email

   

האם כבר נרשמת כמנוי של אינטר-עט ארנונה ?

שנה שניה * גיליון מס' 8 יולי-אוגוסט 2000

המו"ל: המכון לחקר המיסוי המוניציפלי

פקס 035626222


barדבר העורך

קוראת נכבדה, קורא נכבד

בגיליון זה שמתי דגש על סוגיית הקרקע החקלאית בישראל, ועל הפערים שלא ניתן לגשר עליהם בין עמדת החקלאים לבין העמדות(?) המשתנות כמו רוח תזזית של מינהל מקרקעי ישראל והממשלה.
אינטר-עט ARNONA חוגג את יום הולדתו הראשון, עד מאה ועשרים. לכבוד יום ההולדת החלפתי את הבאנר.

קרא בעמוד 2

הקסם של מחלף קסם
מאת הנריק רוסטוביץ ובתיה שורר

"מחלף קסם" נמצא בצומת הדרכים של דרך מספר 5 (חוצה שומרון), המוליך מצומת גלילות מזרחה בואכה לאריאל, ושל דרך מספר 6 (חוצה ישראל), שעתיד לעבור מעפולה לבאר-שבע. מחלף זה הוא ציון דרך בנוף מערכת התחבורה של מדינת ישראל, והוא כולל את הגשר הארוך ביותר שנבנה עד כה בארץ.

הגשר בצומת קסם

קרא בעמוד 3

בגיליון זה

על אודות מה שיש במגזין - מדריך קצר להתמצאות למנויים החדשים ולגולשים שהגיעו באקראי. ראו גם את אינדקס המאמרים שהתפרסמו בגליונות הקודמים וקישורים לכל עמודי השער.

קרא בעמוד 4

הלכה חדשה או סתם טעות אומללה
מאת עדי מוסקוביץ, עו"ד

בין עו"ד מלכה אנגלסמן ועו"ד עופר שפיר מתנהלים מאבקים משפטיים במספר תיקים שעניינם אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות. השניים אף זכו לקבל ראיון במסגרת מגזין אינטרנט זה, במסגרת הגיליונות הראשונים. עו"ד אנגלסמן מייצגת את האזרחים הנישומים, ואילו עו"ד עופר שפיר – מחבר הספר: "אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות" - מייצג, בעיקר, את עיריית ראשל"צ. השניים, כך נראה למתבונן מבחוץ, מנהלים מאבקים עיקשים על עמדות ותפיסות שונות ביחס לאופיים, ייעודם ומהותם של האגרות וההיטלים ברשויות המקומיות.

קרא בעמוד 10

חידושים בפסיקה
באדיבות מס פקס עיתון מקצועי לענייני מסים

מכירה בפטור עפ"י הוראת השעה נחשבת כ"מכירה בפטור" לעניין ס' 49ב' לחוק מס שבח בנוסחו הישן


מס שבח - הערכת שווי המכירה של מגרש ביום המכירה לעניין מס רכוש
זיכוי מפלילים בעסקה החשודה כעסקה למראית עין ובקביעת שווי עסקה הנמוך ממחיר השוק
העדפת מבחן השימוש בנכס על פני המבחן האורגני והפונקציונלי לעניין חיוב בארנונה
ארנונה - מבנים הרוסים כ"בניין"

קרא בעמוד 6

חוק מיסוי מוניציפלי - צו השעה (א)
מאת עו"ד עפר שפיר ועו"ד אופיר ארגמן

ייאמר מלכתחילה כי הדברים ידועים, והכתובת כתובה על הקיר זה מכבר. ברם, אין בכך בכדי למנוע את אוזלת היד המאפיינת את התחום הזנוח למדי של החקיקה המוניציפלית ככלל, וחקיקת המס המוניציפלית בפרט. ברשימה זו נבקש לתרום ולו במעט להעלאת המודעות באשר למחדלה של הרשות המחוקקת בכל הנוגע לטיפול בנושא החקיקה המוניציפלית.

קרא בעמוד 16

הקורס 'דיני תשלומי החובה של הרשויות המקומיות' שנערך בפברואר-מרס 2000
הניב שלוש עבודות מצטיינות, ואני גאה להגיש אותן במדור זה

הארנונה על קו פרשת יחסי הגומלין - שלטון מקומי ומרכזי ובצל חוק ההסדרים
מאת משה לחמי, יעקב שרביט, שלומית בוטבול, מאור נורני

בישראל למעלה ממאתיים וארבעים רשויות מקומיות, בכל אחת מהן חיים ריבואות בני אדם. לכאורה רובד שלטוני שאין כמותו לחשיבות, ואולם תביעתו להתגדר בבקעה משל עצמו מושמת לאל. שיטת הממשל הישראלית דוגלת בריכוזיות בפטרנליזם, ביחס של התנשאות אל הלוקלי והקרתני.

