email

הרשמה למנויים בחינם explorer land tax

האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?

שנה שניה * גיליון מס' 13 מאי-יוני 2001

המו"ל: המכון לחקר מיסוי מוניציפלי בע"מ

פקס 035626222


barדבר העורך

קוראת נכבדה, קורא נכבד

סוגיות הנדל"ן עומדות במרכז סדר היום של העם והמדינה, וחורצות את גורלם. אני מכוון אל הנדל"ן העומד בינינו לבין שלום עם שכנינו - הנדל"ן של הישובים ברצועת עזה, הנדל"ן שביהודה ושומרון, הנדל"ן של רמת הגולן והנדל"ן של ירושלים רבתי.

קרא בעמוד 2

טיים שרינג
מאת בתיה שורר

בעונת הקיץ החמה אנו מוצפים בהצעות לרכוש יחידות נופש (טיים שרינג) במלונות בארץ ובעולם. הזכות לבלות מידי שנה שבוע בדירת נופש נשמעת מפתה ומבטיחה. סוגיית הטיים שרינג מעלה גם את שאלת הסיכונים הקיימים ברכישת זכויות בדירות נופש. טיים שרינג - עסקה כדאית או סיכון מיותר ?

hotel

המציאות הכלכלית היא, כי ניתן לרכוש טיים שרינג מיד שנייה בחצי מחיר, והצעות מכר מתפרסמות בלוחות של העיתונים היומיים. דא עקא, גם בחצי מחיר לא כדאי לקנות. הרבה יותר פשוט לרכוש שימוש חד-פעמי של שבוע אחד מבעלי יחידות שלא מתחשק להם לנסוע בפעם הרביעית לטנריף או לאיי פיג'י, וניתן לרכוש שבוע כזה באמצעות אותם לוחות בעיתונים היומיים.

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

קרא אודות מגזין ARNONA המגזין היחיד בישראל התלוי במדינה. הקלק
לרשותכם מנוע חיפוש באתר הפועל לפי מילות מפתח, וכן ראו את אינדקס המאמרים שהתפרסמו בגליונות הקודמים וקישורים לכל עמודי השער.
הנכם מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים, כתבות, ביקורת פסיקה ויצירות הומוריסטיות, שיעשה טוב על הנשמה. הקישור לאימייל בראש העמוד.

קרא בעמוד 4

שעבוד ראשון על מקרקעי סרבן
מאת עו"ד יוסי חכם

אחד מהנושאים החשובים בפירוק חברות הוא כללי חלוקתה של מסת הנכסים של החברה בין הנושים השונים. כללי חלוקה אלה מושתתים על שילוב בין עקרון השוויון המוחלט בין הנושים מחד לבין עקרון העדיפות המוחלטת לה זוכים הנושים המובטחים מאידך.
מעניין במיוחד הוא המעמד לו זוכה רשות המס בעת פירוק חברה. עיון בדין ילמדנו כי יש ורשויות המס זוכות לעדיפות מוחלטת ולמעמד של נושה מובטח בעוד שפעמים אין מעמדן שונה משל כל נושה רגיל ובלתי מובטח אחר. יש מקרים בהם חוב המס זוכה לעדיפות ולדין קדימה על פני חובות רגילים וגם על פני חובות מובטחים.

קרא בעמוד 10

מתוך העיתונות

יש לפצות בעלי חלקה שהופקעה בשלמותה - במלוא שווייה


הקריטריון הקובע מי חייב בארנונה הוא משך תקופת ההשכרה, ולא מועד מסירת ההודעה
בקשה לתביעה ייצוגית ב-30 מיליון ש"ח נגד עיריית חולון.
בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית נתניה בשל גביית יתר של ארנונה.
הוועדה לעיגון זכויות נהגי קטרים
לשומות יש נטייה מסוימת
מספיק לגור 4 שנים כלשהן
פירוק שיתוף בדירת מגורים של המשפחה

קרא בעמוד 6

תכנוני מס
ערך: אלעד פנחס

ביום 13.6.01 התקיים בתל אביב כנס של לשכת רו"ח בישראל, אשר עסק, בין היתר, בתכנוני מס. להלן יובאו דבריהם של שניים מן הדוברים.
מתוך גיליון מס' 108 של מס פקס העיתון המקצועי לענייני מסים.

