ד"ר רוסטוביץ, פייביש - חברת עורכי דין אודות ARNONA   אודות העורך ד"ר הנריק רוסטוביץ
 

ארכיון מגזין ארנונה 1999 - 2003
חיפוש
 
    אנציקלופדיה ארנונה   הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח
    פקודת המסים (גביה)   הרצאות בארנונה   ספרים ומאמרים
    0 תגובות לכתבות מאז : 21/5/2024

על חברה קהילה ומשפט - ארכיב ינואר-יוני 2004

הספינה טובעת העכברים נוטשים
תושבי רצועת עזה, שיבחרו להתפנות מרצון, ירוויחו פעמיים. הם יקבלו יותר כסף, והם יקבלו אותו במהלך שנת 2004 ויוכלו לרכוש בית אחר לפני ה"בום" הגדול, שיקרה לקראת סוף תהליך הפינוי
22.6.2004
יש האומרים, כי הראשונים שיחתמו על הסכם העזיבה מרצון ייחשבו כ"בוגדים" בעיני חבריהם ושכניהם. אבל חומת הלחץ החברתי תיסדק עם הגל הראשון של העוזבים. השעון המתקתק יעשה את שלו.

החלטת היועץ המשפטי לממשלה בענין שרון
החלטת היועץ המשפטי לממשלה בענין אריאל שרון וגלעד שרון בפרשת "האי היווני" וקרקעות אפל
15.6.2004
מסוף שנת 1998 ועד לחודש פברואר 2001 היו נתונים שניים מקווי הטלפון של מר דוד אפל להאזנה של היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות של משטרת ישראל.

תאמינו, לי זה עלה יותר
בפסק הדין של השופטת חיות נפל דבר, נפרץ הסכר ונשבר המחסום הפסיכולוגי, זה שאפשר לרשויות המקומיות ליצור לעצמן מקור הכנסה חלופי לארנונה ולהסיטו לטובת פעולות שוטפות ומימון שכר
מאת: עו"ד עדי מוסקוביץ
12.6.2004
כלל ידוע הוא, שתשלומי חובה מכוח חוקי עזר מיועדים לכיסוי הוצאות בלבד, ואינם אמורים להותיר עודפים תקציביים למימון פעולות אחרות מאלה שלשמן נגבו.

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שנתקבלה במתנה
שלושה פסקי דין נפרדים, הנמקות שונות, תוצאה אחת
מאת: עו"ד אברהם סימון
6.6.2004
ניתנו שלושה פסקי דין נפרדים. כשקוראים כל פסק דין לחוד, ניתן, לדעתי, להסכים עם כל אחד מפסקי הדין. הדבר היה לפלא בעיני. האם אין לכל בעיה משפטית אך פתרון חוקי אחד? כיצד ייתכן ששלושת הפוסקים, נותנים פתרונות שנראים בעיני חוקיים וגם ראויים?

תכנון מס ופטור במכירת דירת מגורים
תכנון המס והשיקול הכלכלי איזה מס לשלם, האם לקבל פטור מתשלום או שלא לקבל פטור כזה, הוא בשיקולו הבלעדי של מוכר הדירה, בתנאי ששיקוליו הם בגדר אפשרות בבחירה החוקית
מאת: עו"ד אברהם סימון
28.5.2004
האם עומדת לו למוכר דירת מגורים הזכות לבקש ולקבל פטור בדיעבד מתשלום מס שבח, לגבי תשלום שאותו שילם עפ"י שומה עצמית, וזאת לאחר שחלף זמן כה רב מאז שנעשתה העסקה עליה שולם המס?

מיהו המחזיק בנכס?
בית המשפט נדרש לשאלה מיהו המחזיק בחדר שבו מתגורר בן המשרת בצה"ל בשירות חובה. פסק הדין מעלה מספר אפשרויות מרתקות לקבל פטור מארנונה
24.5.2004
אם מגיע פטור מארנונה על פי דין - תנו אותו ביד קלה, וקניתם עולמכם בשעה אחת. האלטרנטיבה לא תעשיר את קופת העירייה ותאבדו את עולמכם ברגע אחד.

רישום עסקה במקרקעין מול הערת לפי חוק התכנון והבניה
בית המשפט העליון: תכלית הרישום של ההערה לפי סעיף 221(ה) לחוק התכנון והבניה, היא רק להגן על צדדים שלישיים, ומכאן שהדיבור "לא תרשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה", אין לפרשו כמניעה מלרשום עסקה במקרקעין, ובלבד שהעסקה כפופה להערה
מאת: עו"ד אברהם סימון
13.5.2004
בעקבות פסק הדין החדיש, יהיה צורך לשנות את הוראת הנוהל הנ"ל, ולהתאימה לפסיקה החדישה של בית המשפט העליון בפרשת גלמבוצקי: משנרשמה הערה על צו הריסה, ניתן לרשום עסקה בכפוף להערה.