קרא בעמוד 11

הגבייה המנהלית של הארנונה - הסמכויות והאצלתן
מאת עו"ד אפרת ואש

הארנונה, וגם תשלומי חובה אחרים לרשויות המקומיות, אינם בגדר "מס" לעניין פקודת המסים (גבייה), כפי שנקבע בהלכת יוסי אברהם עו"ד ואח' נ' עירית רמת גן. לכן, ההסדר הכללי החל על תשלומי חובה למדינה (מס הכנסה, מס שבח, מס רכישה, מס רכוש ועוד), או לגופים של המדינה אשר אינם תאגידים או שהופרטו - איננו חל בעניין דנן.

קרא בעמוד 12

סופיות השומה כנגזרת מזכויות הקניין של הנישום בכלל ומהזכות לוודאות בפרט
מאת לימור אופז-רצון, עו"ד (רו"ח)

לא אחת אנו נתקלים באוזלת ידו של הנישום נוכח אי וודאות בעניינים פיסקליים. אי וודאות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בהיבט של עקרונות המיסוי, בהיבט של דרכי חישוב המס, בהיבט של הזכאות להקלות ופטורים ובהיבט של סופיות המס.

קרא בעמוד 13

סיכוני מס בדירת נופש
מאת שי עינת, עו"ד (רו"ח)

בחינה מדוקדקת של דיני המס השונים, הפסיקה ונוהלי רשויות המס מלמדת כי השקעה בדירות נופש עלולה להיות השקעה הכרוכה בסיכוני מס לא מעטים. במאמר זה נציין ב"קליפת אגוז" כמה סיכוני מס אשר יש לקחת בחשבון, זאת בנוסף לבחינת התשואה העשויה להתקבל מהשקעה בנכס מסוג זה, וכמובן בהנאה אשר עשויה להיות מופקת ממנו.

קרא בעמוד 19

חישוב ימי פגרה לצורך הליכי השגה וערר
מאת עדי מוסקוביץ, עו"ד

ביום 26.10.99 ניתן על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת פסק דין בעניין ע"ש 721/99 ניו פארם דראגסטור נגד מנהל הארנונה בעירית נצרת. פסק הדין קובע במשפט אחד, ללא כל נימוקים, כי ימי פגרה של בית המשפט אינם נמנים על הימים לצורכי ערעור בפני בית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר. קריאת פסק הדין והסקת המסקנות ממנו מחייבת זהירות רבה.

קרא בעמוד 22

האם אזרח ותושב ישראל רשאי לרכוש מגרש לבניית בית בישראל?
מאת הנריק רוסטוביץ

העותרים אברהים והילדה דויירי עתרו לבג"צ נ' מינהל מקרקעי ישראל והסוללים קבוצת המכבי הצעיר להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ. העותרים ביקשו מבג"צ לבטל את סע' 4(א) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 מאחר והיא התפרקות המינהל מסמכויותיו, והעברתם שלא כחוק לגוף אחר

קרא בעמוד 14

יש חיים אחרי הלכת "קזז"
מאת הנריק רוסטוביץ

עו"ד מנחם חרוץ תבע את עיריית טבריה לפיצויי נזיקין עקב רשלנות העירייה בשל "הגדלת שטח ביתו" ועקב כך הגדלת שומת הארנונה. העירייה לא השיבה את תשלומי היתר ולא הסכימה למדוד של הבית.

קרא בעמוד 8

עתירה לבג"צ: לבטל את האכרזה על הארנונה כמס בהתאם לפקודת המסים גבייה
מאת הנריק רוסטוביץ

העמותה למען טוהר מידות ומנהל תקין בשלטון המקומי עתרה לפני כחודש לבג"צ נגד שר האוצר ומרכז השלטון המקומי. העותרת מבקשת לבטל את אכרזת שר האוצר, המחילה את הוראות פקודת המסים (גביה) על הארנונה ותשלומי החובה לרשויות המקומיות.

קרא בעמוד 15

מדור מס שבח מקרקעין

הרפורמה במס שבח, כיצד מתמודדים עמה?
מאת עו"ד דורון מאור

הצעת הרפורמה מביאה בכנפיה שלושה שינויים מהותיים במיסוי מקרקעין:
א. הפחתת מס השבח הריאלי עד לתקרה של 25%. שבח ריאלי שנצבר עד כניסת החוק החדש לתוקף ימוסה לפי שיעורי המס החלים כיום.
ב. ביטול תקרת מס שבח (12% - 24%) במכירת נכס שיום רכישתו לפני 1960. ביטול התקרה יחול רק לגבי שבח שנצבר לאחר כניסת החוק.
ג. ביטול הפטורים בגין מכירת דירת מגורים.

