email

הרשמה למנויים בחינם explorer land tax land tax

האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?

שנה שלישית * גיליון מס' 18 מרס-אפריל 2002

המו"ל: המכון לחקר מיסוי מוניציפלי בע"מ

פקס 036954112

barדבר העורך

האם אנו בפתחו של מרד מסים? אל תתנו לתאבי הבצע במשרד האוצר להטעותכם בתעמולה המכנה את הגזירות בכינוי השוא: "תוכנית כלכלית". אין כזו בנמצא.
מאז שקלגסי בריה"מ הוציאו את מגף הכיבוש מפולין, ביקרתי בה פעמים רבות, והתרשמתי מההתפתחות הכלכלית העוברת עליה.

קרא בעמוד 2

דיור מוגן
מאת בתיה שורר

עליית תוחלת החיים וההתבגרות של האוכלוסייה הישראלית, העלו לסדר היום הציבורי את נושא הדיור המוגן - מגורים לבני "גיל הזהב". אילו קהילות של דיור מוגן פועלות בארץ, ומהם ההבדלים בין סוגי התשלום השונים לנושא זה ? סיפורה של רשת "בית בכפר" שמציעה דיור איכותי לאוכלוסייה מבוגרת.


בית בכפר

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

קרא אודות מגזין ARNONA המגזין היחיד בישראל התלוי במדינה הקלק.
לרשותכם מנוע חיפוש באתר הפועל לפי מילות מפתח, וכן ראו את אינדקס המאמרים של הגליונות הקודמים וקישורים לכל עמודי השער.


קרא בעמוד 4

תחרות על דירה בין זכותו של בנק מלווה בעל משכנתא לקוני הדירה
עו"ד דוד פולק

משכנתא, גם אם נרשמה כחוק בכל המרשמים הנדרשים (מרשם המקרקעין , רשם החברות אם המדובר בחברה ממשכנת) עדיין מצויה היא בסכנה עקב שעבודים של צדדים אחרים שאף להם עניין באותה הקרקע של החייב, מכוח חיובים אחרים של החייב כלפיהם.

קרא בעמוד 10

מתוך העיתונות

חבילה חדשה של אופציות


סמכות ועדת הערר להאריך מועדים
תעודת גמר: יש בעיה בתקנה
השבחת מקרקעין בהפקעות לדרכים
אופציה אינה מזכה בדמי התיווך
מועד חיובו של כונס נכסים בתשלום ארנונה
צריך להוציא מהמשחק את רשם האגודות
משכון רשום מול עיקול
שינויי ייעוד אינם זכאים להקלות מס
פיצול משקי עזר במגזר החקלאי: מבחן הה
עיריית תל אביב עתרה לבג"צ

קרא בעמוד 6

בעסקת קומבינציה - כדאי לדחות את המועדים
הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד

שנו חז"ל: ברי וספק, ברי עדיף. כאשר מועד אירוע המס הוא יום חתימת החוזה, ברי כי במהלך כחמש שנים יישא החוב במס השבח ריבית של כ- 25% (בנוסף להצמדה), וספק אם עלויות הבנייה הריאליות יתייקרו באותו שיעור. המסקנה העולה היא, כי כדאי היום למתקשר בעסקת קומבינציה לבחור במסלול של דחיית מועד אירוע המס.

קרא בעמוד 18

מדור הפסיקה והחקיקה
קיבץ הנריק רוסטוביץ

ע"א 6381/00 קפון נ' חברת מעונות
ת"א 37855/99 רשות הפיתוח נ' שעאר מחמוד
ע"א 4452/00 ט.ט. בע"מ נ' עיריית טירת הכרמל
בג"צ 9474/00 עו"ד אליעזר גל נ' ראש עיריית חיפה
ועוד...

קרא בעמוד 12

הטבות מס לעסקאות פינוי ובינוי
מאת עו"ד דורון מאור

פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, שחוקק בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ, מעניק הטבות מס לעסקאות במתחמי פינוי ובינוי. הטבות אלה חלות גם במתחם שיש בו חמישים יחידות לפחות (במקום עשרים יחידות בתזכיר החוק), שהוכרז לבקשת יזם שהוגשה בתקופה הקובעת.

קרא בעמוד 9

מדור שמאות המקרקעין

השפעת דיני הגנת הדייר על שווים של נכסים
בועז ברזילי, שמאי מקרקעין

הורתו של חוק הגנת הדייר בתקופת מלחמת העולם השנייה בשנות הארבעים. ממשלת המנדט הבריטי ביקשה להקפיא את מחירי כל המצרכים, ביחד עם איסור על העפלת יהודים לתחומי ארץ ישראל ואיסור הרחבת הבנייה.

קרא בעמוד 13

פס"ד צאיג – שיטת החישוב המצטבר בהפקעות
מסילתי חיים, שמאי מקרקעין וכלכלן

בפס"ד צאיג אשר ניתן בביהמ"ש העליון ע"י כב' השופטים מצא, זמיר וטירקל (ע"א 6663/93 , ע"א 7075/93) נבחנו מס' נקודות חשובות אשר יש בהן כדי לעורר עניין בקרב כותבי שומות המקרקעין.