השפיות ניצחה
מערכת היחסים בין שלטונות המס לנישום זכתה בפרק חשוב בתולדותיה. תם עידן החיסיון המוחלט על החומר המצוי בידי פקיד השומה, והחל עידן של חובת גילוי כמעט מוחלטת, שיישומה עתיד להועיל הן לנישומים והן לשלטונות המס
10.5.2004
במסדרונות מע"מ יש לנישום זכות אחת בלבד – לשלם מע"מ לפי "מיטב השפיטה" של מנהל מע"מ, ובעברית צחה – כמה שעולה בדעתו, מאחר שהוא, המנהל, פטור מהחובה לגלות מדוע "שפט" כך ולא אחרת.

הנהנה צריך להיות קיים
בית המשפט: "מנוסח האמור בסעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין, ניתן ללמוד שבנאמנות עפ"י חוק זה, הנהנה צריך להיות ידוע וקיים בעת עריכת העסקה"
מאת: עו"ד אברהם סימון
28.4.2004
לשאלה האם ניתן ליצור נאמנות עפ"י סעיף 69 לחוק לטובת נהנה שאינו קיים וידוע, התשובה לכך הינה שלילית לחלוטין.

עיסקה במקרקעין מקימה נאמנות של מוכר כלפי קונה
חוזה מכר מקרקעין, הניתן לביצוע בעין, יוצר נאמנות קונסטרוקטיבית, כלומר נאמנות מכוח דין. מרגע כריתתו של חוזה מכר מקרקעין נחשב המוכר לנאמן, ואילו הקונה נחשב לנהנה, כאשר זכותו של הקונה מכוח החוזה נחשבת לא לזכות חוזית גרידא, אלא לזכות שביושר
מאת: עו"ד אברהם סימון
4.4.2004
פסק דין של בית משפט העליון מבסס את ההלכה בענין "נאמנות קונסטרוקטיבית" במקרקעין, על פיה קיימים יחסי נאמנות בין מוכר מקרקעין לבין קונה מקרקעין.

פטור מהיטל השבחה לדירת מגורים
בעקבות הלכת לאה צרי
מאת: עו"ד אברהם סימון
19.3.2004
בית המשפט: הפרשנות הראויה של סעיף הפטור מחייבת לפרש את המילים "גמר בנייה" באופן הבא: "גמר הבניה"= גמר בניית הדירה, או גמר בניית ההרחבה, או גמר אישור התוכנית המשביחה לפי המאוחר".

היום בו "נולד" הבניין
כל עוד לא נסתיימו הליכי הבנייה של בניין, אין הוא נשוא להשתת ארנונה. העדר של טופס 4 מעיד בעדו כי בניית הבניין טרם הסתיימה
19.3.2004
התנאי של היות הבנין ראוי לשימוש הוא תנאי בלעדיו אין להשית ארנונה. יש מספר מבחנים ל"גמר בניה" של בנין: מבחן עיקרי שהוא המבחן "הפונקציונאלי" על פיו מגיעה בניית בנין לסיומה כאשר הוא ראוי לשימוש, כלומר: הבנין כולל את כל התשתיות החיוניות למטרה שלה הוא נועד.

הפקעת ולא שילמת – "הרצחת וגם ירשת"?
האם חל חוק ההתיישנות על תביעת פיצויי הפקעה?
מאת: עו"ד אברהם סימון, משפטן אלון קפלן
3.3.2004
לדעת מחברי רשימה זו, אם מגיעים למסקנה כי קיימים יחסי נאמנות בין הרשות הפקיעה לבין הבעלים שמקרקעיו הופקעו, לענין הזכות לקבלת הפיצויים, לא יהיה כל קושי לקבוע, כי התביעה לא התיישנה.

שיקולים לפני מכירת מגרש - תכנון אסטרטגי
לפני מכירת מגרש במזומן יש לשקול כיווני פעולה אפשריים אחרים שלא בדרך מכירה רגילה
מאת: עו"ד מנחם כהן
24.2.2004
המוכר עלול להחמיץ, אפשרויות מועדפות של מימוש בדרך של קומבינציה, בדרך של בניית דירות על החלקה ומכירתן בפטור תוך מילוי תנאי הפטור הנדרשים.