קרא בעמוד 16

גבייה מנהלית על פי פקודת העיריות
מאת מולי אופיר

גביית הארנונה ותשלומי החובה האחרים לרשויות המקומיות נתקלת בבעיות רבות שמקורן בשכיחות החיובים הנשלחים לנישומים. תקינות ונכונות החשבונות הם התשתית החשובה ביותר לפעול לגבייתם.
המחוקק הסדיר בפקודת העיריות כלים לגבייתם של חובות כאלה בדרך של גביה מנהלית, אולם לא חסם בפני הרשויות את הדרך לגבותם בדרך משפטית.

קרא בעמוד 13

פקודת המסים (גבייה)
מאת עו"ד עדי מוסקוביץ

ביום 24 בפברואר 2000 הכריז שר האוצר, כי על גביית ארנונה כללית ועל תשלומי חובה המגיעים לרשות מקומית יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה). תוקף האכרזה הוארך פעמיים והסעיף הדן במאסר חייבים בוטל. כמו כן השעבוד הראשון הניתן לרשויות המקומיות ביחס לנכס ממנו מגיע המס בוטל, ושעבוד על מקרקעין יחול לפי סדר הקדימויות הרגיל הנובע מלוחות הזמנים בהם נוצרו השיעבודים.

קרא בעמוד 14

בקשה לפטור ממס שבח לדירת מגורים ע"י כונס נכסים
מאת הנריק רוסטוביץ

אין בתי המשפט מחמירים עם פקיד השומה כפי שהם מקפידים עם הנישום. הנימוק המרושע לחוסר הסימטרייה הוא "חזקת התקינות" של מעשה הממשל. "חזקת התקינות" נוגדת את הכלל כי הצדדים המתדיינים הם שווים בבית המשפט, ומקורה בשיטות שלטון לא דמוקרטיות. מוטב לה לחזקה זו שתיקבר בקבר שאינו קבר ישראל.

קרא בעמוד 19

מדור הפסיקה

אזורי השומה של הארנונה העירונית
מאת הנריק רוסטוביץ

הרהורים על עודף המוטיבציה של אגף השומה של הארנונה של עיריית תל אביב. שלוש ערכאות דנו בשאלה קיומית לגורל קופתה המצומקת של העירייה על מנת להגיע למסקנה שבשומת ארנונה לא די לעשות דין, וחייבים להפעיל היגיון פשוט ובריא.

קרא בעמוד 17

בוטלו שומות ארנונה של 20 מיליון ש"ח בשל התיישנות
מאת הנריק רוסטוביץ

גבייה מנהלית היא רעה חולה. לפקידי הרשות המקומית הוקנו בדין סמכויות בעלות אופי שיפוטי - להטיל עיקולים על קניין פרטי. כאשר סמכויות אלו מופעלות נגד סרבני מס, זהו הרע במיעוטו. כאשר סמכויות אלו מופעלות נגד סרבני שומה, זהו הרע בהתגלמותו.

קרא בעמוד 8

האם הגיע הקץ להנחות ולפטורים ממסים למקורבים לצלחת השלטון?
מאת הנריק רוסטוביץ ורונית כהן-כספי

בית המשפט הגבוה לצדק קיבל את העתירה של עמותת עם חופשי וביטל את ההנחות הניתנות לאברכים שתורתם אומנותם ולמשפחות שיש להם 4 ילדים ויותר. מי הבא בתור?
לפסק דין חשוב זה יתכנו השלכות על סוגיית הפטורים והנחות במסים שונים. בדיני המסים, יש הנחות ופטורים שאינם מושתתים על בסיס של מבחן כלכלי, אלא על שום תכונות אחרות של הנישומים, כגון: פלוני בעל ממון יזכה בהנחה במס הכנסה בגין מקום מגוריו הסמוך לגבול הצפוני של מדינת ישראל.

