ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 22/1/2024

על חברה קהילה ומשפט - ארכיב 2003

סקופ פולני
ראיון עם יוזף סקופ מנהל נציגות LOT בישראל
מאת: זאב פריימן
24.12.2003
אנו הוותיקים ביותר בנתיב המזרח תיכוני: LOT ביצעה את הטיסות האזרחיות הראשונות לפלסטינה הבריטית - כמעט לפני שבעים שנה.

זיקת הנאה מכח תכנית מיתאר - על הקשר בין דיני מקרקעין לבין דיני תכנון ובניה
מאת: עו"ד אברהם סימון
14.12.2003
בית המשפט: בכוחה של תוכנית מתאר שהיא דין-חיקוק, להקנות זיקת הנאה. אמנם, דרך המלך לרישום זיקת הנאה הוא רישום במרשם המקרקעין ואולם, גם בכוחם של דינים נוספים להקנות זיקת הנאה וזאת אף אם לא נרשם הדבר במרשם המקרקעין.

נוגשים עליך ישראל
בין תורת "הפיצול האופקי" לבין תפישת "הפיצול האנכי" שחקה מדינת ישראל באבן הריחיים נישומה חפה מזדון שהעזה למכור דירת מגורים
8.12.2003
סוגיות משפטיות עקרוניות בדיני המס מתעוררות לעתים במקרים שבהם סכום המס הוא נמוך וזניח, אולם הסוגיה העקרונית מחייבת להקדיש לה זמן וממון. לעומתן, מתעוררות לעתים סוגיות משפטיות שגרתיות לחלוטין, חסרות ערך תקדימי, ובכל זאת מוצאים פקידי המס לנכון להקדיש להם זמן רב וממון.

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים צמודת קרקע עם זכויות בניה שלא מומשו
מהי הדרך הראויה לחישוב הפטור ממס שבח בדירת מגורים צמודת-קרקע, מקום בו ישנו מבנה קטן עם חלקת קרקע גדולה הצמודה לה, כאשר ישנן גם זכויות בניה שלא מומשו?
מאת: עו"ד אברהם סימון
7.12.2003
3 שופטים של בית המשפט העליון מנתחים את המקרה ומגיעים לאותה תוצאה - איש איש בדרכו.

דמי מפתח לדירות: עד 50%
סקירה של הספרות המקצועית, הפסיקה ותנאי השוק, מראה כי דמי המפתח לדירה רגילה שווים לכל היותר 50% משוויה
מאת: שמאי מקרקעין דן לאופר
21.11.2003
פעמים רבות מתבקשים שמאי מקרקעין לאמוד את השווי הראוי לדמי מפתח לדירות מגורים. לפי הכללים השמאיים, השווי הראוי מבטא את התמורה הסבירה, הצפויה להתקבל עבור דמי המפתח, כאשר הצדדים מבצעים את העסקה מרצון, בעסקה רגילה ובתנאי השוק הנוכחיים.

חיוב בארנונה עירונית של דירה שבנייתה לא הושלמה
בית משפט השלום בתל אביב-יפו: יש לקבוע תקופה של שנה וחצי כתקופה מקסימלית, שבה ניתן שלא להשלים את הבנייה, ולא יחול חיוב בארנונה
מאת: עו"ד אברהם סימון
16.11.2003
תקופה כזו מאפשרת מרווח זמן סביר להשלמת הבנייה באותן דירות שטרם הושלמו, מאפשרת מכירת הדירות ואכלוסן. לאחר מועד זה יש להידרש לפטורים אחרים כפי שמופיעים בדינים השונים כגון פטור של שישה חודשים לנכס ריק או הנחה לבניין חדש לפי תקנות ההסדרים למשק המדינה (הנחה מארנונה תשנ"ג 1993). ההנחות הנ"ל אינן חופפות לעניין התקופות.

פגע וברח
נהג שהורשע בתאונת פגע וברח נידון לשש שנות מאסר בפועל: שנה אחת בגין גרימת המוות וחמש שנים בגין הפקרה לאחר הפגיעה
10.11.2003
איני בקי בדין הפלילי ובהלכות המשפטיות לגזירת עונשים, ואין בדעתי למתוח ביקורת על גזר הדין. מה שצרם את עיני הוא, כי העונש בגין הפקרה לאחר תאונה הוא פי 5 יותר כבד מהעונש בגין גרימת מוות ברשלנות לשתי נערות צעירות.

העיריה אינה יכולה להחזיק את הבעלים כבן ערובה
היום בו נכתבים דברים אלה הוא יום הבחירות לרשויות המקומיות, ומתברר שיש רשויות מקומיות שטרם הפנימו את העובדה כי משרתינו הם ולא אדונינו
28.10.2003
בית המשפט לתביעות קטנות בקריות, כבוד השופטת אילת דגן, חייב את עיריית קרית ביאליק להשיב לנישומים-התובעים 858!!! שקלים שנגבו מהם שלא כדין לדברי בית המשפט, או שנגבו מהם בזדון, בכפייה, בכוחניות ובנבזות לדבריי.

ארנונה ששולמה ביתר: עידן חדש ביחסי רשות-נישום
בית המשפט העליון פסק, כי אין לדחות תובענה להשבת ארנונה בטענות סף, וכי תחילה יש "לשמוע ראיות, אשר יש בהן כדי לתת תמונה כוללת"
26.10.2003
במחוקקים רבים נתברכנו: כנסת אחת, שני תריסרי שרים ו-265 רשויות מקומיות. חזון נפרץ הוא כי לא כולם מקפידים על מלאכת החקיקה קלה כבחמורה. פסקי דין רבים הביאו לידיעת הציבור, כי מלאכת החקיקה של צווי הטלת ארנונה רבים ושל תשלומי חובה אחרים לרשויות המקומיות לוקה בחוסר חוקיות.

