email

האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?

אינטר-עט של נדל"ן ומיסוי מקרקעין

גיליון מס' 7 מאי-יוני 2000

המו"ל: המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

פקס 035626222


barדבר העורך

קוראת נכבדה, קורא נכבד

זמן מה לאחר ששר האוצר הכריז על הארנונה העירונית כעל "מס" לעניין פקודת המסים (גבייה), התפרסם דו"ח ועדת בן-בסט, ובמהלך החודש האחרון היה הפורום שלי מוצף בשאלות הנוגעות לתכנון המס, הוזמנתי לארבעה! כנסים בהשתתפות מומחים בעלי שם, והטלפון מצלצל ללא הרף. מעולם לא עשה כה מעט כה מהר לכה רבים. Please cool down. הדו"ח אינו חוק ויש לו מתנגדים רבים - הסתדרות העובדים, האופוזיציה, המפלגות הדתיות (סליחה מכל אלו שלא מניתי), ויש לו גם תומכים - חברי ועדת בן בסט, שר האוצר, והפרקליטים שהחלו להתמחות בתחום החדש - העברת דירות לצאצאים, העברת כספים לחו"ל, והרצאות בכנסים.

קרא בעמוד 2

שבעת פלאי תבל

כולנו שמענו על שבעת פלאי תבל, אבל מי באמת יודע מהם?
אז לכבוד הגיליון השביעי של אינטר-עט
ARNONA בחרתי להציג
בפניכם, קוראים נכבדים, את התמונות של שבעת פלאי תבל.


הגנים התלויים בבבל

הגנים התלויים בבבל

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

על אודות מה שיש במגזין - מדריך קצר להתמצאות למנויים החדשים ולגולשים שהגיעו באקראי. ראו גם את אינדקס המאמרים שהתפרסמו בגליונות הקודמים וקישורים לכל עמודי השער.

קרא בעמוד 4

הקדשות בישראל - הדין הרצוי והמצוי
מאת ד"ר אברהם טננבוים ואברהם קפלן

ההסדר המשפטי המכונה היום "הקדש ציבורי" מופיע בצורה זו או אחרת כמעט בכל שיטות המשפט הידועות, ומהווה מוסד ותיק בפרקטיקה המשפטית. עיקרו הוא הסדרה פורמלית וחוקית של הקדשת נכסים לטובת כלל הציבור, הנעשית על סמך נדיבותם של אנשים פרטיים.

קרא בעמוד 11

סף השבירה של משלם המסים
מאת הנריק רוסטוביץ

ביום 28.4.96 כתב מאור זיו כתבה על מס שבח המקרקעין במוסף הנדל"ן של הארץ, ושמה "סף השבירה של משלם המסים". כתבה זו נסבה על מקרה של נישומה, שכתבתי בשמה מזכר אל משרד ראש הממשלה (המכתב נכתב בתקופת כהונתו של יצחק רבין ז"ל). באותה כתבה צוטט חלק מאותו מכתב:
"מחוקק נאור שם לנגד עיניו את צורכי המדינה מחד, ואת סף השבירה של משלם המיסים מאידך. לטענתו, המגמה הרווחת כיום בעולם המערבי היא להקטין את שיעורי המס במטרה לעודד צמיחה, שמיטיבה בסופו של דבר גם עם אוצר המדינה.
מדיניות אחרת, לדעתו, עלולה להביא ליצירת הון שחור ...

קרא בעמוד 6

"וכי הרבים גזלנים הם?"
על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי

מאת אביעד הכהן

הפקעת מקרקעין בידי הרשות הציבורית מעוררת שאלות קשות של הפגיעה בקניינו של היחיד, והאיזון בינה לבין האינטרס של צרכי הציבור. סמכות ההפקעה, מטרותיה, ההליך הראוי ושיעור פיצוי שניתן לבעל המקרקעין הוסדרו בחוק הישראלי ונדונו הרבה בפסיקה ובספרות המשפטית.

קרא בעמוד 16

מדור מס שבח מקרקעין, מס רכישה ומס מכירה

תכנון מס בהענקת דירה במתנה
מאת דורון מאור

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין שולל את זכותו של מוכר דירת מגורים מזכה לקבל פטור אם המוכר קיבל אותה במתנה, אלא אם מכר את הדירה בחלוף תקופת צינון הנקובה בסעיף. משך תקופת הצינון נע בין שנה עד 4 שנים.

קרא בעמוד 12

פטור למוסד ציבורי במכירת "דירה מזכה"
מאת מנחם כהן

תיקון 46 לחוק מיסוי מקרקעין מתרכז בעניין אחד ויחיד - מתן פטור במכירת דירת מגורים מזכה על ידי מוסד ציבורי אם המוסד עמד בתנאים שמציב סעיף 49ב(6) לחוק. סעיף 49ב(6) לחוק מדבר על מכירת דירת המגורים על ידי מוסד...

קרא בעמוד 9

המדריך לפטורים ממס שבח, רכישה ומכירה
מאת שי עינת

במסגרת תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, הוטל מס חדש - "מס המכירה". לא מכבר אושרו התקנות הפוטרות עסקאות ופעולות שונות ממס המכירה, זאת מכוח סמכות שר האוצר הקבועה בחוק.