קרא בעמוד 11

השגה וערר על ארנונה עירונית
מאת הנריק רוסטוביץ ופנחס גלעד

האם מכתב "סתמי" יכול להיחשב כהשגה על ארנונה? מהן גבולות סמכויותיו של מנהל הארנונה ושל ועדת הערר? הרהורים נוגים על התנהגות של רשות שלטונית בישראל.
יש, ובצו הטלת הארנונה נחקק תעריף שלא כדין במשים או שלא במשים (ואין הכוונה למקרה זה שאיננו יודעים עליו דבר כי אם למקרים אחרים שהתפרסמו בעבר).
רשות מקומית הנלחמת בבית המשפט במטרה לאכוף תעריף בלתי חוקי על נישומיה, מעוררת בנו הרהורים נוגים. האם מדיניות כזו של ראש רשות מקומית אינה עילה לתביעת נזיקין אישית?

קרא בעמוד 12

מדור היטל השבחה

ערעור על החבות בהיטל השבחה
מאת זוהר ברניר, שמאי מקרקעין

כאשר נישום נדרש לשלם היטל השבחה בגין מימוש, ונראה כי אינו חייב בהיטל מטיעונים משפטיים, הרי לפי סעיף 14 (ג) לתוספת השלישית עומדות בפניו שתי דרכי פעולה -
א. להגיש שומה אחרת ובמסגרתה להעלות את הטיעונים המשפטיים לאי החבות בהיטל. אם לא תתקבלנה טענותיו המשפטיות, להמשיך בהליך של שמאי מכריע ואם השמאי המכריע לא יקבל את טענותיו, לערער על החלטת השמאי המכריע לבית משפט השלום.
ב. לערער ישירות לבית משפט השלום על עצם החיוב בהיטל בנקודות משפטיות.

קרא בעמוד 9

מס שבח והיטל השבחה
מאת אבי שנער, שמאי מקרקעין

מאמר נועד לציבור שאינו בקיא ברזי מסי המקרקעין ונוטה לערבב בין שני מושגים נפוצים, שבח והשבחה, בעלי משמעות לשונית זהה אך שימוש ויישום שונים. במסגרת זאת אין בכוונתי לערוך דיון מעמיק בחוקי המס, אלא לתאר בקצרה את ההבדל המהותי בין מס שבח לבין היטל השבחה, אשר למרות הדמיון המילולי בשמותיהם, הם מתייחסים לשני סוגי מס השונים לחלוטין זה מזה.

קרא בעמוד 15

היטל השבחה וחוכר לדורות
מאת הנריק רוסטוביץ ורונית כהן-כספי

החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים של המקרקעין ועל החוכר לדורות. השאלה היא, אם חוכר של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל הוא הנישום הנכון בהיטל השבחה.
היטל השבחה יחול כדת וכדין על החוכר לדורות, רק כאשר על פי תנאי הסכם החכירה, הקניין של זכויות הבנייה הנוספות שייך לו. יש הסכמי חכירה כאלה, אבל לא על הקרקעות של משפחות האצולה.

קרא בעמוד 18

אתנחתא

נשים, מה הן באמת רוצות?

המלך ארתור הצעיר נקלע למארב שטמן לו שליט מדינה שכנה, ונשבה על ידו. השליט, שיכול היה להורגו, החליט לחוס על חייו אם ימצא תשובה לשאלה מסובכת מאוד בתוך שנה אחת. השאלה: מה באמת רוצות נשים?

קרא בעמוד 21

דברים שרק הישראלים מכירים

לנסוע בנתיב של תחבורה ציבורית, ושהפראיירים האחרים יחכו בסבלנות.
לתדלק רק כדי לקבל את העיתון בתחנת דלק.
לנגב חומוס עם מצה.
לאכול שרימפס כשר.

קרא בעמוד 22

לנוכח מצב הבטחון, זה אמור להצחיק

מעשה בסנטה קלאוס
חקירה נגדית
תלישת שער מהאף
שלום, שלום
שגריר ישראל על הירח

קרא בעמוד 23