ושומתו תהיה מכרעת ...
מאת: שמאי מקרקעין אבי שנער
15.10.2003
"בית המשפט איננו מהווה "שמאי על" ואיננו מחליף את השמאי המכריע בחוות דעתו". כך קבע לאחרונה (17/8/2003) השופט א' מקובר, מבית משפט השלום בפתח-תקוה, בפסק דינו בעניין הועדה המקומית פתח תקוה נ' בית ארלוזורוב בע"מ (עא 158/02), הדן בערעור של שני הצדדים על שומה מכרעת להיטל השבחה שנערכה ע"י שמאי מכריע.

התורה המוזרה שבעל-פה של מינהל מקרקעי ישראל
הפליית החקלאים לרעה לאחר בג"ץ הקשת המזרחית נובעת מתורה מוזרה שבעל-פה שפיתחה הנהלת מ.מ.י. והיא שונה בצורה קיצונית מ"התורה שבכתב" בהחלטות המועצה
מאת: שמאי מקרקעין דן לאופר
13.10.2003
במאמר מרתק שפרסמו חברותיי השמאיות נחמה בוגין ושושי שרביט שפירא במוסף הנדל"ן של 'גלובס' ("צדק חלוקתי: יש יתרונות לחוכר העירוני", 13/7/03) עלו מספר אבסורדים וניכר חוסר הוודאות השורר בכל הקשור לדרך חישוב דמי היתר ודמי הסכמה בנחלות ומשקי עזר.

משרד האוצר מנסה לבצע מחטף חקיקתי
משרד האוצר מנסה לבצע 'מחטף' חקיקתי במסגרת תקציב המדינה לשנת הכספים 2004 באמצעות תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938
מאת: עו"ד (כלכלן) גדי רז רוקח, עו"ד גיל צומן, עו"ד שמואל לנקרי
21.9.2003
במסגרת תקציב המדינה לשנת הכספים 2004, הניח משרד האוצר על שולחנה של הממשלה, בין היתר, הצעת החלטה לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 (להלן- "פקודת הפיטורין"), שנועדה לצמצם באופן משמעותי את תשלומי הארנונה המבוצעים לרשויות המקומיות בגין נכסי המדינה המצויים בתחומן, כגון: מחנות צה"ל, משרדי ממשלה שונים, בתי חולים ממשלתיים וכיו"ב.

אכן, מותר לשגות. גם לעורך דין
תגובה לכתבתו של עו"ד אבי במברגר
מאת: שופט בדימוס גבריאל שטרסמן
8.9.2003
בדף השבועי מיום 25.7.2003 כתב עו"ד אבי במברגר, תחת הכותרת "ביקורת על שופט: עם כל הכבוד הראוי, הדברים ראויים להאמר, שלא נמצא במצב שמרוב שנשמור על העצים, יאבד לנו כל היער", שהח"מ שגה כאשר הורה על עיכוב ביצועו של פסק דין שיצא מתחת ידיו בלא שנתן למשיבים – הזוכים בתובענה – להביע את דעתם בטרם החלטה.

ועדת אור אודות מחשכי השלטון
פקיד, שר, שוטר או חייל, היודעים כי אם לא ידווחו דיווח אמת הם צפויים לפיטורים ולהעמדה לדין פלילי, יחשבו שלוש פעמים בטרם יפעילו שרירות לב מנהלית או אצבע קלה על ההדק
1.9.2003
אין בכוחה של ועדת החקירה ואין בכוחי להחזיר למתים את חייהם. יש בכוחנו להכרית מממשלת ישראל ומזרועותיה את הנורמה הנוראית שמותר לחפות ולשקר.

נמצא הפתרון לביעור העבריינות
תם עידן אזרחים מפירי חוק, שלא פרעו את הקנסות שהוטלו עליהם
14.8.2003
שמירת החוק ואכיפתו המהירה והיעילה מדירים שינה מעיניהם של נבחרי הציבור שלנו בכנסת. כאשר הם מצליחים סוף סוף להירדם, הם חולמים על אזרחים מפרי החוק, אשר אינם משלמים לקופת המדינה את הקנסות שהוטלו עליהם.

סיפור על שופט
ביקורת על שופט: עם כל הכבוד הראוי, הדברים חייבים להיאמר, שלא נמצא במצב שמרוב שנשמור על העצים, יאבד לנו כל היער
מאת: עו"ד אבי במברגר
25.7.2003
מדובר בבני זוג שהגישו תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות נגד החברה הקבלנית שמכרה להם את דירת מגורים. התביעה הוגשה בגין איחור במסירת הדירה, תופעה רעה הנפוצה מאוד במחוזותינו, נדונה בדיון ממצה בפני כב' השופט גבריאל שטרסמן, ולבסוף התקבלה במלואה תוך חיוב הנתבעת בהוצאות...

על חובות הארנונה והמים ועל מה שביניהם
יש רשויות מקומיות המתרות בנישומים, כי אם לא ישלמו את חוב הארנונה תנותק אספקת המים. מעשה כזה הוא בלתי חוקי בעליל, ויש בו ניסיון לקבל דבר במרמה
25.7.2003
לפני כחודשיים קיבלתי מכתב התראה מעיריית רמת גן. במכתב נאמר, כי יש לי חוב של ארנונה וחוב של אגרת מים. נדרשתי לסור לעירייה תוך 7 ימים ולהסדיר את החוב, והוזהרתי שאם לא אעשה כן, ינתקו לי את אספקת המים.

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן