השבחה: השומה האחרת - חידה בלשית ?
מאת זוהר ברניר שמאי מקרקעין

בהכנת "שומה אחרת" ע"י שמאי הבעלים קיימת התמודדות מול שומת היטל השבחה שהוכנה ע"י שמאי הוועדה המקומית, הדומה בהרבה מקרים להתמודדות בחידה בלשית. שמאי הבעלים, בבואו להכין את השומה האחרת, מקבל "תיק תביעה" לכאורה "סגור": בתיק אמורים להופיע שם הנישום, פרטי המקרקעין, המצב התכנוני, העילה להיטל, תיאור הסביבה והנכס ותחשיב ההיטל.

קרא בעמוד 18

הבנקים העיריות והארנונה שביניהם
מאת הנריק רוסטוביץ

תעריף הארנונה המופקע המוטל על הבנקים הוא קרקע מזון פורייה לפתרונות מקוריים של רשויות מקומיות החפצות ביקרם.

קרא בעמוד 14

שווי זכויות חכירה בקרקעות מ.מ.י המיועדות לחקלאות
מאת עדי צביקל

חוזי החכירה של מ.מ.י לפיהם הוחכרו מרבית קרקעות המדינה מחולקים לפי מגזרים חקלאיים ועירוניים, כאשר מדיניות החכרת קרקע חקלאית היוותה אבן יסוד בכלכלת ישראל בראשית קיום המדינה.

קרא בעמוד 11

ספינת השוטים
או איך "אכלנו אותה" בתעלה הסינית בנישין
מאת בתיה שורר

בבוקר יום חמישי בחודש יולי חם ומהביל, מצאנו את עצמנו - קבוצת ישראלים בטיול מאורגן, בעיצומה של הפלגה במעבורת סינית רעועה, במימיה הירוקים והמעופשים של תעלת מים בנישין.

קרא בעמוד 22

ארנונה הפרי הדומה לאננס (א')
מאת דליה ישעיה

כאשר הגעתי ארצה לביקור לפני מספר שנים, הייתי מלאת התלהבות והתרגשות. האנשים, החנויות עם חלונות הראווה היפיפיים, הרחובות הנקיים, הדשא הירוק, הפרחים, מזג האוויר המשגע (ממש פלורידה), ובמיוחד השפה הברית - או קיי, ביי, אפילו המילה "דולר" הייתה בפי כל. הרגשתי כמו בבית.

קרא בעמוד 21

חדשות המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

בינואר 2000 נפתח המחזור הרביעי של קורס תשלומי החובה של הרשויות המקומיות. באותו מועד עלתה לאויר הקהילה של נדל"ן ומיסוי מקרקעין בפורטל של IOL, והיא זוכה למבקרים רבים.
ספר חדש עומד לצאת לאור - שמאות מקרקעין בישראל מאת שמאי המקרקעין ירמיהו אלוני.

קרא בעמוד 23