קרא בעמוד 18

אודות הרפורמה שמשגעת את כל המדינה

פוחדים לחיות, פוחדים למות, מתחיל להתפתח תחום התמחות חדש לעורכי הדין (אגב, 1,717 עורכי-דין צעירים יפים ונמרצים הצטרפו החודש ללשכה), הפסיכיאטרים כורעים תחת הנטל, כל עיתונאי כלכלי וחברתי הופך לפרשן, הקורסים משגשגים, הרפורמה שנמצאת עדיין בחיתוליה מאפילה על הנסיגה מלבנון, עם ישראל יוצא מדעתו והפעם זה לא בגלל החמסין, ונא לא לשכוח - המלצותיה של ועדת בן-בסט אינם חקיקה של כנסת ישראל, ובית המשפט העליון טרם נדרש לחוות את דעתו בבג"צים שטרם הוגשו. אז גם מגזין זה תורם את תרומתו הצנועה לספורט הלאומי החדש

מחשבון הפלא של ועדת בן בסט
מחשבון הפלא של ועדת בן בסט

ועדת בן בסט
עיקרי הרפורמה בנושאי נדל"ן ועיזבון

עיבד וערך אבי שנער

הקו המנחה בהמלצות הועדה הוא תחולה פרוספקטיבית של כללי המס החדשים, כך שהכנסות שנצברו עד מועד השינוי בכללי המס ואירועי מס שחלו לפני השינוי כאמור לא יחויבו במס בשיעור הגבוה מן השיעור שבו היו חייבות ערב השינוי.

קרא בעמוד 13

מס עיזבון
צידוקו הנורמטיבי כרפורמת "מס"
מאת שאול ויסמן

קודם הדיון על השפעת מס עיזבון על שוק הנדל"ן, ראוי לדון במשמעותו הנורמטיבית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות הקניין מצטיירת בדרך-כלל כזכות במקרקעין, ופגיעה בה נחשבת כפגיעה כזו. דיון זה נכון לכל סוג של קניין.

קרא בעמוד 14

סופיות השומה בארנונה
על העדר סימטריה בין הרשות לנישום

מאת עדי מוסקוביץ

ביום 15 מאי 2000 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בעניין המועצה המקומית עילבון נגד מקורות. פסק הדין קבע נדבך נוסף בשאלה המתעוררת חדשות לבקרים, בדיני המס בכלל ובדיני הארנונה בפרט, בדבר תחולתו של עקרון סופיות השומה. פסק הדין מהווה עליית מדרגה בחוסר הסימטרייה בדבר תחולת עקרון סופיות השומה בארנונה על הנישום והרשות.

קרא בעמוד 19

הפורום של נדל"ן ומיסוי מקרקעין
מאת הנריק רוסטוביץ

אינטר-עט ARNONA משולב באתר המכון לחקר המיסוי המוניציפלי ובאתר המכללה הווירטואלית למקרקעין. בפעילות לימודית זו משולבים גם הקהילה של נדל"ן ומיסוי ב- IOL וכן הפורום של נדל"ן ומיסוי, שאייחד לו כאן מילים ספורות.
מאז הקמתו, הפך פורום זה למקור לימוד חשוב במיוחד תודות לחברים יקרים (עדי מוסקוביץ, מולי אופיר, דן ארטן, ואיתי כהן) ששוקדים לבקרו כמעט מידי יום, להשיב על שאלות, להגיב זה לתשובותיו של זה, ולהפתיע אותי בידע הרב שרכשו במהלך עיסוקם בסוגיות הנדל"ן והמיסוי ובמיוחד בסוגיות הארנונה העירונית.

קרא בעמוד 22

מדור שמאות המקרקעין

הערכת שווי של קרקע לתחנות דלק ושל תחנות דלק
מאת ששון יצחק

בשנת 1997 שווקו תחנות הדלק בממוצע כ- 400,000 ליטר דלק לחודש לתחנה – רובו בנזין. בשנת 1993 קבע הממונה על ההגבלים העסקיים כי הסדר הקיים בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק שלהם הבעלות על התחנות, הוא הסדר כובל.

קרא בעמוד 9

חלוקת הוצאות התקנת מעלית בבתים משותפים
מאת ד"ר גד נתן ויעקב כהן

בתים משותפים בני 3-4 קומות שנבנו עד תחילת שנות ה- 70, נבנו לא מעלית. עם שיפור רמת החיים, הזדקנות האוכלוסייה ועליית מחירי הדירות בעיקר במרכזי ערים, החלה דרישה להתקנת מעלית בבתים אלו. הבעיה המרכזית שעומדת על הפרק היא מימון התקנת המעלית ואחזקתה...

קרא בעמוד 18

הנעליים של מגלי עולם
מאת בתיה שורר

לפני שנים אחדות, טיילנו באיים הקריביים, ובמהלך המסע הגענו לטובגו, אי קסום, טבול בירק, משופע בעצי קוקוס ובמערות, שאחת מהן "נחשדה" כמערתו הפרטית בהחלט של רובינזון קרוזו. בקיצור - "מקום מהסרטים", המשדר שלווה וריחוק מהציוויליזציה.

קרא בעמוד 23

אמנון הומינר נפטר

כבוד השופט המחוזי אמנון הומינר ז"ל הלך לעולמו. מאות ההחלטות שכתב ימשיכו לשמש כרובד בלתי נשכח בפרשנות דיני המס. היה לי חבר יקר. יהא זכרו ברוך.
הנריק רוסטוביץ

חדשות המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

כנס בנהריה בנושא החלת פקודת המסים (גבייה) על הארנונה העירונית, שני ספרים חדשים - מאמרים בסוגיות של דיני תשלומי החוזה לרשויות המקומיות, ושמאות מקרקעין בישראל מאת ירמיהו אלוני, ספריית הפסיקה גדלה, קהילה של נדל"ן ומיסוי מקרקעין ועוד קישורים אחרים.

קרא בעמוד 24