קרא בעמוד 11

אמדן לזכויות פולש
דן לאופר, שמאי מקרקעין

במכרז תא / 98 / 250 החליט מנהל מקרקעי ישראל לאשר את זכייתו של פרידמן חכשורי בקרקע ל – 1,196 דירות, בשטח מבונה של 152 אלף מ"ר, על מגרש של 69 דונם, בשכונת ארגזים בדרום תל אביב. ההצעה של חכשורי עמדה על 1,250,000 ₪, כלומר – כאלף ₪ לקרקע ליחידת דיור בתל אביב.

קרא בעמוד 20

השפעת מע"מ על שווי מקרקעין
אבי שנער, שמאי מקרקעין

בהתבסס על הגדרה הכלכלית של שווי, "הערך הנוכחי של הנאות עתידיות", המסקנה המתקבלת היא ששווי מקרקעין אינו כולל מס ערך מוסף, אך בהתאם לאופי המקרקעין ולמעמד הבעלים לצורך חוק מע"מ, אפשר שיכלול מרכיב מע"מ.

קרא בעמוד 5

אין להקיש מן הפטור בחוק מס שבח על פטור ממע"מ
מס-פקס העיתון המקצועי לענייני מסים

המערער היה רשום במע"מ כ"עוסק מורשה" בתחום שיפוצי מבנים והחזקות מבנים. המערער מכר, במהלך השנים 1992-1995 ארבע דירות לרוכשים שונים. את הדירות בנה המערער בעצמו על מגרשים שרכש תקופה קצרה קודם לכן. המערער לא דיווח למע"מ על אף אחת מן המכירות הנ"ל. המשיב שם את המערער לפי מיטב השפיטה.

קרא בעמוד 8

איך מתכננים משרדים לחברות הי-טק?
מאת אדריכל מיכאל סתר

זה מתחיל מהמוסך שליד הבית, או במרפסת הסגורה של חדר הילדים בבית, על הרהוט והציוד הביתי שבו. זה ממשיך במשרד השכור הראשון, באזור תעשייה נידח, עם רהיטים שנאספו ממכירות פומביות וממכרים. זה עובר למשרדים גדולים יותר, ייצוגיים יותר, באזור נחשב יותר.

קרא בעמוד 21

מדור ארנונה עירונית

חיוב נכס ריק בארנונה - יאמר העליון את דברו
מאת עדי מוסקוביץ, עו"ד

בעמ"נ 417/01 שירותי בריאות כללית נגד מנהל הארנונה בשבי ציון השופטת גילאור פסקה, כי לא ניתן לחייב נכס בארנונה לפי שימושו האחרון, אלא לפי השימוש אשר נעשה בו בפועל. בית המשפט ציין עוד, כי ספק בעיניו אם קביעת צו הארנונה של המועצה המקומית שבי ציון לפיה "מבנה יחויב ע"פ יעודו כחוק" מתיישבת עם חוק ההסדרים משנת 1992.

קרא בעמוד 14

האם רשאית רשות מקומית להביא את ערך הבניין בשיקוליה בקביעת תעריפי הארנונה?
הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד

ברי, כי צדק בית המשפט העליון כאשר קבע, כי בבואו לתקוף את סבירות תעריף הארנונה מוטל על הנישום הנטל להראות שהתעריף שנחקק הוא בלתי סביר.
איננו מסכימים עם קביעתו של בית המשפט, כי העירייה אינה חייבת להביא את ערך הבניינים בחשבון שיקוליה, ונביא לכך שלושה נימוקים.

קרא בעמוד 7

גבייה של ארנונה שנויה במחלוקת
מאת: שגיב חנין

לאחרונה תיקן שר האוצר את הכרזת המסים (גבייה), כך שלא ניתן יהיה להחיל את פקודת המסים (גבייה) על חובות ארנונה השנויים במחלוקת. תיקון זה הינו מיותר, משום שפרשנות ראויה לפקודת המסים (גבייה) מגלה כי לעולם לא היה ניתן להחילה על חובות שנויים במחלוקת.

קרא בעמוד 15
נא להקליק על המודעה

אתנחתא

חברה / סי או אי אל
מאת: בתיה שורר

השמועה פשטה לה כאש בשדה קוצים - כל מי שחשקה נפשו, יוכל להכנס לאתר www.hevre.co.il שם ייפגש ב "קולות מן העבר", שליוו אותו במהלך חייו במסגרות לימודיות, צבאיות וחברתיות.

קרא בעמוד 23

דע כיצד לנהוג באישתך

לכל אותם גברים נבוכים שלא יודעים כיצד לרצות את נשיהם, החוק (האכזר) היחיד שעל פיו עליכם לפעול הוא: על הגברת להיות מרוצה. עשו משהו שימצא חן בעיניה – תזכו בנקודות. עשו משהו שלא ימצא חן בעיניה – ירדו לכם נקודות.

קרא בעמוד 24

הומור
ליקט הנריק רוסטוביץ

ההומור מבדיל בין האדם לבעלי החיים. נכון שגם קופים יודעים לצחוק אבל הם לא יודעים שזה הומור. מרבית ההומור שלנו נסב סביב סקס, דת ופוליטיקה. מעניין מדוע.

קרא בעמוד 25