פטור מס שבח למכירת דירת מגורים יחידה – חזקת דירת מגורים יחידה
סעיף 49ג לחוק מיסוי מקרקעין הינו סעיף המעמיד חזקה כפי שמלמדת כותרת השוליים שלה 'חזקת דירת מגורים יחידה'
מאת: עו"ד אברהם סימון
15.2.2004
ההוראה האופרטיבית לצורך מתן הפטור כלולה בהוראות סעיף 49ב(2) ואילו הוראת סעיף 49ג איננה לכשעצמה הוראה מבצעת אלא, כאמור לעיל, יש בה קביעת חזקה חלוטה.

שיקולים בהערכת שווי שטח ציבורי פתוח (ש.צ.פ)
מחלוקת רבה שוררת בין ציבור השמאים באשר לשיטת הערכת שווי ש.צ.פ. וזאת, בין היתר, כתוצאה מחוסר אמות מידה ברורות, עקרונות מגובשים והשוואות מתאימות
מאת: שמאי מקרקעין יובל דנוס, שמאית מקרקעין אסתי כהן
5.2.2004
במאמר זה, ננסה לעמוד על מהות הש.צ.פ. על פי תכניות מתאר בערים שונות, נציג תמצית פסיקות של בתי משפט בנושא ש.צ.פ.

רכישת דירת מגורים כהשקעה – שיקולי כדאיות כלכלית
רכישת דירת מגורים הינה השקעה מורכבת, הדורשת מהמשקיע לכלול מרכיבים רבים לפני הרכישה
מאת: שמאי מקרקעין אבי שנער
5.2.2004
בין כל אלו ניצב השיקול הכלכלי. כל משקיע שואף לרכוש את הנכס במחיר שוק הנמוך ביותר ולמכור במחיר שוק הגבוה ביותר, על מנת להשיג רווח ריאלי. כל משקיע ישאף במקביל להשיג את התשואה הטובה ביותר עבור השקעתו.

ההבדלים בארנונה ובדמי הניהול והשפעתם על הערכת שווי דירות מגורים
יש בעיה לגבי דירות יוקרה הנרכשות מהיזם. השונות בין הדירות גורמות לסטיות גדולות בדמי הניהול ובארנונה שישפיעו בטווח הארוך יותר על שווי הדירות בפרוייקט
מאת: שמאי מקרקעין אמיר חפשי
2.2.2004
כאשר אדם מן היישוב קונה דירת מגורים הוא מביא בחשבון את מחיר הדירה, עלויות הקשורות בביצוע עיסקה כגון שכ"ט עו"ד, מס-רכישה ועלויות משכנתה (אם קיימת).

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) בראי חוק הירושה
האם למי שהייתה בעבר זכות לגבי חלק מדירה מכוח ירושה, מאבד את זכאותו לרכוש דירה כ"חסר דיור" בתנאים מיטיבים שנקבעו בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) 1998, על אף שהוא הסתלק מזכויותיו כיורש בעיזבון
מאת: עו"ד אברהם סימון
14.1.2004
לאשת העותר לא היו זכויות כלשהן בדירה ועל כן קמה לה ולבעלה הזכות או הזכאות לפי חוק הדיור הצבורי לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים.

מוסר התשלומים של המדינה
המדינה מתנהגת כסרבן מס מן השורה גם כאשר ניתן נגדה פסק דין. בישראל חל עדיין הדין המנדטורי שלפי תפישתו The king can do no wrong ולכן לא ניתן לבצע פסק דין נגד המדינה באמצעות הליכי הוצאה לפועל
11.1.2004
בית החולים זיו בצפת נמצא בחזקת המדינה. השיתה עיריית צפת ארנונה על המדינה, אולם מוסר התשלומים של המדינה אינו דו-סתרי והחיוב לא שולם.

זה לא כאן, זה שם
הרשויות המקומיות נוהגות לכפור בסמכותו העניינית של כל פורום בו מבקש האזרח לחלוק על חיובים שהושתו עליו. זו השעה ששר המשפטים יפתור את הבעיה ויחתום על צו המכפיף את ועדות הערר של הארנונה לחוק בתי דין מנהליים
מאת: עו"ד עדי מוסקוביץ
10.1.2004
את יריית הפתיחה המאפשרת להתיש את האזרח בין פורומים שונים נתן בית המשפט העליון ברע"א 2425/99 עירית רעננה נגד י.ח. ייזום והשקעות. בית המשפט העליון קבע, כי בתביעות השבה של אגרות והיטלי פיתוח שעניינם ביוב ומים, הסמכות לוועדת הערר לענייני ביוב ושר הפנים.

זכויות יוצרים   ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין   פורטל משפט מיסוי ונדל"ן