קרא בעמוד 17

השקעה בדירה בחו"ל - האומנם מקלט מס?
מאת שי עינת, עו"ד (רו"ח)

עיון בהמלצות ועדת בן בסט מלמד כי הוועדה עשתה מאמץ רב כדי לחסום את מקלטי המס אשר היו במשך שנים שמורים לתא המשפחתי בישראל. תמוהה בעיננו ההתמקדות של חברי הוועדה הנכבדים בהכבדת המס על התאים המשפחתיים זאת על ידי ביטול פטורים וסגירת פרצות מס, אך השארה על כנן פרצות מס גדולות ומשמעותיות מהן עשויים ליהנות התאגידים הגדולים. דוגמא לסגירת פרצת מס אשר הייתה במהלך השנים האחרונות נחלת תאים משפחתיים רבים - השקעה בדירת מגורים מניבה בחו"ל.

קרא בעמוד 18

מדור הנדל"ן

זכויות החקלאים בקרקע בחוקי המיסוי
מאת רו"ח בועז מקלר

שאלת זכותם של החקלאים בקרקעותיהם אינה יורדת מסדר היום זמן רב. בשונה מהמישור המשפטי - האזרחי, שם נזקקים החקלאים לחוות דעת משפטיות המוכיחות את זכויותיהם, בחוקי המיסוי זכויות החקלאים ההיסטוריות באות לידי ביטוי ויש להן משקל.
חוקי המיסוי בוחנים את המציאות הקיימת לאו דווקא על סמך הביטוי המשפטי הפורמלי שניתן לה אלא בעיקר על פי המהות הכלכלית וכוונת הצדדים.

קרא בעמוד 7

על הקרן הקיימת לישראל, מינהל מקרקעי ישראל, והקיפאון בהפשרת קרקעות
מאת זאב כהן שמאי מקרקעין
וצחי טנא שמאי מקרקעין

האם חקלאיים המתיישבים במצוות המדינה ומחזיקים בקרקע שניים או שלושה דורות, "זכאים" לזכויות בקרקע, ומה משקלם בקביעת מדיניות שינוי הייעוד ויישומה?
האם בעוד 20 שנה יבוא המינהל ויאמר למתיישבים באזור הספר, שהיו חלוצים וסיכנו חייהם כי אין להם ולבניהם כל זכויות בקרקע ?

קרא בעמוד 5

תיווך בלעדי
עו"ד ונינה וייסמן-לוי

חברה קבלנית חויבה לשלם למעלה ממליון ש"ח למתווכי מקרקעין, למרות שלא מכרו את כל הדירות בפרוייקט שבנתה - בגין הפרת הסכם בלעדיות לתיווך הדירות.
המתווכים חתמו על הסכם עם החברה הקבלנית, לפיו התחייבה החברה הקבלנית לשלם למתווכים 1.5% בגין כל יחידה שתימכר, וכן 3% בגין כל יחידה שלא תימכר מסיבה כלשהי עם חיבור החשמל לבניין, והמתווכים התחייבו לפרסם מודעות בעיתון מקומי.

קרא בעמוד 9

קרקעות בפולין - השקעה מצוינת לטווח הבינוני
מאת הנריק רוסטוביץ

קרקעות מסוימות בפולין הן אובייקט מעניין להשקעה בטווח של כחמש שנים. בשעה שפולין תתקבל כחברה בשוק המשותף, צפויה לחול עלייה של מאות אחוזים בשווי השוק של קרקעות כאלה.
שווי השוק של מגרשים מסוימים נע בין 10 עד 20 דולר למ"ר בכל ערי המחוז פרט לורשה ולקרקוב. המשמעות היא כי מגרש של חצי דונם עולה בין 5,000 ל- 10,000 דולר למגרש...

קרא בעמוד 20

אתנחתא

והוא הביא את אשתו...
מאת בתיה שורר

סיסמת השוויון בין שני המינים הפכה למושג מיושן מעט והחלוקה המלאכותית של תפקידי נשים - גברים שהייתה פופולרית בעבר, שבקה חיים כבר מזמן ואין לה יותר ביטוי בחברה מערבית, נאורה וליברלית כשלנו.

קרא בעמוד 25

תחרות סירות
המחבר לא ידוע

חברות הי-טק ישראלית ויפנית החליטו לערוך תחרות חתירה בסירות, נציגי שתי החברות התאמנו במשך זמן ממושך ולבסוף הגיע יום התחרות. נבחרת החברה היפנית ניצחה בהפרש ניכר.

קרא בעמוד 26

Shalom Salaam Peace
יצירתה של כרמלה טל ברון

מאת הנריק רוסטוביץ

Shalom Salaam Peace היא יצירת אומנות שעניינה השלום במזרח התיכון. הציירת, כרמלה טל ברון מתגוררת בניו-יורק ויש לה יצירות רבות המוצגות באינטרנט.

קרא בעמוד 27